سخنان و جملات زیبای رودیارد کیپلینگ

جملات رودیارد کیپلینگ

سخنان و جملات زیبای رودیارد کیپلینگ – جوزف رادیرد کیپلینگ – نویسنده و رمان نویس و شاعر انگلیسی

و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1907

سخنان و جملات زیبای رودیارد کیپلینگ

همه کم و بیش از جهتی دیوانه هستند.

جملات زیبای رودیارد کیپلینگ

اگر بتوانی آرام بمانی بدانگاه که همه کسان که گرد تو اند

عقل خود را گم کرده اند و تو را به سبب آن مقصر می شمارند.

سخنان زیبای رودیارد کیپلینگ

اگر تاریخ به شکل داستان درس داده می شد. هیچ وقت فراموش نمی شد

اعتماد داشته باش

اگر بتوانی به خود اعتماد داشته باشی

بدانگاه که همه کسان از تو اعتماد برگرفته اند

لیکن بی اعتمادی آنانرا نیز به چشم التفات بنگری!

جملات زیبای رودیارد کیپلینگ

حدس یک زن بسیار دقیق تر از یقین یک مرد است.

دل به نفرت نسپار

اگر بتوانی منتظر بمانی و از انتظار ملول نشوی

یا چون در حق تو دروغ گویند . گرد دروغ نگردی

یا چون از تو بیزاری جویند . دل به نفرت نسپاری

نه به خوبی بسیار جلوه کنی و نه به دانایی بسیار سخن بگویی!

سخنان زیبای رودیارد کیپلینگ

از بین تمام دروغگوها در جهان. بعضی وقت ها بدتر از همه ترس های خودمان است.

رویا پردازی

اگر بتوانی به رویا پردازی. بی آنکه رویاها بر تو فرمانروا شود.

آسیا بسیار بزرگ

آسیا هیچ وقت به روش های غرب متمدن نخواهد شد. آسیا بسیار بزرگ. و بسیار قدیمی است.

مرد اندیشه باش

اگر بتوانی مرد اندیشه باشی. بی آنکه اندیشیدن غایت زندگی توگردد.

سخنان زیبای رودیارد کیپلینگ

خداوند نمی تواند همه جا باشد. به همین خاطر مادران را آفرید.

جملات زیبای رودیارد کیپلینگ

اگر بتوانی با فیروزی و مصیبت روبروگردی. و این دو شیاد را به یک چشم بنگری!

جملات زیبای رودیارد کیپلینگ

من شش خدمتگزار راستگو دارم که هر چیزی که می دانم را به من یاد دادند. اسم آن ها هست: چه چیزی و چرا و چه زمانی و چگونه و چه جایی و چه کسی.

جملات آموزنده حکیمانه و پند آموز رودیارد کیپلینگ

اگر بتوانی تاب شنیدن حقیقتی را داشته باشی که بر زبان تو رفته

و به دست دغلکارانی. دگرگونه شده است تا از آن دامی برای ابلهان سازند

یا هم انچه را که زندگی خود را بر سر آنها نهاده ای. تباه شده بینی.

و کمر خم نکنی و با ابزار فرسوده آنها را از نو بسازی!

جملات زیبای رودیارد کیپلینگ

کسی سریع تر از همه سفر می کند که به تنهایی سفر کند

سخنان زیبای رودیارد کیپلینگ

اگر بتوانی هم اندوخته هایت را در طبقی گرد آوری.

و آن را در یک نوبت بازی شیر و خط به داو بگذاری.

و از دست بدهی.

سپس از نو آغاز کنی چنانکه از روز نخست کرده بودی.

و هیچ گاه از باخت خود کلمه ای به زبان نیاوری.

جملات آموزنده حکیمانه و پند آموز رودیارد کیپلینگ

کلمات قوی ترین دارویی هستند که توسط بشر استفاده شده است.

جملات فلسفی قصار و ارزشمند زیبای رودیارد کیپلینگ

نادانترین زن می تواند یک مردبا هوش را اداره کند. اما برای اداره یک مرد نادان به یک زن خیلی باهوش نیازمند است.

مقاومت ورزی

اگر بتوانی دل و عصب و رگ خود را بر آن داری.

که به خدمت تو پردازند.

آنگاه که دیگر از آنها اثری نیست.

و بدین گونه مقاومت ورزی. بدان هنگام که دیگر هیچ چیز از تو به جای نمانده.

مگر اراده که بر آنان بانگ می زند: پایداری کنید!

سخنان زیبای رودیارد کیپلینگ

اگر بتوانی با گروه عوام سخن گویی و فضیلت خویش را حفظ کنی.

یا با شاهان قدم برداری بی آنکه نزدیکی با خلق را از دست بدهی.

جملات فلسفی

اگر نه دشمنان بتوانند تو را آزرده کنند و نه دوستان.

جملات فلسفی قصار و ارزشمند زیبای رودیارد کیپلینگ

اگر همه آدمیان در چشم تو گرامی باشند. لیکن نه هیچ یک بیش از اندازه

دقیقه ای بی امان

اگر بتوانی دقیقه ای بی امان را گران بار کنی ؛

از شصت ثانیه ای که هر یک سزاوار راهی است که پیموده.

جهان و هرچه در اوست ازآن تست.

و از این افزونتر . تو مرد هستی . ای فرزند من

سلطه قبیله ی خویش

انسان برای گریز از سلطه قبیله ی خویش. همواره در ستیز بوده است. خود بودن همیشه کاری دشوار است

سخنان زیبای رودیارد کیپلینگ

من تیر آرزویی هستم که به درستی به سمت نقطه هدف پرواز می کنم

سخنان و جملات زیبای رودیارد کیپلینگ

همچنین بخوانید : جملات هرمان هسه

برچسب ها : , ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای سی. اس. لوئیس

سخنان و جملات زیبای سی. اس. لوئیس

جملات سی. اس. لوئیس سخنان و جملات زیبای سی. اس. لوئیس – کلایو استیپلز لوئیس …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.