سخنان فلسفی و جملات زیبای خیلون

جملات زیبای خیلون

سخنان و جملات زیبای خیلون . خیلون یا شیلون یا کیلون . فرزند داماگتاس . از اهالی لاکدمونی . یکی از فرزانگانِ هفت گانــه یونان

سخنان و جملات زیبای خیلون

در جــهان حیات . هیچ عیبی آدمی را شرمگین تر از آن نمی سازد کــه دروغش آشکار شود.

جملات زیبای خیلون

برای تلفظ کوتاه ترین کلمــه . بلــه یا خیر

باید خیلی بیشتر از یک نطق . فکر کرد.

جملات زیبای خیلون

مشکل ترین کار ما . عمل بــه آن چیزی است کــه می اندیشیم.

سخنان زیبای خیلون

بــه زبانت اجازه نده قبل از اندیشــه ات بــه راه افتد.

جملات زیبای خیلون

زبانت را مــهار کن . مخصوصاً در مــهمانی.

سخنان زیبای خیلون

با همسایگانت بــه بدی سخن مگو

چرا کــه در آن صورت . درباره تو سخنانی گفتــه می شود

کــه موجب پشیمانیِ تو می شود.

سخنان زیبای خیلون

کسی را تــهدید مکن . زیرا این کارِ زنان است.

جملات فلسفی خیلون

در روزگارِ پریشانی . زودتر از ایام خوشی بــه دیدار دوستان برو.

جملات فلسفی خیلون

ضرر با بــه منفعتِ حاصل از فریب کاری ترجیح ده

یکی یک لحظــه تو را بــه درد می آورد و دیگری همیشــه.

جملات قصار خیلون

از اشارات سر و دست هنام سخن گفتن کــه علامت جنون است . اجتناب کن.

جملات قصار خیلون

از خیلون بــه پریاندر تو مرا از لشگرکشی عیلــه دشمن

کارزاری کــه خود بــه آن پا خواهی گذاشت . مطلع می سازی

بــه نظر من . اوضاع داخل کشور برای حاکمی خودکامــه آنچنان قابل اطمینان نیست

و بــه گمان من . جباری خوشبخت است کــه بــه مرگ طبیعی و در رودخانــه بمیرد

سخنان و جملات زیبای خیلون

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای چارلز داروین

سخنان و جملات زیبای چارلز داروین

سخنان و جملات چارلز داروین سخنان و جملات زیبای چارلز داروین زیست شناس بریتانیایی و …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.