جملات دیکتاتور شوروی سابق ژوزف استالین

ژوزف استالین . یا : یوسف ویساریونویچ استالین از انقلابیون بولشویک

و دیکتاتور خونریز اتحاد جماهیر شوروی بود

ژوزف استالین

جملات کوتاه ژوزف استالین

تئوریسین ها و پیشوایان احزاب . کــه از تاریخ ملل مطلعند و تاریخ انقلاب ها را از ابتدا تا انتــها زیر و رو کرده اند . گاهی بــه یک بیماری ناشایستی مبتلا می باشند. نام این بیماری ترس از توده ها . ایمان نداشتن بــه استعداد خلاق توده ها است. در این زمینــه گاهی یک نوع اشراف منشی در پیشوایان نسبت بــه توده هایی کــه از تاریخ انقلاب ها بی اطلاعند ولی برای شکستن مناسبات کــهن و نوآوری فراخوانده شده اند . بروز می کند. ترس از این کــه جنبش خودبخودی ممکنست طوفانی برپا نماید و توده ها ممکن است – خیلی چیزهایی را کــه نباید در هم بشکنند- . تمایل بــه بازی کردن رل دایــه مــهربانی کــه کوشش می کند توده ها را از روی کتاب درس بدهد ولی مایل نیست از آنــها تعلیم بگیرد ـ اینست پایــه و اساس این نوع اشراف منشی.

جملات کوتاه ژوزف استالین

چنین رشد بی سابقــه تولید را نمی توان یک رشد ساده و معمولی کشور از حالت عقب ماندگی بــه حالت پیشروی محسوب نمود. این جــهشی بود کــه بــه کمک آن میــهن ما از کشور عقب مانده بــه کشور مترقی یعنی از کشاورزی بــه صنعتی بدل شد

جملات کوتاه ژوزف استالین

فن رهبر کاریست جدی. از جنبش نباید عقب ماند . زیرا عقب ماندن از جنبش یعنی برکنار ماندن از توده ها. ولی از آن جلو هم نباید زد . زیرا جلو زدن یعنی قطع رابطــه با توده ها . کسی کــه بخواهد جنبش را رهبری نموده در عین حال رابطــه خود را هم با توده های میلیونی نگسلد . باید در دو جــهبــه مبارزه کند . هم علیــه عقب ماندگان و هم برضد تندروها.

جملات کوتاه ژوزف استالین

ما کمونیست ها مردمانی از سرشت ویژه هستیم – ما از مصالح خاصی برش یافتــه ایم. ما کسانی هستیم کــه ارتش استراتژ بزرگ پرولتاریا . ارتش رفیق لنین را تشکیل می دهیم. هیچ افتخاری بالاتر از متعلق بودن بــه این ارتش نیست . هیچ افتخاری بالاتر از دارا بودن عضویت حزبی کــه مؤسس و رهبر آن رفیق لنین می باشد نیست…

جملات کوتاه ژوزف استالین

مرسوم است کــه یک رجل بزرگ معمولا باید دیر در جلســه حاضر شود تا حاضران در جلســه با بی قراری فوق العاده منتظر ورود او باشند و ضمناً قبل از حضور یک رجل بزرگ . حضار یکدیگر را متوجــه ساختــه و می گویند: هیس… ساکت… دارد می آید! . این تشریفات بــه نظر من زائد نمی آمد . زیرا دارای تاثیری دل نشین است و حس احترام ایجاد می کند. چقدر حیرت کردم وقتی کــه دانستم لنین قبل از نمایندگان در جلســه حاضر شده در گوشــه ای از سالن جای گرفتــه است و بــه ساده ترین وجــهی مشغول گفت و شنود کاملاً معمولی با عادی ترین نمایندگان کنفرانس است. از شما چــه پنــهان . این امر در آن موقع بــه نظر من یک نوع تخطی از بعضی قواعد آمد. فقط بعدها فــهمیدم کــه این سادگی و فروتنی لنین . این اهتمام در نامشــهود ماندن و یا بــهرحال زیاد جلب نظر نکردن و مقام عالی خود را بــه رخ نکشیدن . جنبــه ای از خصلت های برجستــه لنین است کــه برازنده رهبری نوین برای توده های نوین . توده های ساده و معمولی کــه از ژرفنای جامعــه طبقاتی برخاستــه اند . می باشد.

جملات کوتاه ژوزف استالین

من با لنین اولین بار در ماه دسامبر سال ۱۹۰۵ در کنفرانس بلشویک ها در تامرفرس فنلاند ملاقات کردم. من امیدوار بودم عقاب کوهی حزب مان را بشکل مردی بزرگ ببینم کــه نــه فقط از نقطــه نظر سیاسی بلکــه . اگر حقیقت را بخواهید . از لحاظ جسمانی هم بزرگ باشد . زیرا لنین در ذهن من مانند مردی تنومند . خوش اندام و باوقار نقش بستــه بود. چقدر متحیر شدم وقتی کــه یک فرد کاملاً معمولی با قامتی کوتاه تر از متوسط دیدم کــه بــهیچ وجــه . مطلقا بــهیچ وجــه . با یک انسان فانی معمولی فرق نداشت…

جملات کوتاه ژوزف استالین

من حاضرم در آینده نیز تمام قوا . تمام استعداد . و اگر لازم آید تمام خون خود را قطره قطره در راه طبقــه کارگر . در راه انقلاب پرولتاریا و کمونیسم نثار کنم.

جملات کوتاه ژوزف استالین

همــه کس لیاقت عضویت چنین حزبی را ندارد. همــه کس را تاب تحمل مصایب و طوفان های مربوط بــه عضویت این حزب نیست. فرزندان طبقــه کارگر . فرزندان نیاز و مبارزه . فرزندان حرمان های بی پایان و مساعی قــهرمانانــه اینــها هستند آن کسانی کــه مقدم بر همــه باید اعضای چنین حزبی باشند. بــه این علت است کــه حزب لنینیست ها . حزب کمونیست ها در عین حال حزب طبقــه کارگر نامیده می شود.

جملات کوتاه ژوزف استالین

هنگامی کــه رفیق لنین ما را ترک می کرد بــه ما وصیت کرد کــه نام بزرگ عضویت حزب را بلند و پاکیزه نگاه داریم. سوگند یاد می کنیم بتو . رفیق لنین . کــه ما این وصیت تو را با شرافت انجام خواهیم داد!..

جملات کوتاه ژوزف استالین

از حیث فن تولید و آهنگ رشد صنایع . ما از کشورهای عمده سرمایــه داری جلو افتاده ایم. البتــه این خیلی خوب است ولی این کافی نیست. باید از حیث اقتصادی نیز از آنــها جلو بیفتیم این کار را ما می توانیم بکنیم.

جملات کوتاه ژوزف استالین

بــه عقیده من هیچ کشور دیگر و هیچ ارتش دیگری نمی توانست در مقابل فشار دستــه راهزنان فاشیست وحشی آلمان و متحدین آنــها تاب مقاومت بیاورد فقط کشور شوروی ما و فقط ارتش سرخ ما مقابل چنین فشاری تاب مقاومت دارد.

جملات کوتاه ژوزف استالین

پیشوایان حزب نمی توانند عقاید اکثریت حزب خود را ذیقیمت ندانند. اکثریت ـ نیروئیست کــه یک پیشوا نمی تواند آنرا بــه حساب نیاورد.

جملات کوتاه ژوزف استالین

هرگز از چیز کوچک در کار صرف نظر ننمایید چون از چیز خرد است کــه کلان بوجود می آید. یکی از مــهمترین نصایح لنین این است.

جملات کوتاه ژوزف استالین

هیتلرها می آیند و میروند . اما آلمان و مردمش برای همیشــه می مانند.

جملات کوتاه ژوزف استالین

یکی از عمده ترین منابع قدرت اتحاد شوروی دوستی ملت های ما است کــه بر تمام مشکلات و آزمایش های جنگ فائق آمد.

جملات کوتاه ژوزف استالین

مــهم نیست بــه کی رای میدهید مــهم این است چــه کسانی رای هارا می شمرند.

جملات کوتاه ژوزف استالین

ژوزف استالین

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای غلامرضا تختی

سخنان و جملات زیبای غلامرضا تختی

غلامرضا تختی سخنان و جملات زیبای غلامرضا تختی کشتی گیر ایرانی ملقب به جهان پهلوان …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. خیلی جامع و کامل ..ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.