جملات زیبا فلسفی و آموزنده لئو تولستوی

جملات و سخنان لئو تولستوی

سخنان و جملات زیبای لئو تولستوی . لئو نیکلایویچ تولستوی فعال سیاسی اجتماعی و نویسنده روسی

سخنان و جملات زیبای لئو تولستوی

جملات و سخنان کوتاه فلسفی آموزنده و زیبای لئو تولستوی

آدم ها . اول جوان ها را با وجود این که همدیگر را دوست ندارند . به عقدِ هم درمی آورند

و بعد از این که آن ها نمی توانند یکدیگر را تحمل کنند . تعجب می کنند.

آخر چطور می توان با کسی زندگی کرد بدون این که عاشق اش بود ؟

جملات زیبای لئو تولستوی

آن عصای جادوئی به من واگذار شده . این منم که باید چگونگی استفاده از آن را بدانم.

جملات فلسفی لئو تولستوی

اشتیاق و هیجان درونی . غریزه ایست انسانی.

جملات قصار لئو تولستوی

افزون طلبی و لجام گسیختگی به عرصه پدیده هائی مانند رابطه طبیعی . گام نمی نهد

از طرفی – این رابطه هر چند نامعقول – در مقوله افزون طلبی و افسارگسیختگیِ بی حساب قرار نمی گیرند ؛

لجام گسیختگی بدین معناست که مردی در ارتباط طبیعی خود با همسرش . تمام روابط اخلاقی را زیر پا گذارد

و خود را ملزم به رعایت آن نداند.

جملات آموزنده لئو تولستوی

انسان نمی تواند به تنهائی و برای خود زندگی کند . این مرگ است نه زندگی.

فاتحان

انضباط . برای فاتحان ضروری است.

جملات حکیمانه لئو تولستوی

این ادعاکه حکومت نماینده مردم است

رویایی پوچ و دروغی است باطل.

جملات زیبای لئو تولستوی

این حرف ها تازگی ها مد شده است. یک زن بیش از هرچیز باید بترسد و مطیع باشد.

منظورم ترسی است که یک زن باید در برابر شوهرش داشته باشد.

جملات زیبای لئو تولستوی

این که آدم ها ادعا می کنند که به هنگام خشمگینی از اعمال خود بی خبرند

سخن هجو و بیهوده ایست

من همه چیز را می فهمیدم و حتی برای یک لحظه هم هشیاری خود را از دست ندادم.

مردم جاهل و توده ها

به تصور او . مردم جاهل و توده های ناآگاه . مشمئز کننده و منفورند

آن ها به سان گرگ هایی هستند که فقط با گوشت می توان آن ها را ساکت کرد.

جملات زیبای لئو تولستوی

به هنگام عزیمت و در دقایق حساس زندگی

انسان هائی که توانائی بررسی اعمال خویش را دارند به اراده ای قوی دست می یابند.

سرنوشت بشر

تصور این موضوع که سرنوشت بشر می تواند با تدابیر عقلانی . تغییر مسیر یابد

و راه صواب را در پیش گیرد

زندگی را به معنی واقعی ناممکن می سازد.

جملات زیبای لئو تولستوی

تنها هدف زندگی . رسیدن به سعادت و کسب لذت است

رسیدن به لذت و خوشی هدفی است شایسته و درخورِ حیات

بخشش . صلیب . فداکاری . همه در راستای رسیدن به لذت و خوشحالی قرار گرفته اند.

دوست داشتن

دوست داشتن . رحمت است ؛ مورد محبت واقع شدن . خوشبختی است.

جملات زیبای لئو تولستوی

سعادت را می توان در اِزای درد و خستگی . ارزان به دست آورد.

جملات قصار لئو تولستوی

عشق ورزیدن کافیست . آن گاه همه چیز لذت بخش است.

جملات قصار لئو تولستوی

قدرت از آنِ خلقی است که کار می کند و اگر تاکنون از قید یوغ اسارت رهایی نیافته

به دلیل فرو رفتن در یک خواب مصنوعی ( هیپنوتیزم ) است

بیدار کردن او ضرورتیست بنیادین و مبرم.

مالکیت زمین

مالکیت زمین از اهمیت خاصی برخوردار است

چنانچه مقرر گردد که زمین متعلق به هیچ کس نباشد مگر آن کس که روی آن کار می کند

آنگاه می توان آزادی ِ پایدار را تضمین کرد.

موسیقی

موسیقی . تند نویسیِ احساسات است.

مرز شفافیت

هرآنچه به ژرفنا سقوط کند . تا مرز شفافیت قابل وضوح است.

جملات قصار لئو تولستوی

هرجا که محتوا وجود داشته باشد . اشکال نیز خود به خود آن را دربر می گیرند.

جملات قصار لئو تولستوی

هرگاه به مدرسه قدم می گذارم . با مشاهده چهره های کثیف و تکیده

موهای ژولیده . و برق چشمانِ این کودکان فقیر . دستخوش ناآرامی و انزجار می شوم

و همان حالتی به من دست می دهد که بارها از دیدن شراب خواران مست . بر من مستولی شده است

ای خدای بزرگ ! چگونه می توانم آنها را نجات دهم ؟

نمی دانم به کدامین یک کمک کنم

من آموزش و پرورش را فقط برای توده ها می خواهم و نه کسی دیگر

مگر بتوانم پوشکین ها و لومونوسف های آینده را از غرق شدن رهایی بخشم.

جملات قصار لئو تولستوی

هنگام مطالعه . به دقت می توان اندیشید.

جملات فلسفی لئو تولستوی

هیچ پدیده ای تحت تاثیر سنت گرایی . به اندازه قلمرو هنر آسیب پذیر نیست.

گلوله برف

یک گلوله برف را نمی توان به یک لحظه آب کرد

حد زمانیِ معینی هست که هر چقدر هم که بر مقدار حرارت بیفزاییم

برف تندتر از آن آب نمی شود

به عکس . هر قدر بر مقدار حرارت افزوده شود برف باقی مانده سخت تر می شود.

هیپنوتیزم

یکی از نافذترین عوامل در اجرای خواب مصنوعی (هیپنوتیزم)

به لحاظ تاثیر ظاهری در روح و روان انسان – آرایش و پیرایش است

انسان ها به درستی به این موضوع پی برده اند

از این جا است که نقش یونیفرم های ارتشی و ردای کشیشان آشکار می گردد.

هنرمند

هنر . کاردستی نیست بلکه انتقال احساسی است که هنرمند تجربه کرده است.

جملات فلسفی لئو تولستوی

ورونسکی در آن نگاه کوتاه فرصت یافت سرزندگی سر کوفته ای را که بر چهره اش جولان میداد و میان دو چشم برّاقش جابجا می شد و آن لبخند ناچیزی را که به لبش انحنا می داد دریابد.

زیبایی و نیکی

شگفت آور است که توهم یکسان پنداشتن زیبایی و نیکی تا چه حد نیرومند است.

جملات فلسفی لئو تولستوی

در زندگی وضعی نیست که انسان نتواند به آن خو بگیرد . به ویژه هنگامی که ببیند همه اطرافیانش آن را پذیرفته اند.

جملات فلسفی لئو تولستوی

نوشتن ده جلد کتاب فلسفه آسانتر از آن است که انسان تنها یک قاعده و دستور تنها را به مرحله اجرا و عمل درآورد.

جملات لئو تولستوی

این زیبایی نیست که آفریننده عشق است . بلکه عشق است که آفریننده زیبایی است.

جملات لئو تولستوی

میان آدمیان چیزی نیست . جز دیوارهایی که خود ساخته اند .

جملات جالب لئو تولستوی

فرق انسان و سگ در آن است که اگر به سگی غذا بدهی . هرگز تو را گاز نخواهد گرفت..

جملات لئو تولستوی

هنر خوب است . اگر احساسات خوب را ترویج کند

احساسات هنگامی خوب است که شعور جدا کننده نیک و بد به خوبی آنها حکم دهد

و این شعور در میان مردم یک عصر مشترک است

هنر جهانی یک محرک درونی دارد که پابرجا و بی خطاست و آن هم وجدان پاک نام دارد .

جملات لئو تولستوی

سعادت نزدیک بودن به تزار سراپای وجودش را گرفت

این دیدار کافی بود تا حرام شدن آن روز جبران شود

به سرخوشی عاشقی بود که پس از انتظاری طولانی به وصال معشوق می رسد

جرات نمی کرد به صفوف مقدم نگاه کند

بدون نگریستن و با غریزه ای خلسه آمیز . نزدیک شدنش را حس کرد

این حس فقط ناشی از صدای پای اسبان سواره نظام نبود

بلکه با نزدیک تر شدن تزار . همه چیز درخشان تر . شادتر . مهم تر و طرب انگیز تر می شد

از نگاه راستوف . این خورشید با نزدیک تر شدنش . پرتوهای ملایم و با شکوه می پراکند

و اکنون او در احاطه این پرتوها بود . صدایش را شنید

صدایی روح نواز . آرام . شکوهمند و در عین حال بی تکلف

جملات آموزنده لئو تولستوی

ما . آدمیان را بیشتر به سبب خوبی هایی که خود . در حقشان کرده ایم . دوست می داریم . تا به سبب خوبی هایی که آنان در حق ما کرده اند.

کشتن همنوع

تو نخواهی کشت تنها درباره کشتن همنوع صدق نمی کند . بلکه تمام موجودات زنده را در بر می گیرد ؛ و این فرمان مدت ها پیش از اینکه از کوه سینا بیان شود در سینه آدمی حک شده بود.

اگر انسان بخواهد به راستی و به طور جدی زندگی خوبی داشته باشد

نخستین چیزی که از آن پرهیز خواهد کرد مصرف خوراک حیوانی است زیرا … غیراخلاقی است

چون مستلزم کشتن . یعنی کاری است در تضاد با حس اخلاقی.

کشتن حیوانات

انسان می تواند بدون کشتن حیوانات به منظور تهیه خوراک تندرست باشد

بنابراین اگر گوشت بخورد . تنها برای ارضای ذائقه اش در گرفتن جان حیوانات همدستی کرده است.

جملات زیبای لئو تولستوی

اگر مذهب ما را تسلی نمی داد . زندگی رقت انگیزی داشتیم.

تاریخ نگاران

تاریخ نگاران شبیه افراد ناشنوا هستند چرا که مدام به پرسش هایی پاسخ میگویند که هیچ کس از آن ها نپرسیده است.

سخنان زیبای لئو تولستوی

هنر . محصول تحریک احساسات و هدف آن نیز انتقال احوال نفسانی و عواطف انسانی است.

سخنان زیبای لئو تولستوی

فرق انسان و سگ آن است که اگر به سگی غذا بدهی . هرگز تو را گاز نخواهد گرفت

سخنان زیبای لئو تولستوی

هرکس دو بار می میرد . یکبار آنگاه که عشق از دلش می رود

و بار دیگر آنگاه که زندگی را بدرود می گوید

اما مرگ زندگی در برابر مرگ عشق ناچیز است.

جملات زیبای لئو تولستوی

بهترین واقعه زندگی شخص آنست که بتواند خود را بشناسد

و به خود پی ببرد و نتیجه این واقعه ممکن است موجب مسرت و آرامش و یا تولید اندوه و نگرانی کند.

سخنان زیبای لئو تولستوی

سعادت در این دوره فقط دانستن مقصود زندگی است.

سخنان زیبای لئو تولستوی

سخنان و جملات زیبای لئو تولستوی

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای فردریک داگلاس

سخنان و جملات زیبای فردریک داگلاس

سخنان و جملات فردریک داگلاس سخنان و جملات زیبای فردریک داگلاس روزنامه نگار. دیپلمات و …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − یک =