جملات زیبا فلسفی و اموزنده جان لاک

سخنان و جملات زیبای جان لاک

جملات زیبای جان لاک از فیلسوفان سده ۱۷ میلادی انگلستان

سخنان و جملات زیبای جان لاک

عقاید نو همیشــه مورد تردید قرار دارند .

و اغلب بدون هیچ دلیلی و فقط چون کــه پیش از این متداول نبوده اند . با آن ها مخالفت می شود

جملات زیبای جان لاک

کسانی کــه وجود یک آفریدگار را نفی می کنند . نباید مورد مدارا قرارگیرند .

زیرا وعده ها . پیمان ها و سوگندهایی کــه رشتــه پیوند جامعــه بشری هستند .

هیچ اعتباری برای یک خداناباور نداشتــه . کنارگذاشتن خدا حتی در ذهن . همــه آن ها را باطل می کند.

افزون بر این . کسانی کــه با خداناباوری خود با هر گونــه دینی مبارزه کرده .

قصد نابودی آن را دارند . نمی توانند مدعی حق مدارا باشند

جملات کوتاه و ناب و قصار جان لاک

تصور من همیشــه این بوده کــه اعمال انسان بــهترین مفسر افکارشان است

جملات جان لاک

آزادی مطلق . آزادی حقیقی و درست . آزادی بی طرفانــه و مساوات . چیزی است کــه ما بدان محتاجیم .

جملات فلسفی و آموزنده جان لاک

انسانــها بــه هنگام تولد هیچ نمی دانند و بــه مثابــه کاغذ سفیدی هستند کــه جامعــه بر آنــها می نویسد .

سخنان و جملات زیبای جان لاک

هر کس قانون را بنویسد او حاکم می گردد . اگر ملت قانون را بنویسد ملت حاکم می گردد .

جملات جان لاک

والدین از خود می پرسند کــه چرا رودها زهرآگین هستند . در حالیکــه خود آن ها چشمــه را بــه سم آلوده کرده اند

جملات جان لاک

دانایی بشر نمی تواند از محدوده تجارب وی فراتر رود.

سخنان و جملات زیبای جان لاک

هیچ چیز بــه لطافت تمثیل بر ژرفنای ذهن آدمی تأثیرگذار نیست.

سخنان و جملات زیبای جان لاک

کارکردن . صرفأ بــه خاطر کار . مغایر با سرشت انسانی است.

جملات جان لاک

درآمد ما مثل کفش هایمان می ماند ؛ اگر خیلی کوچک باشد . ما را اذیت می کند.

ولی اگر خیلی بزرگ باشد . باعث می شود پایمان گیر کند و زمین بیفتیم

سخنان و جملات زیبای جان لاک

هیچ چیز بــه لطافت تمثیل بر ژرفنای ذهن آدمی تأثیرگذار نیست .

جملات و سخنان حکیمانه جان لاک

هرجا قانون پایان می یابد . خودكامگی آغاز می شود.

جملات جان لاک

حاکمیت حاکم همیشگی و مطلق نیست . بلکــه امانت است و قابل اعاده .

سخنان و جملات زیبای جان لاک

هیچ دولتی بدون رضایت اعضاء و جامعــه حق حکومت ندارد .

جملات جان لاک

دانش هیچ انسانی نمی تواند فراتر از تجربیات وی قدم بگذارد

جملات قصار لاک

چیزی کــه تو را نگران کند . اختیارت را بــه دست می گیرد

سخنان و جملات زیبای جان لاک

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

جملات فلسفی قصار و زیبای ایمانوئل کانت

جملات فلسفی قصار و زیبای ایمانوئل کانت

جملات ایمانوئل کانت سخنان و جملات زیبای ایمانوئل کانت دانشمند و فیلسوف بزرگ آلمانی وی …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.