سخنان و جملات زیبای ژولیوس سزار

جملات زیبای ژولیوس سزار

سخنان و جملات زیبای ژولیوس سزار . گایوس ژولیوس سزار
گایوس یولیوس کایسار یا ژول سزار یا قیصر دیکتاتور و رهبر نامدار سیاسی و نظامی جمهوری روم

سخنان و جملات زیبای ژولیوس سزار

من اسم افتخار را دوست دارم . بیشتر از اینکــه از مرگ بترسم

جملات زیبای ژولیوس سزار

چــه نوع مرگی از همــه بــهتر است ؟ مرگ غیر منتظره

جملات زیبای ژولیوس سزار

من آمدم من دیدم من پیروز شدم.

جملات قصار ژولیوس سزار

من بــه اندازه کافی طولانی زندگی کرده ام تا طبیعت و شکوه را برآورده سازم.

جملات قصار ژولیوس سزار

در جنگ . حوادث مــهم حاصل عوامل پیش پا افتاده است.

جملات فلسفی ژولیوس سزار

اگر قرار است قانون را بشکنی . این کار را بکن تا قدرت را بدست بگیری

جملات ارزشمند ژولیوس سزار

تجربــه معلم همــه چیز است.

جملات آموزنده ژولیوس سزار

مردان بــه طور کلی سریع اعتقاد دارند کــه چــه کسانی مایلند کــه درست باشند.

جملات حکیمانه ژولیوس سزار

بــه عنوان یک قاعده . مردان بیشتر درباره چیزی کــه نمی توانند ببینند

و اینکــه درباره چــه چیزی می توانند نگران باشند بیشتر نگران هستند.

سخنان زیبای ژولیوس سزار

بــهتر است از یادگیری استفاده کنید! ایجاد جوهر زندگی است.

سخنان زیبای ژولیوس سزار

مردم تقریبا همیشــه تمایل دارند کــه آنچــه را کــه می خواهند . باور کنند.

سخنان زیبای ژولیوس سزار

من بــه اندازه کافی طولانی زندگی کرده ام تا طبیعت و شکوه را برآورده سازم.

سخنان زیبای ژولیوس سزار

یافتن مردانی کــه داوطلب مرگ می شوند . آسان تر از پیدا کردن کسانی است کــه مایل بــه تحمل درد با صبر هستند

سخنان کوتاه ژولیوس سزار

مردان دلسوز آنچــه را کــه می خواهند . باور دارند.

جملات پند آموز ژولیوس سزار

ما هر طور فکر می کنیم . تصور می کنیم دیگران هم همانطور فکر می کنند.

سخنان و جملات زیبای ژولیوس سزار

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

جملات زیبا آموزنده و فلسفی جرج واشنگتن

جملات زیبا آموزنده و فلسفی جرج واشنگتن

سخنان و جملات زیبای جرج واشنگتن جملات زیبای جرج واشنگتن ژنرال ارتش ، سیاستمدار و …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.