تست هوش هیجانی بصورت انلاین

تست هوش هیجانی بار - آن

تست هوش هیجانی بار – آن یکی از معتبرترین تست های سنجش هوش هیجانی است که به طور وسیع مورد استفاده قرار گرفته است. این تست برای مجموعه قابلیت ها، صلاحیت ها و مهارت های غیر شناختی دلالت دارد که توانایی فرد در پاسخگویی به فشارهای محیطی را مورد سنجش قرار می دهد. زیر مقیاس های این تست و مولفه های هوش هیجانیآن عبارتند از :

خود آگاهی هیجانیخود ابراز گریاحترام به خود خود شکوفایی استقلال همدلی مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه بین فردی واقع گرایی انعطاف پذیری حل مسئله تحمل استرس کنترل تکانهخوش بینی و شادمانیدستورالعمل اجرای تست : هر یک از جملات زیر را با دقت بخوانید و میزان سنخیت آن را با خودتان و یا نظر خود را راجع به آن با انتخاب گزینه های موجود مشخص کنید.

تست هوش هیجانی

درباره هوش هیجانی