سخنان و جملات زیبای جوزف کمبل

سخنان و جملات جوزف کمبل

سخنان و جملات زیبای جوزف کمبل نویسنده و اسطوره شناس آمریکایی

سخنان و جملات زیبای جوزف کمبل

سخنان و جملات زیبای جوزف کمبل

به دنبال سعادت خویش باش و جهان درها را باز خواهد کرد جایی که فقط دیوار ها وجود دارند.

سخنان و جملات زیبای جوزف کمبل

یک قهرمان کسی است که خود یا زندگی خود را به چیزی بزرگ تر از خود داده است.

سخنان و جملات زیبای جوزف کمبل

زندگی شما میوه مارهایی است که انجام داده اید . هیچ کس را سرزنش نکنید بجز خودتان.

سخنان و جملات زیبای جوزف کمبل

موعظه گران به غلط سعی می کنند با صحبت کردن مردم را مومن کنند. بهتر است که فقط پرتو کشف خویش را به نمایش بگذارند.

سخنان و جملات جوزف کمبل

از کمال چیزی ساخته نمی شود.

سخنان و جملات زیبای جوزف کمبل

تنها زمانی که انسان دیوهای درونش را رام می کند پادشاه خودش می شود. اگر پادشاه جهان نگردد.

سخنان و جملات جوزف کمبل

اگر بدنبال آرزوهای خود بروید. به مسیری گام خواهید گذاشت که منتظر شماست

و زندگی شما به همان صورتی خواهد شد که می خواهید.

سخنان و جملات جوزف کمبل

همه افراد قادر به خرد ورزی اند. این اصل بنیادی دموکراسی است.

چون ذهن هر کسی می تواند به معرفت حقیقی نایل گردد.

ناگزیر نیستید اقتداری ویژه یا مکاشفه ای خاص داشته باشید که به شما بگوید امور باید این طور باشند.

سخنان و جملات جوزف کمبل

تا چیزی را خراب نکنید نمی توانید چیزی از آن بسازید

جملات قصار جوزف کمبل

اگر فکر می کنید بدون اسطوره می توانید راحت زندگی کنید. حتما این کار را بکنید

اما اگر اسطوره به درستی معرفی شود. شما را در کمند خودش اسیر خواهد کرد

جملات قصار جوزف کمبل

هدف زندگی این است که نبض تان را با ضرب آهنگ کائنات هماهنگ کنید تا طبیعت وجودی تان با طبیعت جهان هستی تطبیق بیابد.

جملات قصار جوزف کمبل

پاپ شدن در واقع مقام مهمی نیست

نوعی موقعیت حرفه ای است هیچ یک از پاپ ها در واقع نتوانستند مادر عیسی شوند

آنها نقش های متفاوتی را ایفا می کنند . این وظیفه مردان بود که از زنان حمایت کنند .

جملات کوتاه و ارزشمند جوزف کمبل

راه پیدا کردن خوشبختی آن است که لحظاتی که بیش از همه احساس شادی می کنید به خاطر بسپارید

نه لحظاتی را به هیجان و لرزه در می آیید . بلکه لحظاتی که عمیقا شادید.این امر مستلزم قدری تحلیل کردن خویش است.

جملات کوتاه و ارزشمند جوزف کمبل

رنج کشیدن . رنج کشیدن نوعی کمال نایافتگی است

جملات کوتاه و ارزشمند جوزف کمبل

جربه یک زندگی .ذهن به ناگذیر باید به معنا بپردازد . معنای یک گل چیست ؟

سخنان جوزف کمبل

اندیشه بنیادی مسلمانان درباره شیطان این است که شیطان بزرگترین عاشق خداوند است

به روشهای گوناگون می شود در مورد شیطان فکر کرد اما این فکر مبتنی بر این تفکر است که چرا شیطان به جهنم فرستاده شد ؟

او نمی تواند به انسان تعظیم کند چون خداوند را عاشقانه دوست دارد او فقط می تواند به خداوند تعظیم کند

خداوند علایم خود را تغییر داده است ملتفت می شوید ؟

اما شیطان چنان خود را به مجموعه علایم نخستین متعهد کرده بود که نتوانست آن را نقض کند

و در ذهن خود نمی دانم شیطان قلب دارد یا نه نمی توانست در مقابل کسی جز خداوند که عاشقش بود تعظیم کند

و سپس خداوند گفت : برو به جهنم این نشانه بزرگ عشق است.

سخنان جوزف کمبل

تعریفی از خداوند وجود دارد که بسیاری از فیلسوفان تکرار کرده اند خداوند حوزه ای قابل درک است

حوزه ای که ذهن آن را می شناسد نه حواس – که مرکزش در همه جا هست و محیطش در هیچ کجا نیست

و مرکزش درست در همان جایست که شما نشسته اید و مرکز دیگرش جایی است که من نشسته ام و هر یک از ما تجلی آن رمز هستیم

این درک اسطوره شناختی زیبایی است که به شما حسی از اینکه چه کسی و چه چیزی هستید می دهد.

جوزف کمبل

همچنین بخوانید : جملات زیبای ویل دورانت

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای ژان پل – یوهان پاول فریدریش ریشتر

سخنان و جملات زیبای ژان پل – یوهان پاول فریدریش ریشتر

جملات و سخنان ژان پل سخنان و جملات زیبای ژان پل – یوهان پاول فریدریش …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × چهار =