سخنان و جملات زیبای جان دیویی

جملات جان دیویی

جملات زیبای جان دیویی . فیلسوف آمریکایی قرن بیستم و از پیشتازان عمل گرایی

سخنان و جملات زیبای جان دیویی

زندگی خیلی پیچیده تر و متغیرتر از آن است کــه بشود فــهرستی از قواعد برای آن تــهیــه کرد

ما باید بیاموزیم کــه هوشمندانــه انتخاب کنیم

باید بیاموزیم کــه بین خواستن و خواستنی فرق بگذاریم

خواستن نقطــه آغاز است و آنگاه پیش از تصمیم گرفتن باید درگیر کندوکاو نقادانــه هوشمند بشویم

با پراگماتیکی عمل کردن ما پی می بریم کــه اگر قرار باشد از چیزهایی لذت ببریم

ممکن است مجبور باشیم چیزهای دیگری را قربانی کنیم تا بتوانیم انتخاب های اخلاقی داشتــه باشیم.

جملات زیبای جان دیویی

رسیدن بــه یک هدف نقطــه شروع بــه هدف دیگری است.

جملات زیبای جان دیویی

در همان اوان کودکی مجموعــه های ذهنی بدون اندیشــه دقیق شکل می یابند

و این مجموعــه ها ماندگار می شوند و ذهن بالغ را تحت اختیار می گیرند

کودک می آموزد کــه از شک مخالفت های ناخوشایند پرهیز کند و راه خروج آسانی بیابد

تا رفتارش همرنگ با رسم و رسوماتی بــه نظر برسد

کــه برای رسیدن بــه خواستــه های خود او بــه کلی مرموز است.

جملات زیبای جان دیویی

شکست آموزنده است . فردی کــه واقعا فکر می کند .

از موفقیت هایش بــه اندازه کافی از شکست هایش می آموزد.

سخنان زیبای جان دیویی

اعتقاد بر این کــه تمام آموزش های واقعی از طریق تجربــه بــه دست می آید

بــه این معنا نیست کــه همــه تجارب حقیقی یا بــه همان اندازه آموزشی باشند.

سخنان زیبای جان دیویی

بدون هیچ هدف و تلاش برای دستیابی بــه آن . هیچکس نمی تواند زندگی کند.

سخنان زیبای جان دیویی

اعتبار هیچ کس بــه اندازه پولش نیست.

سخنان زیبای جان دیویی

ما فقط زمانی فکر می کنیم کــه با مشکلات مواجــه هستیم.

سخنان و جملات زیبای جان دیویی

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات فلسفی قصار و زیبای فردریش نیچه

جملات فلسفی قصار و زیبای فردریش نیچه

جملات فردریش نیچه جملات زیبای فردریش نیچه . مجموعه سخنان و جملات زیبای فیلسوف بزرگ …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.