هنر جنگ متن کامل کتاب – سان تزو

خلاصــه کتاب هنر جنگ تمام سیزده فصل

خلاصــه کتاب هنر جنگ سان تزو

فصل اول هنر جنگ : محاسبه و طرح نقشه

آیین رزم را بر اساس پنج عامل بررسی کنید
1 – تائو راه و رسم : چشم انداز چیزی که باعث هم رائی و پذیرش مردم می شود
2 – آسمان : خورشید . سایه . سرما . گرما . محدودیت ها و الزامات فصول
3 – زمین : فاصله های دور و نزدیک . محل های آسان و بی دردسر . محل های پرخطر . زمین های باز . گذرگاه های باریک و میدان های مرگ و زندگی .
4 – فرمانده : نماینده فضایلی چون خردمندی . اعتماد . خیرخواهی . محبت . دلاوری . شجاعت و جدیت
5 – قانون و قاعده :سیستم ها و نظام های غلبه بر اشکالات . سازماندهی . سلسله مراتب و …
راه و رسم رزم آوری . فریب و اغفال است .به همین دلیل هنگام توانایی . تظاهر به ناتوانی کنید .هنگام فعالیت . تظاهر به عدم فعالیت کنید .هنگام نزدیک بودن . وانمود کنید که دور هستید . هنگام دوری . تظاهر کنید که نزدیکید . محاسبات فراوان . پیروزی می آورد و محاسبات کم . شکست را در پی دارد .جراکه وضعیت هایی بدون محاسبه باقی می ماند

فصل دوم هنر جنگ : برپا کردن جنگ

فراهم کردن ارتشی صدهزار نفره با همه امکانات و تدارکات و مهمانان و …
برای طی مسافتی دوردست . روزانه هزار سکه طلا هزینه دارد .
باید دانست که جنگ به شرط پیروزی ارزش دارد .
اما اگر زمان دستیابی به آن بیش از اندازه گردد . سلاح ها کند و افراد دلسرد می شوند و هنگام حمله به شهر . قدرت ندارند یا پذیرای شکست خواهند شد .
طولانی شدن درگیری برای کشور سودی ندارد .
با طولانی شدن جنگ . سلاح ها کند و روحیه ها ضعیف می شود و قدرت شما تحلیل می شود و خزانه تهی می شود .
دیگر فروانروایان محلی وقت را مغتنم شمرده و از ناتوانی و مضیقه شما سوء استفاده می کنند .
فقر حکومت . موجب ففیر تر شدن مردم می شود
از سوی دیگر . نزدیک شدن ارتش به هر منطقه . سبب افزایش قیمت ها و تحلیل دارایی مردم می شود
درنتیجه مردم رنجور و آزرده خاطر می شوند و ..
مواد و ساز و برگ جنگی را از خانه به همراه خود ببرید ولی روی غارت دشمن حساب کنید .
بدین گونه افراد آذوقه کافی در اختیار خواهند داشت .
یک فرمانده هوشمند . سربازانش را از آذوقه دشمن تغذیه می کند .
زیرا یک گاری آذوقه غنیمتی از دشمن . بیست برابر خودی ! و یک بسته علوفه از او . برابر بیست بسته علوفه خودی است
آنچه در نظامی گری بسیار ارزش دارد . پیروز شدن است نه عملیات جنگی طولانی و خسته کننده

فصل سوم هنر جنگ : طرح و تدبیر حمله

کسب صد پیروزی در صد نبرد . اوج برتری و مزیت نیست . اوج برتری . شکست مقاومت دشمن بدون جنگ است .
یک جنگاور کاردان و ماهر . سربازان دشمن را بدون جنگ وادار به تسلیم می کند و بدون محاصره . شهرهایشان را به تصرف در می آورد و حکومت را بدون درگیر شدن در عملیات طولانی مدت . سرنگون می کند
هنگامی که از برتری ده به یک برخوردار شدید دشمن را محاصره کنید
اگر این نسبت پنج به یک بود بنفع شماست که به او حمله کنید
اگر نسبت دو به یک بود قوای دشمن را تقسیم کنید
اگر نیروهایتان با دشمن برابر شد . می توانید با او در گیر شوید
هنگامی که نفرات دشمن بیشتر از شماست از جنگ بپرهیزید
اگر دشمن از هر نظر به شما برتری دارد . از او بگریزید . زیرا یک یک ارتش کوچک به راحتی مغلوب دشمن بزرگ می شود
پیروزی در پنج عامل اصلی خلاصه می شود :
1 – آن که بداند چه زمانی بجنگد و چه زمانی نجنگد . پیروز خواهد شد
2 – آن که اگر بداند قوای زیاد یا کم را چگونه به کار گیرد . پیروز خواهد شد
3 – آن که از بالا تا پایین . هدفی واحد داشته باشد . پیروز خواهد شد
4 – آن که عجله نکند و به ستوه نیاید و منتظر بماند . پیروز خواهد شد
5 – آن که اگر فرمانده ای . قادر به انجام کار بدون تحریک فرمانروا باشد . پیروز خواهد شد

به همین دلیل گفته اند :

1 – شناخت دشمن و شناخت خود . موجب رستن از خطر در همه جنگ هاست
2 – شناخت خود و نشناختن دشمن . با یک پیروزی و یک شکست همراه است
3 – نشناختن دشمن و خود . به شکست در هر جنگی می انجامد

فصل چهارم هنر جنگ : آرایش و آماده سازی

احتمال شکست ما وابسته به خود ماست و احتمال پیروزی دشمن . به عهده اوست .
احتمال شکست در دفاع و احتمال پیروزی در حمله است .
پس در زمان نداشتن قدرت کافی . به دفاع روی می آوریم و با افزایش آن . حمله می کنیم .
جنگاوران کاردان دوران باستان کسانی بودند که نه تنها پیروز می شدند . که پیروزی را آسان به دست می آوردند .
معنی کاردانی . پیروزی بر دشمن از پیش شکست خورده است .
جنگاوران کاردان . خود را در موقعیتی قرار می دهند که شکست غیرممکن باشد و فرصت و لحظه ای را برای شکست دشمن از دست نمی دهند .
بدین جهت در جنگ . یک فرمانده پیروزمند . تنها خواهان نبردی است که پیروزی در آن را پیشاپیش به دست آورده باشد .
کسی که پیشاپیش شکست را انتخاب کرده است . نخست می جنگد و سپس در جستجوی پیروزی است
قاعده نظامی گری عبارتند از :
1 – سنجش : سنجش و ارزیابی مکان تابع زمین
2 – برآورد کمیت : تابع سنجش
3 – محاسبه : تابع برآورد کمیت
4 – مقایسه : تابع محاسبه
5 – پیروزی : تابع مقایسه

فصل پنجم هنر جنگ : نیرو و انرژی

برای اطمینان از اینکه هر سه بخش ارتش شما در برابر حمله دشمن . بی آنکه متزلزل و از هم پاشیده شوند . قادر به مقاومت هستند . عملیات عادی و ویژه انجام دهید .
افراد باید بطور کوبنده . چون فرود دسته هاونی بر سر تخم مرغ ها . علیه دشمن وارد عمل شوند ؛ مانند اثر برخورد جسمی سخت و مستحکم بر توده ای سست و توخالی .
بطور کلی در جنگ . نیرو های عادی را برابری رویارویی در نبرد و نیروی ویژه را برای تامین و حفظ پیروزی به کار برید .
تظاهر به بی نظمی و آشوب . حاکی از مدیریت . تظاهر به ترس حاکی از شجاعت و تظاهر به ضعف . حاکی از قدرت است .
اداره کن و خود را بی نظم و آشفته بنما .
نیرو یعنی شجاع باش و خود را ترسو نشان بده .
قوی باش و خود را ضعیف نشان بده .
این است آرایش و آماده سازی

فصل ششم هنر جنگ : نقاط ضعف و قوت

کسی که پیش از دشمن زمین را اشغال می کند و به انتظار می نشیند . در آسودگی و آرامش قرار دارد و کسی که دیرتر به میدان جنگ می رسد و با عجله سر به جنگ می گذارد . به زحمت و تقلا خواهد افتاد .
به همین دلیل جنگاور کاردان . موجب آمدن دیگران به سوی خود می شود .
اگر دشمن در آرامش است . می توان او را به زحمت انداخت .
اگر سیر است . می توان او را به گرسنگی کشاند .اگر در وضع سکون باشد . می توان او را به حرکت در آورد .
برای پیشروی و عدم مقاومت دشمن . نقاط ضعف او را مورد هجوم قرار دهید و برای عقب نشینی چالاکانه . چنان به سرعت بگریزید که رسیدن و دست یافتن دشمن به شما ممکن نباشد .
میدان نبرد شما نباید معلوم باشد .
معلوم نبودن نقطه شروع نبرد . موجب آمادگی دشمن در همه جا خواهد شد .
بنابراین جنگ را آنجا که نیروهای دشمن اندک اند به راه بیاندازید .
حدکمال آرایش یک لشکر . رسیدن به بی آرایشی است .
در این هنگام . جاسوسان توان کشف طرح ها و نقشه های شما را ندارند .
آرایش نظامی همچون آب است .
شکل آب به گونه ایست که از بلندی گریزان و به سوی پستی و گودی شتابان است .
آرایش نظامی نیز چنین است . از قوت های دشمن می گریزد و بر نقاط ضعف می تازد .

فصل هفتم هنر جنگ : اقدامات نظامی

بطور کلی قاعده بــه کار گیری ارتش . دریافت فرمان از سوی فرمانرواست . سپس فرمانده بــه گردآوری افراد و لشکر سازی می پردازد و آنــها را هماهنگ می کند .
هیچ کاری دشوار تر از اقدامات نظامی نیست .
از مسیرهای انحرافی پیشروی نمایید و دشمن را بــه طمع مزیت و منفعت گرفتار کنید .
ارتش بر پایــه بکارگیری اصل فریب پی ریزی شده است .
برای مزیت حرکت می کند و متناسب با سود متصور . تقسیم یا تمرکز انجام می دهد .
براین اساس . چون باد تند و سریع . چون جنگل باقی و پرشکوه . چون آتش مــهاجم و تاراجگر . چون کوه بی حرکت و استوار . دستیابی بــه او دشوار چون ابر . حرکت او پر هیاهو و غرنده چون تندر است .
در سحرگاهان روحیــه افراد بالاست . اما در طی روز . روحیــه آنــها سست می شود و در شامگاهان افکارشان بــه سوی خانــه بر می گردد .
دشمنی کــه وانمود بــه گریز می کند تعقیب نکنید . سربازان برگزیده را مورد تک قرار ندهید .
فریب طعمــه دشمن را نخورید .
از عقب . راه را بر دشمنی کــه قصد بازگشت بــه خانــه دارد . نبندید . هنگامی کــه دشمن را محاصره کردید . گریزگاهی برای او باز بگذارید .
دشمنی کــه کناره گیری کرده است . تحت فشار قرار ندهید .
دشمن بی پول و عریان را در فشار نگذارید .
این است قاعده نظامی گری .

فصل هشتم هنر جنگ : متغیرهای نــه گانــه

1 – در زمین های سخت و دشوار اردو نزنید
2 – در زمین های تقاطع و تقارب . متحد شوید
3 – در زمین باز . توقف نکنید
4 – در زمین محاصره شده . آماده باشید
5 – در زمین مرگبار . بجنگید
6 – راه هایی هست کــه نباید در آنــها گام نــهاد
7 – لشکر هایی هست کــه نباید بــه آنــها حملــه کرد
8 – شــهرهایی هست کــه نباید بــه آنــها حملــه کرد و زمین هایی هست کــه نباید بر سر آن ها جنگید
9 – فرمان هایی هست کــه نباید از آنــها اطاعت کرد
پنج ویژگی خطرناک و بد یک فرمانده :
1 – تــهور : کسی کــه خواهان مرگ است . ممکن است کشتــه شود
2 – ترس : کسی کــه خواهان زندگی است . ممکن است اسیر شود
3 – تندخویی :کسی کــه زود عصبانی می شود . ممکن است مورد اهانت قرار گیرد
4 – تنزه طلبی : کسی کــه بــه فکر افتخار است . ممکن است بــه تنگ آید
5 – دل رحمی مفرط : کسی کــه دوستدار زندگی افراد است . ممکن است بــه زحمت بیفتد
نابودی ارتش و کشتــه شدن فرمانده بــه دلیل یکی از این پنج ویژگی است

فصل نــهم هنر جنگ : پیشروی لشکریان

در پی عبور از آب . باید دور از آن مستقر شوید .
اگر دشمن از آب عبور می کند . او را مورد حملــه قرار ندهید .هنگامیکــه نیمی از قوای او از آب گذر کرد . تــهاجم سودمند است .
بالای موقعیتی مرتفع دیده بانی کنید .
از تالاب و مرداب . با سرعت عبور کنید .
بطور کلی . ارتش ارتفاعات را دوست دارد و از زمین های پست متنفر است .
هنگامی کــه باران بــه سیل مبدل می شود . بایستید و منتظر بمانید .
اگر دشمن نزدیک است اما بــه صورت ساکن و ساکت . بدانید موضع طبیعی خوب و سختی را تصرف کرده .
اگر دور ایستاده و شما را برای نبرد بــه مبارزه می طلبد . زمینی هموار و دارای مزیت و منفعت را تصرف کرده است .
اگر درختان تکان می خورند . دشمن در حال پیشروی است .
اگر پرنده ای ناگــهان بــه پرواز در آید . دشمن در حال کمین کردن است .
اگر حیوانات می ترسند و می گریزند . دشمن در حال آماده کردن خود برای حملــه است .
اگر گرد و خاک بــه صورت ستون های عمودی بــه هوا بلند می شود . ارابــه های او در حال پیشروی است .
اگر گرد و خاک اندک است . پیاده نظام در حال پیشروی است .
اگر گرد و خاک پراکنده می شود . دشمن در حال جمع آوری چوب و هیزم است .
اگر گرد و خاک پراکنده می آید و می رود . او در حال اردو زدن است .
اگر فرستاده دشمن با فروتنی سخن می گوید . ولی در حال افزایش امادگی نظامی خود باشد . پیشروی خواهد کرد .
اگر او متخاصمانــه سخن بگوید و پرخاشگرانــه پیشروی کند . عقب نشینی خواهد کرد .
اگردشمن پوزش خواهانــه سخن بگوید . بــه تجدید قوا و ترک نبرد نیاز دارد .
اگر دشمن خواستار صلح بدون پیمان است . توطئه چینی می کند .
اگر سربازانش را بــه سرعت آماده می کند . منتظر تقویت و امداد است .

اگر نیمی از سربازان دشمن پیشروی و نیمی عقب نشینی می کنند . می کوشد شما را بفریبد .

اگر سربازان دشمن بــه سلاح های خود تکیــه می کنند . گرسنــه اند .
اگر سربازانی کــه مامور آب رسانی اند . نخست خود می نوشند . بی آب هستند .
اگر دشمن سود و مزیت را می بیند اما آن را نمی ستاند . خستــه است
اگر پرندگان گرد آمده اند . دشمن در آنجا نیست .
اگر سربازان دشمن . شب هنگام سر و صدا میکنند . می ترسند
اگر ارتش در هم ریختــه است . فرمانده ضعیف است
اگر پرچم ها بــه هر سو حرکت می کنند . هرج و مرج شده است .
اگر افسران بدخلق شده اند . از پا در آمده اند .
اگر اسبان از جو و غلات و سربازانش از گوشت تغذیــه می کنند و دیگ های پخت غذا دائماً بر سر بار است و افراد بــه اردو بر نمی گردند . از جان گذشتــه اند .
اگر سربازان دائماً در گروه های کوچک گرد هم می آیند و نجوا می کنند . دشمن افراد خود را از دست داده است .
اگر او مکررا پاداش می دهد . منبع دیگری ندارد و اگر مکرراً افرادش را تنبیــه می کند . در تنگنای وخیمی افتاده است .
اگر در وهلــه اول . درنده خوی و بی رحم بــه نظر می آید و سپس از گروه ها براسد . بــه غایت نادان و بی عرضــه است .
اگر دشمن با پیشکش پیش آید . خواهان ترک جنگ و آرامش است .
اگر سربازانش با شما با خشم و برافروختگی مواجــه شوند اما نبرد نکنند یا موضع خود را ترک کنند . باید او را بررسی کرد .
اگر کسی سربازانش را پیش از آنکــه وفاداری در آنــها شکل گیرد . تنبیــه کند . شاهد سرپیچی آنــها خواهد بود .
اگر سربازان نافرمان شوند . استفاده از آنــها دشوار خواهد بود .
اگر کسی سربازان را پس از آنکــه وفاداری در آنــها شکل گرفت . تنبیــه نکند . نمی تواند از آنــها استفاده کند .
بنابراین اگر فرمانده با خبرخواهی بر افراد فرماندهی کند و آنــها را با انضباط متحد سازد . پیروز حتمی خواهد بود .
اگر فرمان ها همیشــه هنگام آموزش افراد مورد تاکید قرار گیرد . افراد مطیع و فرمانبردار خواهند شد و اگر دستورات چنین نباشد . آنــها نافرمان می گردند
اگر فرمان ها اجرا شوند . افراد با فرمانده هماهنگ و سازگار می شوند .

فصل دهم هنر جنگ : عوارض و اشکال زمین

1 – زمین گذرپذیر
2 – زمین تلــه
3 – زمین بن بست
4 – گذرگاه های تنگ و باریک
5 – بلندی های شیب دار
6 – زمین فاصلــه دار
تائوی شکست :
1 – اگر سربازان قوی و افسران ضعیف باشند . نتیجــه آن نافرمانی است
2 – اگر افسران قوی و سربازان ضعیف باشند . نتیجــه آن وخامت اوضاع است
3 – اگر افسران عصبانی باشند . در برابر دشمن نیز با خشم می جنگند و فرمانده از توانایی های آنــها آگاه نمی شود کــه
4 – نتیجــه آن متلاشی شدن است. اگر فرمانده ضعیف و فاقد جدیت باشد و دستورالعمل های او شفافیت نداشتــه باشد . افسران و سربازان نیز بی ثبات می شوند .
5 – . اگر فرمانده نتواند وضعیت دشمن را محاسبــه و ارزیابی کند و تعداد کمتری را در برابر تعداد بیشتری بکار بگیرد . یا
جلوداران خوبی انتخاب نکرده باشد . نتیجــه اش هزیمت و عقب نشینی خواهد بود .

فصل یازدهم هنر جنگ : انواع نــه گانــه زمین

1 – زمین پراکندگی : نجنگید
2 – زمین مرزی : توقف نکنید
3- زمین مورد کشمکش : حملــه نکنید
4 – زمین باز : متفرق نشوید
5 – زمین تقاطع و تقارب : با همسایگان متحد شوید
6 – زمین خطرناک : غارت کنید
7 – زمین سخت : بــه سرعت از آن گذر کنید
8 – زمین محاصره شده : حیلــه جنگی بــه کار برید
9 – زمین مرگبار : تا آخرین نفس بجنگید

فصل دوازدهم هنر جنگ : حملــه با آتش

بطور کلی پنج روش برای حملــه با آتش وجود دارد :
1 – آتش زدن افراد
2 – آتش زدن انبار ها و توشــه ها
3 – آتش زدن ارابــه های بار و آذوقــه و تجــهیزات
4 – آتش زدن مخازن و سلاح ها
5 – آتش زدن لشکریان
انجام حملــه با آتش باید بر این پایــه ها باشد :
1 – تجــهیزات و ابزار مناسب برای افروختن آتش باید فراهم باشد
2 – فصولی برای پرتاب آتش و روزهایی برای آغاز حملــه وجود دارد
فرمانروای دانا و روشن بین . درباره طرح . خوب می اندیشد و مشورت می کند و فرمانده خوب و شایستــه . آنــها را بــهره برداری و اجرا میکند .
اگر مزیتی نداشت . حرکت نمی کند .
اگر سودی بــه دست نمی آید . از گروه های نظامی استفاده نکنید .
اگر خطری نیست . نبرد نکنید .

فصل سیزدهم هنر جنگ : استفاده از جاسوسان

چیزی کــه فرمانروایان روشن ضمیر و فرماندهان خوب و شایستــه را برای غلبــه بر دشمن و کسب موفقیت توانا میکند . داشتن آگاهی قبلی است .و این آگاهی باید از افرادی بــه دست آید کــه از وضعیت دشمن آگاهند
پنج دستــه جاسوس :
1 – جاسوسان محلی :از اتباع کشور دشمن
2 – جاسوسان داخلی :از کارکنان حکومتی دشمن
3 – جاسوسان دو جانبــه :جاسوسان دشمن
4 – جاسوسان مردنی :جاسوسان اغفال شده ای کــه در کشور بیگانــه کار می کنند و بــه آنــها اطلاعات اشتباه می دهیم تا بــه دشمن بدهد
5 – جاسوسان ماندنی و آمدنی :جاسوسانی کــه بــه سرزمین دشمن فرستاده می شوند و با گزارش بر می گردند
هیچ کاری بــه اندازه جاسوسی سخت نیست .جایی وجود ندارد کــه نتوان جاسوس ها را در آنــها بکار گرفت . باید مراقب خانــه و کاشانــه جاسوسان باشید و بــه آنــها برسید . این امر . اساس کار نظامی است و عاملی است کــه ارتش بدان اتکا دارد و حرکاتش نیز بــه آن وابستــه است .

The Art of War

همچنین ببینید

تو مثل پرنده از قفس انگار رها شدی – علی لهراسبی

تو مثل پرنده از قفس انگار رها شدی – علی لهراسبی

متن آهنگ وای خدا پر حرفم علی لــهراسبی تو مثل پرنده . از قفس انگار …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.