زیباترین جملات کتاب افسانه سیزیف

زیباترین جملات کتاب افسانه سیزیف

زیباترین جملات کتاب افسانه سیزیف نوشته آلبر کامو یک مقاله فلسفی از آلبر کامو که نسخه فرانسوی آن در سال ۱۹۴۲ منتشر گردید

زیباترین جملات کتاب افسانه سیزیف

زیباترین جملات کتاب افسانه سیزیف

تنها یک مشکل به راستی جدی وجود دارد و آن هم خودکشی است

داوری این که زندگی ارزش زیستن را دارد یا نه بستگی به پاسخ این پرسش اساسی فلسفی دارد

و پرسش های سرگرم کننده ی دیگر از جمله این که دنیا سه بعدی است یا روان.

نه یا دوازده مقوله دارد به دنبال آن خواهد آمد.

جملات کتاب افسانه سیزیف

نخستین اقدام عقل. تشخیص درست از نادرست است

با وجود این. همین که اندیشه متوجه خود می شود. پیش از هر چیز به تناقض برمی خورد.

جملات زیبای کتاب افسانه سیزیف

احساس پوچی لزوما به معنی داشتن تصوری از پوچی نیست

احساس پوچی پدید آورنده این تصور است. همین و بس

در آن خلاصه نمی شود مگر در لحظه کوتاهی که به داوری درباره جهان می پردازد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آلن می گوید . زمان دعا

زمانی است که تاریکی به اندیشه رو می کند

عارفان و پیروان اصالت وجود در پاسخ می گویند:

اما به شرطی که اندیشه به تاریکی برخورد کند.

زیباترین جملات کتاب افسانه سیزیف

همواره زمانی فرا میرسد که که باید میان تماشاگر بودن و عمل یکی را برگزید این معیار انسان بودن است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر دوست داشتن کافی بود. کارها بسیار آسان می شد

هر چه بیشتر دوست بداریم. پوچی استحکام بیشتری می یابد.

زیباترین جملات کتاب افسانه سیزیف

به کسانی که می گویند:. آگاهی ام از این موضوع به حدی است که قادر به بیانش نیستم. اعتماد نکنید

چون اگر قادر به بیانش نیستند برای این است که از آن آگاهی ندارند یا از روی تنبلی. به آگاهی سطحی بسنده کرده اند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نمی توان برای همیشه از زیر بار امید شانه خالی کرد

چون امید می تواند دست مایه آزار همان کسانی شود که می خواستند خود را از آن برهاند.

زیباترین جملات کتاب افسانه سیزیف

آنچه باقی می ماند. سرنوشتی است که عاقبت از آن گریزناپذیر است

به جز این یگانه امر گریزناپذیر. که همانا مرگ است

هر گونه شادی یا خوشبختی . آزادی به شمار می آید.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خدایان سیزیف را محکوم کرده بودند که تخته سنگی را بی وقفه تا قله کوهی بغلتاند

به قله که می رسید. تخته سنگ با تمامی وزن خود دوباره به پایین می افتاد

خدایان با دلایلی موجه به این نتیجه رسیده بودند که هیچ کیفری بدتر از کار بیهوده و بی امید نیست.

جملات زیبای کتاب افسانه سیزیف

اگر گاهی فرود آمدن با درد و رنجی این چنین همراه است

گاه نیز می تواند با شادمانی توام باشد. این حرف بیهوده ای نیست.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

همه شادی خاموش سیزیف در این است. سرنوشت او به خود او تعلق دارد. تخته سنگ مال اوست.

زیباترین جملات کتاب افسانه سیزیف

من تنها به حالت ناب ذهنیتی رنجور پرداخته ام. این کنکاش به هیچ آیین

اعتقاد و متافیزیکی نپرداخته و تنها به بررسی حد توانایی ها بسنده کرده است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

پوچی نیز همانند نفرت موجب پیوند موجودات می شود.

و درک این پوچی و ماهیت زندگی و نامعقولی آن. او را به اعتراض می خواند و نه تسلیم و درماندگی

بنابراین پوچ نگری او به انفعال و اراده به مرگ ختم نمی شود

زیباترین جملات کتاب افسانه سیزیف

همچنین بخوانید : جملات زیبای آلبر کامو

برچسب ها :

همچنین ببینید

زیباترین جملات کتاب بیگانه نوشته آلبر کامو

زیباترین جملات کتاب بیگانه نوشته آلبر کامو

جملات زیبای کتاب بیگانه زیباترین جملات کتاب بیگانه نوشته آلبر کامو بیگانه نام رمانی از …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.