جملات زیبای کتاب کیمیاگر نوشته پائولو کوئیلو

جملات کتاب کیمیاگر

جملات زیبای کتاب کیمیاگر نوشته پائولو کوئیلو

جملات زیبای کتاب کیمیاگر

جملات زیبای کتاب کیمیاگر

همه آدم ها. در آغاز جوانی می دانند افسانه شخصی شان چیست

در آن دوره زندگی. همه چیز روشن است

همه چیز ممکن است و آدم از رویا و آرزوی آنچه دوست دارد در زندگی بکند. نمی ترسد

با این وجود. با گذشت زمان. نیرویی مرموز تلاش خود را برای اثبات آن که تحقق بخشیدن به افسانه شخصی غیرممکن است. آغاز می کند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نیروهایی هستند که ویرانگر می نمایند

اما در حقیقت چگونگی تحقق بخشیدن به افسانه شخصی مان را به ما می آموزند

نیروهایی هستند که روح و اراده ما را آماده می کنند

چون در این سیاره یک حقیقت بزرگ وجود دارد: هرکه باشی و هر کار کنی

وقتی چیزی را از ته دل طلب میکنی از این رو است که این خواسته در روح جهان متولد شده

این ماموریت تو بر روی زمین است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

روح جهان از خوش بینی انسان ها تغذیه می شود یا از بدبختی. ناکامی و حسادت آن ها

تحقق بخشیدن به افسانه شخصی یگانه وظیفه آدمیان است

همه چیز تنها یک چیز است و هنگامی که آرزوی چیزی را داری

سراسر کیهان همدست می شود تا بتوانی این آرزو را تحقق بخشی.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آدم ها خیلی زود دلیل زندگی خودشان را می آموزند

شاید به همین خاطر باشد که خیلی زود هم از آن دست می کشند.

جملات زیبای کتاب کیمیاگر

خوب است بیاموزی که در زندگی هر چیزی بهایی دارد.

متن و سطرهای زیبای کتاب کیمیاگر

هنگامی که همه روزها یکسان باشد. معنایش آن است که آدم دیگر نمیتواند

رخدادهای نیکی را که با هر بار گردش خورشید در آسمان در زندگی اش رخ می دهد. درک کند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

راز خوشبختی این است که همه شگفتی های جهان را بنگری.

جملات زیبای کتاب کیمیاگر

ناگهان احساس کرد که می تواند هم چون یک قربانی نگون بخت دزدان به دنیا بنگرد

یا همچون ماجراجویی در جستجوی گنج. پیش از آن که از شدت خستگی به خواب فرو برود

اندیشید: من ماجراجویی در جستجوی گنج هستم.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تصمیم ها تنها آغاز یک ماجرا هستند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آدم هر چه به رویایش نزدیک تر شود. افسانه شخصی بیشتر به دلیل راستین زندگی اش تبدیل می شود.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

وقتی از ژرفای قلبت چیزی را بخواهی. به روح جهان نزدیک تری. روح جهان همواره نیروی مثبتی است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زندگی یک جشن است ؛ جشنی عظیم. چون همواره در همان لحظه ای است که در آن زندگی می کنیم و فقط در همان لحظه.

بخش های زیبای کتاب کیمیاگر

وقتی آدم عاشق باشد. همه چیز معنای بیشتری می یابد.

جملات زیبای کتاب کیمیاگر

ما هستیم که روح جهان را تغذیه می کنیم و زمینی که بر آن زندگی می کنیم

بهتر یا بدتر خواهد شد. اگر ما بهتر یا بدتر شویم. اینجاست که نیروی عشق وارد می شود

چون تا زمانی که عشق بورزیم. همواره آرزومندیم بهتر از آن باشیم که هستیم.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

وقتی می کوشیم از آنچه هستیم بهتر باشیم. همه چیز پیرامون ما نیز بهتر خواهد شد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

راز آینده در اکنون است. اگر به اکنون توجه بسپاری می توانی آن را بهتر کنی

و اگر اکنون را بهتر کنی. آنچه پس از آن رخ خواهد داد نیز بهتر خواهد شد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

برای آموختن تنها یک روش وجود دارد: عمل کردن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تنها یک چیز می تواند یک رؤیا را به ناممکن تبدیل کند: ترس از شکست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

معمولا مرگ باعث می شود آدم زندگی را بیشتر احساس کند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به ندای قلبت گوش بسپار. قلبت همه چیز را می داند. چون روح جهان را می بیند و یک روز به نزدش باز خواهد گشت.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به راستی زندگی برای کسی که افسانه شخصی اش را زندگی می کند. سخاوتمند است.

جملات زیبای کتاب کیمیاگر

همچنین بخوانید : جملات پائولو کوئیلو

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات زیبای کتاب وقتی نیچه گریست

جملات زیبای کتاب وقتی نیچه گریست

وقتی نیچه گریست جملات زیبای کتاب وقتی نیچه گریست اثر اروین دیوید یالوم وقتی نیچه …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.