جملات و اشعار زیبای مولوی

جملات مولوی

سخنان و جملات زیبای مولوی معروف به جلال الدین محمد بلخی و مولانا و رومی

از مشهورترین شاعران ایرانی تبار پارسی گوی زاده افغانستان

سخنان و جملات زیبای مولوی

بشنو از نی چون حکایت می کند ♈ واز جدایی ها شکایت می کند

جملات زیبای مولوی

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق – تا بگویم شرح درد اشتیاق

سخنان زیبای مولوی

آدمی فربه شود از راه گوش ♈ جانور فربه شود ازحلق و نوش

جملات زیبای مولوی

آدمی مخفی است در زیر زبان ♈ این زبان پرده است بر درگاه جان

اشعار زیبای مولوی

آن یکی خر داشت. پالانش نبود ♈ یافت پالان. گرگ خر را در ربود

جملات زیبای مولانا

آزمودم مرگ من در زندگی است ♈ چون رهم زین زندگی. پایندگی است

جملات زیبای مولوی

آفت ادراک آن حال است و قال ♈ خون به خون شستن محال است و محال

جملات زیبای مولانا

آب کم جو تشنگی آور بدست ♈ تا بجوشد آبت از بالا و پست

سخنان و جملات زیبای مولوی

آنچه اندر آینه بیند جوان ♈ پیر اندر خشت بیند بیش از آن

اشعار زیبای مولوی

از پی هر گریه آخر خنده ایست ♈ مرد آخربین مبارک بنده ایست

جملات زیبای مولانا

از محبت. نار نوری می شود ♈ وز محبت. دیو حوری می شود

اشعار زیبای جلال الدین محمد بلخی

ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد ♈ یعنی او از اصل این زر بوی برد

مرگ تبدیلی که در نوری روی ♈ نه چنان مرگی که در گوری روی

سخنان و جملات زیبای مولوی

ای که تو از ظلم چاهی می کنی ♈ از برای خویش دامی می تنی

اشعار زیبای جلال الدین محمد بلخی

این جهان کوه است و فعل ما ندا ♈ سوی ما آید نداها را صدا

اشعار زیبای مولوی

پا تهی گشتن به است از کفش تنگ ♈ رنج غربت به که اندر خانه جنگ

سخنان زیبای مولوی

پس کلوخ خشک در جو کی بود ؟ ♈ ماهیی با آب. عاصی کی شود ؟

جملات زیبای مولانا

پیش چشمت داشتی شیشه کبود ♈ زان جهت عالم کبودت می نمود

اشعار زیبای جلال الدین محمد بلخی

پیش مؤمن کی بود این قصه خوار ♈ قدر عشق گوش. عشق گوشوار

اشعار زیبای مولوی

تا که احمق باقی است اندر جهان ♈ مرد مفلس کی شود محتاج نان

جملات زیبای مولانا

تیغ دادن در کف زنگی مست ♈ به که آید علم. ناکس را بدست

سخنان زیبای مولوی

چون زخود رستی همه برهان شدی ♈ چون که گفتی بنده ام سلطان شدی

جملات زیبای مولوی

چون که دندان تو را کرم اوفتاد ♈ نیست دندان بر کنش ای اوستاد

اشعار زیبای جلال الدین محمد بلخی

زآنهمه بانگ و علا لای سگان ♈ هیچ واماند ز راهی کاروان ؟

سخنان زیبای مولوی

سخت گیری و تعصب خامی است ♈ تا جنینی کار خون آشامی است

اشعار زیبای مولوی

شب غلط بنماید و مبدل بسی ♈ دید صائب شب ندارد هرکسی

سخنان و جملات زیبای مولوی

صورت زیبا نمی آید به کار ♈ حرفی از معنی اگر داری بیار

اشعار زیبای جلال الدین محمد بلخی

ظالم آن قومی که چشمان دوختند ♈ وز سخن ها عالمی را سوختند

اشعار زیبای مولوی

عاقبت جوینده یابنده بود ♈ چونکه در خدمت شتابنده بود

اشعار زیبای مولوی

عشق هایی کز پی رنگی بود ♈ عشق نبود عاقبت ننگی بود

جملات زیبای مولوی

عقل از سودای او کور است و کر ♈ نیست از عاشق کسی دیوانه تر

سخنان و جملات زیبای مولوی

عقل اول راند بر عقل دوم ♈ ماهی از سر گنده گردد نی ز دم

اشعار زیبای مولوی

عقل تا تدبیر و اندیشه کند ♈ رفته باشد عشق تا هفتم سما

عقل تا جوید شتر از بهر حج ♈ رفته باشد عشق بر کوه صفا

اشعار زیبای مولوی

کرد مردی از سخن دانی سؤال ♈ حق و باطل چیست ای نیکومقال

گوش را بگرفت و گفت این باطل است ♈ چشم حق است و یقینش حاصل است

جملات زیبای مولانا

گفت خر! آخر همی زن لاف لاف ♈ در غریبی بس توان گفتن گزاف

سخنان زیبای مولوی

گفت هان ای محتسب بگذار و رو ♈ از برهنه کی توان بردن گرو

اشعار زیبای جلال الدین محمد بلخی

موی بشکافی به عیب دیگران ♈ چو به عیب خود رسی کوری از آن

اشعار زیبای مولوی

نردبان خلق این ما و منست ♈ عاقبت زین نردبان افتادنست

هرکه بالاتر رود ابله ترست ♈ کاستخوان او بتر خواهد شکست

جملات زیبای مولانا

آن یکی پرسید اشتر را که هی ♈ از کجا می آیی ای اقبال پی

گفت از حمام گرم کوی تو ♈ گفت خود پیداست از زانوی تو

اشعار زیبای جلال الدین محمد بلخی

هرکسی را بهر کاری ساختند ♈ میل آن را در دلش انداختند

سخنان زیبای مولوی

هرکه او بی مرشدی در راه شد ♈ او زغولان گمره و در چاه شد

هرکه گیرد پیشه بی اوستا ♈ ریش خندی شد به شهر و روستا

کار بی استاد خواهی ساختن ♈ جاهلانه جان بخواهی باختن

سخنان زیبای مولوی

هرکه اول بین بود اعمی بود ♈ هرکه آخربین چه بامعنی بود

چشم آخربین تواند دید راست ♈ چشم اول بین غرورست و خطاست

هرکه آخربین تر او مسعودتر ♈ هر که اول بین تر او مطرودتر

هرکه اول بنگرد پایان کار ♈ اندر آخر او نگردد شرمسار

حکم چون بر عاقبت اندیشی است ♈ پادشاهی بنده درویشی است

جملات زیبای مولوی

هیچ آیینه دگر آهن نشد ♈ هیچ نانی گندم خرمن نشد

هیچ انگوری دگر غوره نشد ♈ هیچ میوه پخته باکوره نشد

پخته گرد و از تغیر دورشو ♈ رو چو برهان محقق نورشو

جملات زیبای مولانا

کودکی کو حارس کشتی بدی ♈ طبلکی در دفع مرغان می زدی

تا رمیدی مرغ از آن طبلک. زکشت ♈ کشت از آن مرغان سلامت می گذشت

چون که سلطان شاه. محمود کریم ♈ برگذر زد آن طرف. خیمه عظیم

با سپاهی همچو استاره اثیر ♈ انبه و فیروزه و صفدر. ملک گیر

اشتری بد که بدی حمال کوس ♈ بختکی بد پیشرو هم چون خروس

بانگ طوس و طبل بروی روز و شب ♈ می زدندی در رجوع و در طلب

اندر آن مزرع درآمد آن شتر ♈ کودک آن طبلک بزد در حفظ بر

عاقلی گفتش مزن طبلک که او ♈ بختکی طبل است و با آنش است خو

پیش او چپود تبوراک تو طفل ♈ که کشد او طبل سلطان کفل .

جملات زیبای مولوی

منگر اندر نقش زشت وخوب خویش ♈ بنگر اندر عشق ودرمطلوب خویش

منگر انکه تو حقیری یا ضعیف ♈ بنگر اندر همت خود.ای شریف

تو به هر حالی که باشی می طلب ♈ آب می جو دائما ای خشک لب

سخنان و جملات زیبای مولوی

منبع : ویکی پدیا

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات زیبا فلسفی و آموزنده جورج اورول

جملات زیبا فلسفی و آموزنده جورج اورول

سخنان و جملات جورج اورول سخنان و جملات زیبای جورج اورول . اریک آرتور بلر …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده + هشت =