جملات زیبا و آموزنده ژاک دریدا

جملات و سخنان ژاک دریدا

سخنان و جملات زیبای ژاک دریدا فیلسوف الجزایری تبار فرانسوی و پدید آورنده فلسفــه واسازی

جملات زیبای ژاک دریدا

جملات و سخنان زیبای ژاک دریدا

من اینکــه هستم نمی بودم خانــه ای ملتی شــهری و زبانی نمی داشتم اگر آن دیگری آن میــهمان آن غیر من با آمدنش اینــهمــه را بــه من ارزانی نمی داشت.

جملات و سخنان زیبای ژاک دریدا

وقتی ما بــه دنبال ساختارها هستیم از متغیرها غافل میمانیم . فرهنگ و شیوهــهای قومی هر لحظــه تغییر میکند پس روش ساختارگراها نمیتواند صحیح باشد و یک متن هرگز مفــهوم واقعی خودش را آشکار نمیکند . زیرا مولف آن متن حضور ندارد و هر بیننده و یا هرکس کــه آن متن را قرائت کند . میتواند دریافتی متفاوت از قصد و هدف مولف داشتــه باشد

جملات و سخنان زیبای ژاک دریدا

هیچ معنایی نمتواند ثابت و معین کند.

سخنان و جملات زیبای ژاک دریدا

درست در زمانی کــه ساختارگرایی مسلط شده بود . من تلاش هایم را آغاز کردم و اصطلاح را کــه در عین حال موضع گیری نسبت بــه ساختار گرایی بود . بــه کار بردم. از سوی دیگر . در همان زمان پدیده دیگری نیز مسلط شده بود: علم کلام . ارجاع بــه زبان شناسی و این عقیده کــه زبان . همــه چیز است .

جملات و سخنان زیبای ژاک دریدا

بــهترین شیوه وفادار ماندن ( بــه متن ) . بی وفایی ( بــه آن ) است.

جملات و سخنان زیبای ژاک دریدا

ساختار شکنی . نشان دادن نا نشان دادنی ست.

جملات و سخنان زیبای ژاک دریدا

معنی متن قطعی و تغییرناپذیر نیست.

جملات و سخنان زیبای ژاک دریدا

متن را خوانندگان متون معنا می کنند نــه نویسندگان.

جملات و سخنان زیبای ژاک دریدا

معنا لایــه های چندگانــه ای دارد کــه نویسنده اثر هم از آنــها بی اطلاع است.

جملات و سخنان زیبای ژاک دریدا

در دیدگاه غربیان استفاده از دوانگاری متضاد رایج است ؛ بــه این معنا کــه در تقابل های دوتائی . گونــه دوم بی ارزش تر از گونــه اول است: سفید – سیاه . غربی – شرقی و …

جملات و سخنان زیبا و آموزنده فلسفی و حکیمانه ژاک دریدا

ژاک دریدا

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای زکریای رازی

سخنان و جملات زیبای زکریای رازی

سخنان و جملات زکریای رازی سخنان و جملات زیبای زکریای رازی – ابوبکر محمد بن …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.