جملات زیبای کتاب جاویدان خرد یا نامه هوشنگ

جملات و سخنان کتاب جاویدان خرد

جملات زیبای کتاب جاویدان خرد یا نامه هوشنگ کتابی اندرزنامه ای به زبان فارسی میانه

جملات زیبای کتاب جاویدان خرد

جملات زیبای کتاب جاویدان خرد

بهترین نعمتی که در این جهان به بندگان عطا شده حکمت است.

بهترین چیزی که در آن جهان بدیشان داده شده آمرزش است. بهترین چیزی که در سرشت انسان نهاده شده تربیت پذیری است.

بهترین چیزی که مردم خواستار آن اند سلامتی است. بهترین سخنی که گفته شده کلمه توحید است.

علم با عمل پای گیرد و عمل با سنت و سنت صحیح پای بند شدن به میانه روی است.

طمع از دل بیرون کن تا بند از پای خود بگشایی و تن خویش را آسایش بخشی.

چون مدت عمر به پایان رسد. فرصت از دست برود ؛ پیش از فوت وقت تدبیری کن و برای همنشینی با نیکان فرصت غنیمت شمار.

سه چیز است که با سه چیز بدست نیاد: مال با آرزو. جوانی با رنگ کردن مو. تن درستی با دارو.

هشت خصلت است است که در سرشت مردم نادان است:

خشم بی سبب. بخشش بی جا. رنج بردن در امر باطل. تمیز ندادن دوست از دشمن. راز خویش به نااهل گفتن.

به نا آزموده اعتماد کردن. به کسی که از عقل و وفا عاری است گمان نیک بردن. پرگویی کردن.

جملات زیبای کتاب جاویدان خرد

جملات و متنهای زیبای کتاب جاویدان خرد

مرد دوراندیش در برابر امری که برای او تصمیم گرفتن در آن دشوار گردد

مانند کسی است که مرواریدی در زمینی گم کرده باشد

پس خاک موضعی که مروارید در آنجا به زمین افتاده و گم شده به تمامی جمع کند

و به غربال بیزد تا آن را پیدا کند.

مرد دوراندیش نیز همه راه حل هایی که برای آن امر دشوار به نظر او می رسد

جمع می کند آنگاه یک یک آنها را می سنجد و آنچه ناصواب است به دور می افکند

تا سرانجام به رای صواب رسد.

زیردستان را با بخشش. همردیفان را با انصاف. زبردستان را با حفظ احترام پشتیبان خود ساز

و بدین سان زمام تدبیر را در دست خواهی داشت.

مرد کامل آن است که بی نیازی و مال او را به تکبر و نخوت نکشاند

و در فقر و نیازمندی ضعف و زبونی نشان ندهد ؛ و مصیبت ها او را از جای نبرند

و از حوادث ایام غافل ننشیند و به هر کاری دست می زند عاقبت آن را از نظر دور ندارد.

کسی که قدر خویش نداد قدر دیگران را هرگز نشناسد.

کسی که از کار خویش سر باز زند روزی ناچار شود که به کار دیگران تن در دهد.

کسی که از پدر و مادر خویش فرمان نبرد از خرد بی بهره است.

بخش ها و متنهای زیبای کتاب جاویدان خرد

اگر داد بر بیداد چیره نباشد. پیوسته همه گونه آفات روی آورد.

هیچ چیز چون ادامه ظلم زوال نعمت و سرعت انتقام را نزدیک نسازد.

کتاب جاویدان خرد

جملات زیبای کتاب جاویدان خرد

با مقدم داشتن دیگران بر خویشتن دیگران را بنده خویش ساز.

به کمک دوستان راستین می توان بر سختی ها پیروز شد.

با دیدارها دوستی ها افزون گردد.

کسی که از بدرفتاری دیگران آزرده نشود. نیکی هم در او بی اثر ماند.

حسود به بزرگی نرسد.

کسی که با حق بستیزد مغلوب شود.

کسی که مشورت کند از لغزش ایمن ماند. آنکه به رای خود غره شود در خطا افتد.

کسی که جامه شرم پوشد عیبش بر مردم پوشیده ماند.

بهترین ادب ها آن است که آدمی به ادب خود بر دیگران فخر نفروشد.

با کسی که تاب پایداری او ندارد زورآزمایی نکند. چون به خواستن علم برخاست در آن سستی روا ندارد.

سه دسته از مردم اند که در غربت به تنهایی دچار نشود و مردم آنها را در همه جای گرامی دارند:

مرد دلیر هر جا رود. زیرا مردمان به دلیری و بی باکی او نیازمندند.

دانشمند در هر جا که باشد. زیرا مردم به دانش و خرد او نیاز دارند.

کسی که نیک سخن و خوش گفتار باشد. زیرا سخن ملایم و زبان خویش پروانه ورود او به همه جاست.

پس اگر در سرش خویش از دلیری و بی باکی برخوردار نیستی باری از کسب دانش و خواندن کتاب غافل مباش.

زیرا کتاب ها مجموعه علم و آدابی هستند که پیشینیان آنها را دریافته و به بند الفاظ کشیده اند تا بر خرد و دانش تو بیفزایند.

جملات زیبای کتاب جاویدان خرد

منبع : fa.wikiquote.org

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات زیبای کتاب بید کور. زن خفته

جملات زیبای کتاب بید کور. زن خفته

جملات زیبای کتاب بید کور. زن خفته جملات زیبای کتاب بید کور. زن خفته نوشته …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.