سخنان و جملات زیبای سنکای جوان

سخنان و جملات سنکای جوان

سخنان و جملات زیبای سنکای جوان . لوسیوس سِنِکا . فیلسوف رواقی . سیاستمدار . نمایشنامه نویس . معلم و مشاور نرون اهل رم

سخنان و جملات زیبای سخنان و جملات زیبای سنکای جوان

کسانی بــه خرد دست یافتــه اند کــه گمان نمی برده اند دارای آن هستند.

جملات زیبای سنکای جوان

کسی کــه شجاع است آزاد است

جملات زیبای سنکای جوان

کسی کــه تنــها بــه فکر خودش باشد و بخواهد همــه چیز را بــه سود خودش تمام کند . نمی تواند خوشبخت باشد. اگر می خواهید بــه سود خود کار کنید باید بــه دیگران سود برسانید.

جملات زیبای سنکای جوان

یک قاضی خوب خطاکاران را محکوم می کند . ولی از آن ها متنفر نیست.

جملات زیبای سنکای جوان

انسان تکلیفی اخلاقی دارد . امّا این تکلیفی است در قبال جامعــه بزرگ بشری نــه صرفاً در قبال شــهروندان کشور خود. دولت بازتاب طبیعت شر انسان است

جملات زیبای سنکای جوان

طبیعت معیاری است کــه انسان باید هماهنگ با آن زندگی کند

سخنان زیبای سنکای جوان

خوشبختی واقعی . لذت بردن از حال حاضر . بدون وابستگی و اضطراب نسبت بــه آینده است.

جملات زیبای سنکای جوان

بزرگترین راه برای کنترل خشم تاخیر و تامل است.

جملات قصار سنکای جوان

یکی از زیباترین ویژگی های دوستی واقعی این است کــه درک کند و درک شود.

جملات قصار سنکای جوان

در هر کجا کــه یک انسان وجود دارد . یک فرصت برای مــهربانی وجود دارد.

جملات قصار سنکای جوان

یک سنگ نمی تواند بدون اصطکاک جلا داده شود . یک مرد هم بدون آزمایشات کامل نخواهد شد.

جملات قصار سنکای جوان

هدیــه واقعی آن چیزی نیست کــه انجام و یا داده می شود . بلکــه در نیت داوطلب برای انجام آن است.

جملات فلسفی سنکای جوان

زندگی مثل یک بازی است: طول آن مــهم نیست . بلکــه کیفیت بازی است کــه مــهم است.

جملات فلسفی سنکای جوان

مردان شجاع در نادانی شادند . همانطور کــه سربازان شجاع در جنگ پیروز می شوند.

جملات فلسفی سنکای جوان

ما اغلب ترسیده ایم تا آسیب نبینیم اما ما از خیال ترس بیشتر از واقعیت رنج می بریم.

جملات فلسفی سنکای جوان

روزی کــه ما از آخرت میترسیم . فقط روز تولد ابدیت است.

جملات فلسفی سنکای جوان

تمام ظلم و ستم از ضعف است.

جملات فلسفی سنکای جوان

تا زمانی کــه زندگی می کنید . یاد بگیرید کــه چگونــه زندگی کنید.

جملات فلسفی سنکای جوان

شمشیر هرگز کسی را نمی کشد آن تنــها یک ابزار در دست قاتل است.

جملات فلسفی سنکای جوان

قرار گرفتن در معرض خطر همیشــه باعث کوچک شدن آنــها خواهد شد.

جملات قصار سنکای جوان

دین برای مردم عادی بــه عنوان حقیقت . برای عاقل بــه عنوان دروغ و برای حاکمان چیزی مفید است.

جملات قصار سنکای جوان

جرم زمانی کــه موفق می شود فضیلت نامیده می شود.

جملات قصار سنکای جوان

مجازات برای بعضی ها . پاداش برای بعضی ها . و بــه نفع بسیاری است.

جملات زیبای سنکای جوان

آرزو برای بــهبود همیشــه نیمی از سلامتی است.

سخنان زیبای سنکای جوان

یک ذهن بزرگ بــه یک ثروت بزرگ تبدیل می شود.

سخنان زیبای سنکای جوان

قلبی بزرگ است کــه در میان رفاه اعتدال نشان می دهد.

سخنان زیبای سنکای جوان

پادشاهی ای کــه بر روی بی عدالتی تأسیس شده است هرگز ادامــه نمی یابد.

سخنان زیبای سنکای جوان

اگر میخواهید خودتان زندگی کنید . باید برای دیگری زندگی کنید.

سخنان زیبای سنکای جوان

خشم مانند خرابــه هایی است کــه خود را بر آنچــه کــه می میرند سرازیر می کنند.

سخنان زیبای سنکای جوان

مرگ آرزوهای برخی از افراد . امداد برای بسیاری است و پایان همــه چیز برای همــه.

سخنان زیبای سنکای جوان

هیچ نابغــه بزرگ بدون وجود کمی جنون وجود نداشتــه است.

سخنان و جملات زیبای سخنان و جملات زیبای سنکای جوان

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای فردریک داگلاس

سخنان و جملات زیبای فردریک داگلاس

سخنان و جملات فردریک داگلاس سخنان و جملات زیبای فردریک داگلاس روزنامه نگار. دیپلمات و …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.