جملات و اشعار زیبای مولوی

جملات مولوی

سخنان و جملات زیبای مولوی معروف به جلال الدین محمد بلخی و مولانا و رومی

از مشهورترین شاعران ایرانی تبار پارسی گوی زاده افغانستان

سخنان و جملات زیبای مولوی

بشنو از نی چون حکایت می کند ♈ واز جدایی ها شکایت می کند

جملات زیبای مولوی

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق – تا بگویم شرح درد اشتیاق

سخنان زیبای مولوی

آدمی فربه شود از راه گوش ♈ جانور فربه شود ازحلق و نوش

جملات زیبای مولوی

آدمی مخفی است در زیر زبان ♈ این زبان پرده است بر درگاه جان

اشعار زیبای مولوی

آن یکی خر داشت. پالانش نبود ♈ یافت پالان. گرگ خر را در ربود

جملات زیبای مولانا

آزمودم مرگ من در زندگی است ♈ چون رهم زین زندگی. پایندگی است

جملات زیبای مولوی

آفت ادراک آن حال است و قال ♈ خون به خون شستن محال است و محال

جملات زیبای مولانا

آب کم جو تشنگی آور بدست ♈ تا بجوشد آبت از بالا و پست

سخنان و جملات زیبای مولوی

آنچه اندر آینه بیند جوان ♈ پیر اندر خشت بیند بیش از آن

اشعار زیبای مولوی

از پی هر گریه آخر خنده ایست ♈ مرد آخربین مبارک بنده ایست

جملات زیبای مولانا

از محبت. نار نوری می شود ♈ وز محبت. دیو حوری می شود

اشعار زیبای جلال الدین محمد بلخی

ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد ♈ یعنی او از اصل این زر بوی برد

مرگ تبدیلی که در نوری روی ♈ نه چنان مرگی که در گوری روی

سخنان و جملات زیبای مولوی

ای که تو از ظلم چاهی می کنی ♈ از برای خویش دامی می تنی

اشعار زیبای جلال الدین محمد بلخی

این جهان کوه است و فعل ما ندا ♈ سوی ما آید نداها را صدا

اشعار زیبای مولوی

پا تهی گشتن به است از کفش تنگ ♈ رنج غربت به که اندر خانه جنگ

سخنان زیبای مولوی

پس کلوخ خشک در جو کی بود ؟ ♈ ماهیی با آب. عاصی کی شود ؟

جملات زیبای مولانا

پیش چشمت داشتی شیشه کبود ♈ زان جهت عالم کبودت می نمود

اشعار زیبای جلال الدین محمد بلخی

پیش مؤمن کی بود این قصه خوار ♈ قدر عشق گوش. عشق گوشوار

اشعار زیبای مولوی

تا که احمق باقی است اندر جهان ♈ مرد مفلس کی شود محتاج نان

جملات زیبای مولانا

تیغ دادن در کف زنگی مست ♈ به که آید علم. ناکس را بدست

سخنان زیبای مولوی

چون زخود رستی همه برهان شدی ♈ چون که گفتی بنده ام سلطان شدی

جملات زیبای مولوی

چون که دندان تو را کرم اوفتاد ♈ نیست دندان بر کنش ای اوستاد

اشعار زیبای جلال الدین محمد بلخی

زآنهمه بانگ و علا لای سگان ♈ هیچ واماند ز راهی کاروان ؟

سخنان زیبای مولوی

سخت گیری و تعصب خامی است ♈ تا جنینی کار خون آشامی است

اشعار زیبای مولوی

شب غلط بنماید و مبدل بسی ♈ دید صائب شب ندارد هرکسی

سخنان و جملات زیبای مولوی

صورت زیبا نمی آید به کار ♈ حرفی از معنی اگر داری بیار

اشعار زیبای جلال الدین محمد بلخی

ظالم آن قومی که چشمان دوختند ♈ وز سخن ها عالمی را سوختند

اشعار زیبای مولوی

عاقبت جوینده یابنده بود ♈ چونکه در خدمت شتابنده بود

اشعار زیبای مولوی

عشق هایی کز پی رنگی بود ♈ عشق نبود عاقبت ننگی بود

جملات زیبای مولوی

عقل از سودای او کور است و کر ♈ نیست از عاشق کسی دیوانه تر

سخنان و جملات زیبای مولوی

عقل اول راند بر عقل دوم ♈ ماهی از سر گنده گردد نی ز دم

اشعار زیبای مولوی

عقل تا تدبیر و اندیشه کند ♈ رفته باشد عشق تا هفتم سما

عقل تا جوید شتر از بهر حج ♈ رفته باشد عشق بر کوه صفا

اشعار زیبای مولوی

کرد مردی از سخن دانی سؤال ♈ حق و باطل چیست ای نیکومقال

گوش را بگرفت و گفت این باطل است ♈ چشم حق است و یقینش حاصل است

جملات زیبای مولانا

گفت خر! آخر همی زن لاف لاف ♈ در غریبی بس توان گفتن گزاف

سخنان زیبای مولوی

گفت هان ای محتسب بگذار و رو ♈ از برهنه کی توان بردن گرو

اشعار زیبای جلال الدین محمد بلخی

موی بشکافی به عیب دیگران ♈ چو به عیب خود رسی کوری از آن

اشعار زیبای مولوی

نردبان خلق این ما و منست ♈ عاقبت زین نردبان افتادنست

هرکه بالاتر رود ابله ترست ♈ کاستخوان او بتر خواهد شکست

جملات زیبای مولانا

آن یکی پرسید اشتر را که هی ♈ از کجا می آیی ای اقبال پی

گفت از حمام گرم کوی تو ♈ گفت خود پیداست از زانوی تو

اشعار زیبای جلال الدین محمد بلخی

هرکسی را بهر کاری ساختند ♈ میل آن را در دلش انداختند

سخنان زیبای مولوی

هرکه او بی مرشدی در راه شد ♈ او زغولان گمره و در چاه شد

هرکه گیرد پیشه بی اوستا ♈ ریش خندی شد به شهر و روستا

کار بی استاد خواهی ساختن ♈ جاهلانه جان بخواهی باختن

سخنان زیبای مولوی

هرکه اول بین بود اعمی بود ♈ هرکه آخربین چه بامعنی بود

چشم آخربین تواند دید راست ♈ چشم اول بین غرورست و خطاست

هرکه آخربین تر او مسعودتر ♈ هر که اول بین تر او مطرودتر

هرکه اول بنگرد پایان کار ♈ اندر آخر او نگردد شرمسار

حکم چون بر عاقبت اندیشی است ♈ پادشاهی بنده درویشی است

جملات زیبای مولوی

هیچ آیینه دگر آهن نشد ♈ هیچ نانی گندم خرمن نشد

هیچ انگوری دگر غوره نشد ♈ هیچ میوه پخته باکوره نشد

پخته گرد و از تغیر دورشو ♈ رو چو برهان محقق نورشو

جملات زیبای مولانا

کودکی کو حارس کشتی بدی ♈ طبلکی در دفع مرغان می زدی

تا رمیدی مرغ از آن طبلک. زکشت ♈ کشت از آن مرغان سلامت می گذشت

چون که سلطان شاه. محمود کریم ♈ برگذر زد آن طرف. خیمه عظیم

با سپاهی همچو استاره اثیر ♈ انبه و فیروزه و صفدر. ملک گیر

اشتری بد که بدی حمال کوس ♈ بختکی بد پیشرو هم چون خروس

بانگ طوس و طبل بروی روز و شب ♈ می زدندی در رجوع و در طلب

اندر آن مزرع درآمد آن شتر ♈ کودک آن طبلک بزد در حفظ بر

عاقلی گفتش مزن طبلک که او ♈ بختکی طبل است و با آنش است خو

پیش او چپود تبوراک تو طفل ♈ که کشد او طبل سلطان کفل .

جملات زیبای مولوی

منگر اندر نقش زشت وخوب خویش ♈ بنگر اندر عشق ودرمطلوب خویش

منگر انکه تو حقیری یا ضعیف ♈ بنگر اندر همت خود.ای شریف

تو به هر حالی که باشی می طلب ♈ آب می جو دائما ای خشک لب

سخنان و جملات زیبای مولوی

منبع : ویکی پدیا

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای صائب تبریزی

سخنان و جملات زیبای صائب تبریزی

سخنان و جملات صائب تبریزی سخنان و جملات زیبای صائب تبریزی – میرزا محمدعلی صائب …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. بابا خیلي کارتون درسته
    ایول به مدیرتون
    دمتون گرم بروبچ نویسندگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.