سخنان و جملات زیبای حضرت مسیح علیه السلام

جملات حضرت مسیح علیه السلام

سخنان و جملات زیبای حضرت مسیح عیسی مسیح یا عیسی ناصری یا عیسی بن مریم

واعظ یهودی و پیامبر بزرگ مسیحیت پیامبری که مردگان را زندگانی و کوران را بینای میبخشید

سخنان و جملات زیبای حضرت مسیح

سخنان و جملات زیبای حضرت مسیح

خوشا بحال مسکینان در روح زیرا پادشاهی اسمان ازان ایشان است

خوشا بحال ماتم زدگان زیرا که شاد خواهند شد

خوشا بحال حلیمان زیرا ایشان وارثین زمین خواند شد

خوشا بحال گرسنگان و تشنگان عدالت زیرا ایشان سیر خواهند شد

خوشا بحال رحم کنندگان زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد

خوشا بحال پاک دلان زیرا ایشان خداوند را خواهند دید

خوشا بحال صلح کنندگان زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده خواهند شد

خوشا بحال زحمت کشان در راه عدالت زیرا ملکوت آسمان ازان ایشان است

( انجیل متی.۱۰- ۱ :۵ )

جملات زیبای حضرت مسیح

نان نمی تواند روح انسان را سیر کند ! بلکه فقط کلام خداست که می تواند نیاز درونی او را برآورده سازد.

( انجیل متی. ۴ : ۴ )

سخنان زیبای حضرت مسیح

ثروت خود را بر روی این زمین نیندوزید زیرا ممکن است بید یا زنگ به آن آسیب رسانند و یا دزد آن را برباید.

ثروت تان را در آسمان بیندوزید. در جایی که از بید و زنگ و دزد خبری نیست. اگر ثروت شما در آسمان باشد. فکر و دل تان نیز در آن جا خواهد بود.

( انجیل متی. ۲۱- ۱۹ : ۶ )

جملات قصار و ارزشمند حضرت مسیح

چشم. چراغ وجود انسان است.

اگر چشم تو پاک باشد. تمام وجودت نیز پاک و روشن خواهد بود ولی اگر چشمت با شهوت و طمع تیره شده باشد.

تمام وجودت هم در تاریکی عمیقی فرو خواهد رفت.

( انجیل متی. ۲۳ -۲۲ : ۶ )

سخنان زیبای حضرت مسیح

نمی توانی به دو ارباب خدمت کنی.

باید فقط یکی از آنها را دوست داشته باشی و فقط به یکی وفادار بمانی. همچنین نمی توانی هم بنده ی خدا باشی و هم بنده ی پول.

( انجیل متی. ۲۴ : ۶ )

جملات زیبای حضرت مسیح

پس نصیحت من این است که برای خوراک و پوشاک غصه نخورید.

برای همین زندگی و بدنی که دارید شاد باشید.

آیا ارزش زندگی و بدن. بیشتر از خوراک و پوشاک نیست ؟

به پرندگان نگاه کنید. غصه ندارند که چه بخورند. نه می کارند و نه درو می کنند ولی پدر آسمانی شما خوراک آنها را فراهم می سازد.

آیا شما برای خدا خیلی بیشتر از این پرندگان ارزش ندارید ؟ آیا غصه خوردن می تواند یک لحظه عمرتان را طولانی تر کند ؟

و چرا برای لباس و پوشاک غصه می خورید ؟

به گل های سوسن که در صحرا هستند نگاه کنید.

آنها برای لباس غصه نمی خورند.

با این حال به شما می گویم که سلیمان هم با تمام شکوه و ثروت خود هرگز لباسی به زیبائی این گل های صحرایی نپوشید.

پس اگر خدا در فکر گل هایی است که امروز هستند و فردا از بین می روند. چقدر بیشتر در فکر شماست. ای کم ایمانان.

پس غصه ی خوراک و پوشاک را نخورید چون بی ایمانان درباره ی این چیزها دائما فکر می کنند و سخن می گویند.

شما با ایشان فرق دارید.

پدر آسمانی شما کاملا می داند شما به چه نیاز دارید.

اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید.

او همه ی این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت.

پس غصه ی فردا را نخورید.

چون خدا در فکر فردای شما نیز می باشد.

مشکلات هر روز برای همان روز کافی ست.

لازم نیست مشکلات روز بعد را نیز به آن بیفزائید.

( انجیل متی. ۳۴-۲۵: ۶ )

جملات زیبای حضرت مسیح

از کسی ایراد نگیرید. تا از شما نیز ایراد نگیرند.

زیرا هر طور که با دیگران رفتار کنید. همان گونه با شما رفتار خواهند کرد.

چرا پر کاه را در چشم برادرت می بینی اما تیر چوب را درچشم خودت نمی بینی ؟

چگونه جرات می کنی بگویی. اجازه بده پر کاه را از چشمت در آورم در حالی که خودت چوبی در چشم داری ؟ ای متظاهر.

نخست چوب را از چشم خود درآور تا بهتر بتوانی پر کاه را در چشم برادرت ببینی.

( انجیل متی. ۵- ۱ : ۷ )

سخنان زیبای حضرت مسیح

مرواریدهای خود را نزد خوک ها نگذارید چون قادر به تشخیص ارزش آنها نمی باشند.

آنها مرواریدها را لگد مال می کنند و برگشته و به شما حمله ور خواهند شد.

به همین ترتیب چیزهای مقدس را در اختیار انسان های بدکار نگذارید.

( انجیل متی. ۶ : ۷ )

جملات آموزنده حضرت مسیح

بخواهید تا به شما داده شود. بجوئید تا بیابید. در بزنید تا به روی شما باز شود.

زیرا هر که چیزی بخواهد به دست خواهد آورد.

و هر که بجوید. خواهد یافت. کافی ست در بزنید که دربروی تان باز می شود.

اگر کودکی از پدرش نان بخواهد. آیا پدرش به او سنگ می دهد ؟

اگر از او ماهی بخواهد. به او مار می دهد ؟ پس شما که این قدر سنگدل و گناهکار هستید.

به فرزندان تان چیزهای خوب می دهید. چقدر بیشتر پدر آسمانی تان برکات خود را به شما خواهد بخشید. اگر از او بخواهید.

پس آن چه می خواهید دیگران برای شما بکنند. شما همان را برای آنها بکنید.

این است خلاصه ی تورات و کتب انبیاء .

( انجیل متی. ۱۲- ۷ : ۷ )

جملات قصار و ارزشمند حضرت مسیح

فقط با عبور از در تنگ می توان به حضور خدا رسید.

جاده ای که به طرف جهنم می رود خیلی پهن است و دروازه اش نیز بسیار بزرگ و همه ی کسانی که آن راه را می روند.

به راحتی می توانند داخل شوند. دری که به زندگی جاودان باز می شود.

کوچک است و راهش نیز باریک. و تنها عده ی کمی می توانند به آن راه یابند.

( انجیل متی. ۱۴ : ۷ )

سخنان زیبای حضرت مسیح

گمان نکنید هر که خود را مؤمن نشان دهد. به بهشت خواهد رفت.

ممکن است عده ای حتی مرا خداوند خطاب کنند اما به حضور خدا راه نیابند.

فقط آنانی می توانند به حضور خدابرسند که اراده ی پدر آسمانی را به جا آورند.

( انجیل متی. ۲۱: ۷ )

جملات زیبای حضرت مسیح

شما را هم چون گوسفندان در میان گرگان می فرستم. پس مثل مار. هشیار باشید و مثل کبوتر. بی آزار

( انجیل متی. ۱۶ : ۱۰ )

جملات ناب حضرت عیسی مسیح

نترسید از کسانی که می توانند فقط بدن شما را بکشند ولی نمی توانند به روح تان صدمه ای بزنند.

از خدا بترسید که قادر است هم بدن و هم روح شما را در جهنم هلاک کند .

( انجیل متی. ۲۸: ۱۰ )

جملات قصار و ارزشمند حضرت مسیح

قیمت یک گنجشک چقدر است ؟ خیلی ناچیز.

ولی حتی یک گنجشک نیز بدون اطلاع پدر آسمانی شما بر زمین نمی افتد.

تمام موهای سر شما نیز حساب شده است.

پس نگران نباشید. در نظر خدا شما خیلی بیشتر از گنجشک های دنیا ارزش دارید.

( انجیل متی. ۳۱ – ۲۹ : ۱۰ )

سخنان زیبای حضرت مسیح

در این دنیا حکمرانان بر مردم آقایی می کنند و رؤسا به زیر دستان خود دستور می دهند. ولی شما چنین نباشید.

اگر کسی از شما می خواهد در میان شما از همه بزرگ تر باشد.باید خدمتگزار همه باشد.

و اگر می خواهد مقامش از همه بالاتر باشد. باید غلام همه باشد.

چون من که مسیحم نیامدم تا به من خدمت کنند.

من آمدم تا به مردم خدمت کنم وجانم را در راه نجات بسیاری فدا سازم.

( انجیل متی. ۲۸ – ۲۵ :۲۰ )

جملات زیبای حضرت مسیح

خداوند را که خدای توست. با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش.

این اولین و مهم ترین دستور خداست. دومین دستور مهم نیز مانند اولی است: همسایه ی خود رادوست بدار.

به همان اندازه که خود را دوست می داری.

تمام احکام خدا و گفتار انبیاء در این حکم خلاصه می شود و اگر شما این دو را انجام دهید. در واقع همه را انجام داده اید.

( انجیل متی. ۴۰ – ۳۷ : ۲۲ )

سخنان ناب حضرت عیسی مسیح

هر چه بیشتر به مردم خدمت کنید. بزرگ تر خواهید بود زیرا بزرگی در خدمت کردن است.

کسی که خود را بزرگ می پندارد. پست و کوچک خواهد شد. و کسی که فروتن باشد. بزرگو سربلند خواهد گشت.

( انجیل متی. ۱۲- ۱۱: ۲۳ )

جملات کوتاه و آموزنده حضرت عیسی مسیح

هیچ کس را در روی زمین پدر. نگوئید چون شما یک پدر آسمانی دارید که خداست.

و نگذارید کسی شما را پیشوا بخواند. چون یک پیشوا دارید که مسیح باشد.

( انجیل متی. ۱۰- ۹: ۲۳ )

جملات حکیمانه حضرت عیسی مسیح

بخواهید تا به شما داده شود. بجویید تا بیابید. در بزنید تا به روی شما باز شود.

زیرا هر که چیزی بخواهد. به دست خواهد آورد.

و هر که بجوید . خواهد یافت

کافی است در بزنید که در به رویتان باز می شود.

سخنان و جملات زیبای حضرت مسیح

سخنان و جملات زیبای حضرت مسیح

همچنین بخوانید : جملات زیبای حضرت زرتشت

همچنین بخوانید : جملات زیبای بـــودا

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات فلسفی قصار و زیبای بودا

جملات فلسفی قصار و زیبای بودا

سخنان و جملات حضرت بودا سخنان و جملات زیبای بودا – سیدارتا گوتاما بودا – …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.