جملات زیبا فلسفی و آموزنده ژان پل سارتر

جملات و سخنان ژان پل سارتر

سخنان و جملات زیبای ژان پل سارتر – ژان پل شارل ایمار سارتر فیلسوف ، اگزیستانسیالیست و رمان نویس فرانسوی

سخنان و جملات فلسفی قصار آموزنده ارزشمند حکیمانه و جملات زیبای ژان پل سارتر

جملات و سخنان کوتاه فلسفی آموزنده و زیبای ژان پل سارتر

آن ها نیز . برای وجود داشتن . ناچارند گرد هم بیایند

سخنان و جملات زیبای ژان پل سارتر

آنها در پانسیونهایی که سفره خانه خودشان می نامند هول هولکی ناهار می خورند و . چون به کمی تجمل نیاز دارند . بعد از غذا می آیند اینجا قهوه می خورند و پوکر آس بازی می کنند ؛ آنها نیز برای وجود داشتن ناچارند گرد هم بیایند

سخنان ژان پل سارتر

همه این آدمها وقتشان را سر این می گذارند که ما فی الضمیر شان را توضیح دهند . و با خوشحالی تصدیق کنند که آرا و عقایدشان یکی است

سخنان و جملات زیبای ژان پل سارتر

ساعت سه. ساعت سه برای هر کاری که آدم می خواهد بکند همیشه یا خیلی دیر است یا خیلی زود

سخنان ژان پل سارتر

دیگر مسئول دفاع از اندیشه های مقدس و ارزشمندی که از پدرانشان گرفته اند نیستند . یک مرد مفرغی خودش را نگهبان آن اندیشه ها کرده است

جملات آموزنده ژان پل سارتر

من تحقیقات تاریخی را آن اندازه ارزشمند نمی دانم که وقتم را سر مرده ای تلف کنم که اگر زنده بود لایق نمی دانستم به اش دست بزنم

سخنان ژان پل سارتر

به نظرم هرچه درباره زندگی می دانم از کتاب ها آموخته ام

جملات زیبای ژان پل سارتر

گذشته . تجمل مالکان است

جملات زیبای ژان پل سارتر

و بعد . نزدیک های چهل سالگی . افکار حقیر لجوجشان و چند ضرب المثل را تجربه نام می گذارند

جملات زیبای ژان پل سارتر

نمی خواهم بیندیشم . می اندیشم که نمی خواهم بیندیشم. نباید بیندیشم که نمی خواهم بیندیشم. زیرا این همچنان یک اندیشه است. آیا هرگز پایانی بر آن نیست ؟

جملات زیبای ژان پل سارتر

اندیشه من . خود من است:برای همین است که نمی توانم وا ایستم. من به وسیله آنچه می اندیشم وجود دارم. و نمی توانم خودم را از اندیشیدن بازدارم

جملات زیبای ژان پل سارتر

من هستم . من وجود دارم . می اندیشم پس هستم ؛ من هستم زیرا می اندیشم . چرا می اندیشم ؟

جملات زیبای ژان پل سارتر

من هستم زیرا می اندیشم که نمی خواهم باشم ؟

جملات زیبای ژان پل سارتر

چنان تنهایی وحشتناکی احساس می کردم که خیال خودکشی به سرم زد. چیزی که جلویم را گرفت این فکر بود که هیچ کس . مطلقاً هیچ کس از مرگم متأثر نخواهد شد و من در مرگ خیلی تنهاتر از زندگی خواهم بود

جملات زیبای ژان پل سارتر

می دانی . بنای دوست داشتن کسی را گذاشتن . کار بزرگی است. باید نیرو . کنجکاوی . نابینایی داشت

جملات زیبای ژان پل سارتر

من . دارم بیشتر از خودم عمر می کنم

جملات زیبای ژان پل سارتر

آن ها قانون می گذارند . رمان های مردمی می نویسند . ازدواج می کنند . مرتکب حماقت بزرگِ بچه پس انداختن می شوند

جملات کوتاه ژان پل سارتر

چنان تنهایی وحشتناکی احساس می کردم که خیال خودکشی به سرم زد تنها چیزی که جلویم را گرفت این بود که من در مرگ تنهاتر از زندگی خواهم بود

جملات کوتاه ژان پل سارتر

افسوس می خورم که همراهش نرفتم ولی دلش نمی خواست ؛ او بود که از من درخواست کرد تنهایش بگذارم:او داشت کارآموزی تنهایی را شروع می کرد

جملات کوتاه ژان پل سارتر

پس آیا آدم می تواند وجودش را توجیه کند ؟

جملات کوتاه ژان پل سارتر

یک موجود هرگز نمی تواند وجود موجودی دیگر را توجیه کند

جملات کوتاه ژان پل سارتر

حالم خراب است!حالم خیلی خراب است:دچارش شده ام . دچار این کثافت . دچار تهوع و این بار به شکل تازه:توی یک کافه مرا گرفت:تا حالا کافه ها تنها پناهگاهم بودند چون پر از آدم و نورانی اند. نمی دانم وقتی در اتاق گیر بیفتم باید کجا بروم

جملات کوتاه ژان پل سارتر

من حاجتی به جمله پردازی ندارم. برای آن می نویسم که بعضی اوضاع و احوال را روشن کنم. باید از ادبیات بر حذر باشم. باید قلم را رها کنم که به حال خودش بنویسد بدون آنکه در پی کلمه ها بگردم

جملات کوتاه ژان پل سارتر

اولین بار پس از دریافت نامه آنی واقعاً از فکر دیدن دوباره اش خوشحالم. در این شش سال چه می کرده است ؟ آیا وقتی چشمانمان باز به یکدیگر بیفتد . دستپاچه می شویم ؟ آنی نمی داند دستپاچه شدن یعنی چه. طوری مرا خواهد پذیرفت که گویی همین دیروز از پیشش رفته بودم. ای کاش مثل احمقها رفتار نکنم . و از همان اول کفرش را درنیاورم. باید یادم باشد از راه که می رسم دستم را به طرفش دراز نکنم:از این کار متنفر است

جملات قصار ژان پل سارتر

من و سینما سن ذهنی یکسانی داشتیم. هفت ساله بودم و خواندن می دانستم. سینما دوازده ساله بود و حرف زدن نمی دانست. می گفتند اول کارش است و پیشرفت خواهد کرد

سخنان حکیمانه ژان پل سارتر

این چه پروردگاری است که در موقع نیاز آدمی . یا سکوت می کنند و یا تشریف حضور ندارد.

جملات قصار ژان پل سارتر

انسان محکوم به آزادی است.

جملات قصار ژان پل سارتر

از همه اندوهگین تر شخصی است که از همه بیشتر می خندد.

جملات قصار ژان پل سارتر

بشر . پیش از هر چیزی طرحی است که در درون گرایی خود می زید.

جملات قصار ژان پل سارتر

حتی کسی که از مادرش فلج به دنیا می آید . اگر قهرمان ورزش نشود خودش مسئول و مقصر است.

جملات قصار ژان پل سارتر

ترس . احساس گناه . و وجدان ناراحت بندگان . عطرهایی معطر برای دماغ خدایان قدرت طلب هستند. آزادی باعث می شود که انسان به شکار خدایان برود و آنها را از تخت عاج خود پایین بکشد و خلع ید کند.

جملات قصار ژان پل سارتر

جوانان می خواهند که به آن ها فرمان داده شود تا از آن سرپیچی کنند.

جملات قصار ژان پل سارتر

حضور جسمانی همیشه اضافی است.

جملات قصار ژان پل سارتر

مردن کافی نیست باید به موقع مرد.

جملات قصار ژان پل سارتر

پدر خوب وجود ندارد. این قاعده است.

جملات فلسفی ژان پل سارتر

زندگی هر چه پوچ تر باشد مرگ تحمل ناپذیر تر می شود.

جملات فلسفی ژان پل سارتر

کتاب اگر خوب نوشته شده باشد . ضرری نمی رساند.

جملات فلسفی ژان پل سارتر

کتاب های من در برابر گرسنگی یک کودک هیچ ارزشی ندارند.

جملات فلسفی ژان پل سارتر

انسان آن چیزی است که نیست.

جملات فلسفی ژان پل سارتر

دیگران ، جهنم اند

جملات فلسفی ژان پل سارتر

نبوغ . جوهر تفکر است.

جملات فلسفی ژان پل سارتر

تاریخ یک ماشین خودکار و بی راننده نیست و به تنهایی استقلال ندارد . بلکه تاریخ همان خواهد شد که ما می خواهیم.

جملات فلسفی ژان پل سارتر

غیرقابل قبول است که یک انسان در مورد انسان دیگر قضاوت کند. اگزیستانسیالیسم از این گونه قضاوت ها بر حذر است:اگزیستانسیالیست هیچوقت یک انسان را هدف نمی پندارد چرا که انسان همیشه در حال تعریف شدن است.

جملات فلسفی ژان پل سارتر

اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت این دنیا دنیای تغییر است نه تقدیر.

جملات فلسفی ژان پل سارتر

از همه اندوهگین تر شخصی است که از همه بیشتر می خندد.

جملات معروف ژان پل سارتر

دمی بی خبری کافی است تا همه چیز را از دست بدهی و ناگهان هر چه را که با تلاش به دست آورده ای . نابود می شود و از دست می رود.

ذات آدمیزاد

آنقدر که از دست دادن چیزی ما را افسرده می کند

از داشتن همان چیز احساس خوشبختی نمی کنیم

و این ذات آدمیزاد است

جملات سارتر

کسانی که زیاد حرف میزنند کاری از دستشان ساخته نیست

وقتی تنهاییم

وقتی تنهاییم دنبال دوست میگردیم . پیدایش که کردیم دنبال عیب هایش میگردیم

وقتی از دستش دادیم در تنهایی . دنبال خاطراتش میگردیم

مراقب قلبها باشیم . هیچ چیز آسان تر از قلب نمی شکند

جملات ژان پل سارتر درباره خدا

وقتی خدا ساکت است .. میتوان هر ادعایی را به او نسبت داد

خودتان را پیدا کنید

لازم است گاهی در زندگی بعضی از آدمها را گم کنید تا خودتان را پیدا کنید

انسان

انسان مجموعه ای از آنچه دارد نیست

بلکه مجموعه ای است از انچه هنوز ندارد . اما میتواند داشته باشد

جملات درباره آزادی

انسان محکوم به آزاد بودن است . چرا که به محض اینکه وارد جهان شود

مسئول هر اقدامی که انجام می دهد است

ژان پل سارتر

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای پرل باک

سخنان و جملات زیبای پرل باک

سخنان و جملات پرل باک سخنان و جملات زیبای پرل باک . پرل کامفورت سیندنستریکر …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

2 دیدگاه

  1. صحیح :
    the others is hell
    دیگران ، جهنم اند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.