سخنان و جملات زیبای جکسون براون

جملات زیبا فلسفی قصار و آموزنده جکسون براون

سخنان و جملات زیبای جکسون براون موسیقی دان اهل ایالات متحده آمریکا

سخنان و جملات زیبای جکسون براون

شجاع باش. حتی اگر قلبا شجاع نیستی به آن تظاهر کن. هیچ کس تفاوتش را نخواهد فهمید.

جملات زیبای جکسون براون

جمله ای همیشه بر زبان جاری سازید که ارزش آن بیش از سکوت باشد.

سخنان زیبای جکسون براون

به گونه ای زندگی کنید که وقتی فرزندانتان به یاد عدالت. صداقت و مهربانی می افتند. شما در نظرشان تداعی شوید.

جملات فلسفی جکسون براون

فهمیده ام که بزرگترین چالش زندگی این است که تصمیم بگیری مهم ترین چیز در زندگی کدام است و سپس سایر چیز ها را فراموش کنی.

جکــســون بــراون

فهمیده ام که ساده ترین کارها نیز می تواند با معنی باشد اگر آن را با روحیه و نیت درست به انجام برسانی.

جکــســون بــراون

فهمیده ام که بدترین رنج ها. مشاهده رنج دیگران است.

جملات قصار جکسون براون

فهمیده ام که اگر به دنبال خوش بختی باشی. خوش تختی از دست تو فرار می کند. اما اگر به دنبال خانواده. بر آوردن نیازهای دیگران. کار خودت. ملاقات افراد جدید و خوب بودن باشی. خوش بختی به سراغ تو خواهد آمد.

سخنان زیبای جکسون براون

فهمیده ام که آدم ها به آن اندازه خوش بخت می شوند که اراده کرده باشند.

جملات آموزنده جکسون براون

فهمیده ام که لذت بردن از موفقیت ایرادی ندارد ولی نباید آن را در بست باور کرد.

جکــســون بــراون

فهمیده ام که تجربه کردن شگفتی زندگی در چشمان یک کودک. لذت بخش ترین حس زندگی است.

جملات زیبای جکسون براون

فهمیده ام که زندگی یک مرد دارای چهار دوران است: زمانی که به بابانوئل اعتقاد دارد. زمانی که به بابانوئل اعتقاد ندارد. زمانی که نقش بابانوئل را بازی می کند و زمانی که قیافه اش مثل بابانوئل می شود.

جکــســون بــراون

فهمیده ام که فراموش کردن خطا و به خاطر سپردن لطف دیگران هر دو به یک اندازه مهم هستند.

جکــســون بــراون

فهمیده ام که وقتی از افرادی که دوستشان دارید جدا می شوید. بهتر است آخرین کلماتتان محبت آمیز باشد چرا که ممکن است این آخرین باری باشد که آن ها را می بینید.

جکــســون بــراون

فهمیده ام که درک راه درست به مراتب نیاز به خلاقیت بیشتری دارد تا تشخیص را نادرست.

جملات قصار جکسون براون

فهمیده ام که جایگاه و موقعیت را می توان خرید ولی احترام را باید کسب کرد.

جکــســون بــراون

فهمیده ام که اکثر مردم در برابر تغییر مقاومت می کنند و این در حالی است که تنها راه پیشرفت. تغییر است.

جملات زیبای جکسون براون

با ایده های نو بدون تعصب برخورد کن

جکــســون بــراون

در بخشش وگذشت تو قدم اول را بردار

سخنان زیبای جکسون براون

بهترین را بخواه و بهایش را بپرداز

جکــســون بــراون

کسی را که امیدوار است ناامید نکن شاید امید تنها دارایی او باشد

جملات فلسفی جکسون براون

روز تولد دیگران را به خاطر داشته باش.

جکــســون بــراون

حداقل سالی یک بار طلوع آفتاب را تماشا کن برای فردایت برنامه ریزی کن .

جکــســون بــراون

از عبارت متشکرم زیاد استفاده کن .

جملات فلسفی جکسون براون

نواختن یک آلت موسیقی را یاد بگیر .

جکــســون بــراون

زیر دوش آب برای خودت آواز بخوان .

جکــســون بــراون

اگر مجبور شدی با کسی درگیر شوی اولین ضربه را بزن و محکم بزن .

جکــســون بــراون

برای هر مناسبت کوچکی جشن بگیر .

جکــســون بــراون

اجناسی که بچه ها می فروشند را بخر .

جکــســون بــراون

همیشه در حال آموختن باش .

جکــســون بــراون

آنچه میدانی به دیگران بیاموز .

جملات قصار جکسون براون

روز تولدت یک درخت بکار .

جکــســون بــراون

دوستان جدید پیدا کن اما قدیمیها را از یاد مبر .

جملات آموزنده جکسون براون

از مکانهای مختلف عکس بگیر .

جکــســون بــراون

فرصت لذت بردن از خوشی ها را به بعد موکول نکن .

جملات زیبای جکسون براون

به دیگران متکی نباش .

جکــســون بــراون

هیچ وقت در مورد رژیم غذاییت با کسی صحبت نکن .

جکــســون بــراون

اشتباه هایت را بپذیر بدان که تمام اخباری که می شنوی درست نیست .

جملات زیبای جکسون براون

بعد از تنبیه بچه هایت آنها را در آغوش بگیر و نوازش کن .

جکــســون بــراون

گاهی برای خودت سوت بزن .

سخنان زیبای جکسون براون

شجاع باش. حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی. هیچ کس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد .

جکــســون بــراون

هیچ وقت سالگرد ازدواجت را فراموش نکن .

جملات حکیمانه جکسون براون

به کسی کنایه نزن.

جکــســون بــراون

از بین کتابهایت آنهایی را امانت بده که بازگشتشان برایت مهم نباشد.

جملات آموزنده جکسون براون

به بچه هایت بگو که آنها فوق العاده اند .

جکــســون بــراون

برای فرزندانت آواز بخوان .

جملات فلسفی جکسون براون

برای فرزندانت کتاب بخوان .

جکــســون بــراون

افتخاراتت را با دیگران قسمت کن .

جملات قصار جکسون براون

صدای خنده پدر و مادرت را ضبط کن .

جکــســون بــراون

نگذار شرافتت لکه دار شود.

جکــســون بــراون

سعی کن کاری بکنی که دیگران احساس مهم بودن بکنند .

جکــســون بــراون

هیچ وقت شادی دیگران را از بین نبر.

جکــســون بــراون

به رستورانهای گران نرو .

سخنان زیبای جکسون براون

یک اشتباه را دوبار تکرار نکن .

جکــســون بــراون

سعی کن برای دیگران الگو باشی .

جکــســون بــراون

انگیزه ات در ازدواج عشق باشد .

جکــســون بــراون

همیشه شکر گذار باش .

جملات آموزنده جکسون براون

کوچکترین پیشرفتها را هم موفقیت بدان .

جکــســون بــراون

وظیفه شناس باش.

جکــســون بــراون

به جزئیات توجه کن .

جکــســون بــراون

هیزمهای شومینه را خودت خرد کن .

جکــســون بــراون

از افراد بدبین دوری کن .

جملات زیبای جکسون براون

بدان تمام چیزهایی که می شنوی درست نیست.

جملات فلسفی جکسون براون

به پیشخدمتها بیش از حد معمول انعام بده .

جملات قصار جکسون براون

هیچ وقت ماشین نخودی رنگ نخر .

جکــســون بــراون

یادت باشد حتما به مادرت تلفن بزنی.

جملات زیبای جکسون براون

در همان نگاه اول به نیروی عشق ایمان بیاور .

جکــســون بــراون

هرگز آرزوها و رویاهای دیگران را کوچک نشمار .

جکــســون بــراون

اگر کسی به تو آبنبات نعنایی تعارف کرد رد نکن.

جملات آموزنده جکسون براون

از صمیم قلب عشق بورز .

جکــســون بــراون

ممکن است کمی لطمه ببینی اما تنها راه استفاده بهینه از حیات همین است.

جکــســون بــراون

همیشه عکسهای جدید از خودت بگیر .

سخنان زیبای جکسون براون

وقتی می دانی کسی واقعا زحمت کشیده که شیک شود به او بگو معرکه شده ای .

جملات فلسفی جکسون براون

علامت خاصی بین خودت و همسرت در نظر بگیر تا در میهمانی ها با او رد و بدل کنی تا بداند حتی در مکانهای شلوغ هم به او توجه داری.

جملات زیبای جکسون براون

یادت باشد که محبت همه کس را تحت تاثیر قرار می دهد .

جکــســون بــراون

هرگز پشت تلفن شماره کارت اعتباری ات را نگو .

جملات فلسفی جکسون براون

یادت باشد تمام مردم از چیزی وحشت دارند. به چیزی عشق می ورزند. و چیزی را از دست داده اند آرام صحبت کن اما در فکر کردن سریع باش .

جملات زیبای جکسون براون

هیچ وقت پایان فیلمها و کتابها را برای کسی نگو.

جکــســون بــراون

هیچ وقت لیوان به دست عکس نگیر .

جکــســون بــراون

با زنی که بی میل غذا می خورد ازدواج نکن .

جملات حکیمانه جکسون براون

به دنبال دردسر نباش .

جکــســون بــراون

سعی کن اولین کسی باشی که برای دفاع از خود برمیخیزد .

سخنان زیبای جکسون براون

فرصت قدم زدن با همسرت را از دست نده .

جملات قصار جکسون براون

شعر مورد علاقه ات را حفظ کن .

جکــســون بــراون

وقتی گوشی تلفن را بر می داری لبخند بزن بدان که طرف مقابل اینرا از صدایت حس می کند .

جکــســون بــراون

درباره موسیقی ای که مورد علاقه ات نیست اظهار نظر نکن .

جملات زیبای جکسون براون

گشاده رو باش وقتی قصد حمایت از کسی را نداری حداقل او را نترسان.

سخنان زیبای جکسون براون

راحتی و خوشبختی را با هم اشتباه نگیر .

جکــســون بــراون

ثروت و موفقیت را یکسان تلقی نکن .

جملات حکیمانه جکسون براون

در بخشیدن خطای دیگران پیش قدم باش .

جملات زیبای جکسون براون

قبل از آنکه دست و صورتت را بشوئی از بودن حوله یا دستمال مطمئن شو .

جملات زیبای جکسون براون

وقتی جنسی را برای تعویض می بری با سر و وضع مرتب برو .

جکــســون بــراون

انجام کارهایت را به خاطر بسپار.

جکــســون بــراون

من آموخته ام که مادر خوب بودن. بهترین شغلی است که یک زن تا کنون داشته است

جملات فلسفی جکسون براون

من آموخته ام که نحوه ی رفتار مردم با من. بیشتر انعکاس نحوه ی نگرش آنها نسبت به خودشان است تا نحوه ی نگرش آنها نسبت به من

جملات قصار جکسون براون

آموخته ام که بیشتر زنان دوست دارند گل هدیه بگیرند. به ویژه وقتی که دلیل به خصوصی وجود نداشته باشد

جملات فلسفی جکسون براون

من آموخته ام که بیشتر اوقات. نگرانی ها جانشینی برای عمل است

جملات حکیمانه جکسون براون

من آموخته ام که هنگامی فرا می رسد که باید از غمگین بودن با خاطر مرگ عزیزی دست کشید و به زندگی خود پرداخت

سخنان زیبای جکسون براون

من آموخته ام که شما باید زندگی خود را سر شار از تجارب. و نه عذر و بهانه کنید

جکــســون بــراون

من آموخته ام درون هر شخص بدی.شخص خوبی هست که سعی می کند بارز شود

جکــســون بــراون

من آموخته ام که اگر شما خود و آنچه که هستید را دوست داشته باشید. آن وقت با هرکسی که آشنا می شوید. صرف نظر از اینکه چه کسی است او را دوست خواهید داشت

جکــســون بــراون

من آموخته ام که داشتن همسری مهربان و وفادار. بزرگترین سرمایه یک مرد است

جملات زیبای جکسون براون

من آموخته ام که هر وقت خشمگین بودم بدترین تصمیمات را گرفته ام

سخنان زیبای جکسون براون

من آموخته ام که هر چیز بزرگتری بهتر نیست و هر چیزی که سریع تر پیش می رود لروما” پیشرفت نیست

جکــســون بــراون

من آموخته ام که اکثر مردم در برابر هر تغییری مقاومت نشان می دهند.ولی این یگانه چیزی است که باعث پیشرفت می شود

جکــســون بــراون

من آموخته ام که انتقام گرفتن. فقط اجازه می دهد تا افرادی که به شما لطمه زده اند به شما بیشتر لطمه بزنند

جملات حکیمانه جکسون براون

من آموخته ام که اگر از خودتان بهترین ها را ارائه نکنید. نباید از زندگی انتظار بهترین ها را داشته باشید

جملات فلسفی جکسون براون

من آموخته ام که وقتی شما واقعا نمی خواهید کاری را انجام دهید.برای مطالعه درباره آن جلسه تشکیل می دهید

جملات قصار جکسون براون

من آموخته ام که مهم نیست چه اتفاقی برای مردم می افتد.مهم این است که آنها درباره آن.چه می کنند

جملات زیبای جکسون براون

من آموخته ام که تشویق یک آموزگار خوب.می تواند زندگی شاگردی را دگرگون کند

جکــســون بــراون

من آموخته ام که شما باید عزیزان خود را با کلمات مهر آمیز و مملو از عطوفت ترک کنید ؛ زیرا ممکن است این آخرین باری باشد که شما آنها را می بینید

جملات حکیمانه جکسون براون

من آموخته ام راز شاداب پیر شدن در این است که هرگز شور و اشتیاق خود را برای آشنا شدن با افراد جدید و دیدن مکان های جدید از دست ندهید و در نهایت آموخته ام که هنوز چیزهای زیادی هست که باید بیاموزم

جملات زیبا فلسفی قصار و آموزنده جکسون براون

همچنین بخوانید : جملات جیمی هندریکس

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات فلسفی قصار و زیبای ژان ژاک روسو

جملات فلسفی قصار و زیبای ژان ژاک روسو

جملات و سخنان ژان ژاک روسو سخنان و جملات زیبای ژان ژاک روسو فیلسوف نویسنده …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.