لوکی از ایزدان در اساطیر اسکاندیناوی

لوکی

لوکی از ایزدان یا یوتونها در اساطیر اسکاندیناوی است او برادر خوانده ثور و دشمن اصلی وی است

لوکی از ایزدان یا یوتونها در اساطیر اسکاندیناوی

لوکی در اساطیر اسکاندیناوی

لوکی از ایزدان یا یوتونها ( و یا هر دو ) در اساطیر اسکاندیناوی است

وی فرزند لافی و فارباوتی است و برادر هلبلیندی و بیلایستر

لوکــی خوش سیما. بذله گو و فریبنده. و در عین حال شرارت بار و آب زیرکاه بود

مدرکی در دست نیست دال بر اینکه لوکی را به عنوان ایزد بپرستند

اما به نظر می رسد که او یکی از شخصیت های اصلی خاندان اساطیری بوده باشد

او در بسیاری از رویدادهای اساطیری نقش محوری دارد

و هم ملازم همیشگی و دوست بزرگ ایزدان بود و هم نفوذی شرارت بار داشت و دشمنی مرگبار به شمار می آمد

وی از یک غول مونث به نام آنگربودا صاحب سه فرزند غول آسا شد

که عبارتند از ؛ هل. نگهبان قلمرو مردگان و ایزدبانوی مرگ. مار کیهانی افسانه ای به اسم یورمونگاند

که این مار سرانجام در راگناروک. ثور را می کشد و توسط او کشته می شود ؛

فرزند دیگر لوکی. گرگی به اسم فنریر است که در راگناروک. اودین را می کشد.

رابطه لوکی با دیگر خدایان

روابط وی با دیگر خدایان اساطیری نورس در مواقع مختلف. متفاوت است

وی گاهی به عنوان یار و کمک کننده آنان و گاهی به عنوان دشمن و خرابکار شناخته می شود

او با آتش و جادو مرتبط بوده و یک دگرپیکر است

و در بسیاری مواقع خودش را به شکل یک ماهی. مادیان. پیرزن و دیگر اشکال درآورده است

روابط حسنه لوکی با خدایان نورس زمانی پایان می پذیرد که وی قتل یکی از محبوب ترین خدایان. بالدر را طرح ریزی می کند

مجازات و اسارت لوکی توسط دیگر خدایان

وی توسط خدایان محکوم شده و در کوهی به بند کشیده می شود که ماری از بالای سر او زهرش را بر او می ریزد

ولی همسرش سیگین این زهر را در کاسه ای جمع می کند و مانع درد کشیدن همسرش می شود

مگر مواقعی که می خواهد زهر را خالی کند که به خود پیچیدن لوکــی در این لحظات از درد. موجب زمین لرزه می شود

در راگناروک او از بندش رها می شود و در جنگ با خدایان. دشمن دیرینش هایمدال را می کشد

و خود نیز توسط او کشته می شود

لوکی و تغییر شکل

لوکی می توانست به شکل انواع حیوانات. پرنده ها. و به ویژه. حشرات درآید و سرشت شرارت بار خود را بنمایاند

او وقتی می خواست کار کوتوله ها را در ساختن پتک ثور. خنثی کند

به صورت مگس درآمد

و وقتی می خواست گردنبند بریسینگ را از فریا بدزدد. به شکل کک درآمد

همچنین به شکل مگسی درآمد تا وارد خانه فریا شود

و چون او را خوابیده در رختخواب یافت و گیره گردنبند زیر سر او بود

لوکــی به شکل کک درآمد و ایزدبانو را نیش زد

پس فریا جابه جا شد و لوکی توانست گردنبند را بدزدد

او بسیار موذی بود و اغلب با نیرنگ های خود باعث دردسرهای بزرگ برای ایزدان می شد

اما به همان اندازه با چیره دستی و هنر خود. اغلب آنها را نجات می داد.

ریشه نام لوکی

ریشه نام لوکی همچنان در دست بررسی است

ولی بسیاری معتقدند این نام از نام قدیمی نورس لوکا گرفته شده به معنای بسته شده

این می تواند وجه تسمیه ای برای سرنوشتش باشد.

اسارت و مجازات دردناک لوکی

لوکی لوکــی. خدای شر اساطیر نوردیک . به خواست دیگر خدایان مجازات شد
جزای او بسته شدن به تخته سنگی بود
در حالی که یک مار سمی بالای سرش بوده و سم مار به صورت او می چکیده
همسر لوکی با نگه داشتن کاسه ای. مانع از این اتفاق می شد اما زمانی که او برای خالی کردن کاسه سم می رفت
لوکــی از شدت درد فریاد می کشید و موجب زلزله می شد.

همچنین بخوانید : ثور خدای آذرخش

منبع : fa.wikipedia.org

برچسب ها :

همچنین ببینید

کرونوس در اسطوره های یونان باستان

کرونوس در اسطوره های یونان باستان

کرونوس کرونوس در اسطوره های یونان رهبر تیتان های نسل اول و کوچکترین در میان …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.