جملات فلسفی قصار و زیبای انوره دو بالزاک

انوره دو بالزاک

سخنان و جملات زیبای انوره دو بالزاک نویسنده نامدار فرانسوی . او را پیشوای مکتب رئالیسم اجتماعی در ادبیات می دانند

جملات فلسفی و زیبا و قصار انوره دو بالزاک

جملات و سخنان آموزنده حکیمانه فلسفی قصار و زیبای انوره دو بالزاک

کمال زن در مادر بودن است. زنی که مادر نباشد موجود ناقصی است

جملات زیبای انوره دو بالزاک

مادر. یگانه موجودی است که حقیقت عشق پاک را می شناسد

سخنان زیبای انوره دو بالزاک

بخشندگی را از گل بیاموز ؛ زیرا حتی ته کفشی را که لگدمالش می کند خوشبو می سازد

جملات فلسفی انوره دو بالزاک

حساسیت. عشق. تحمل و فداکاری. زندگی زن را تشکیل می دهد

سخنان انوره دو بالزاک

عشق. غریزه ی خاص خود را دارا است و می داند چگونه در قلبی نفوذ کند

جملات فلسفی انوره دو بالزاک

ایده ها سرمایه ای هستند که فقط وقتی به دست افراد با استعداد و نابغه می افتند. ثمربخش می شوند

جملات قصار انوره دو بالزاک

سنت در هنر به منزله ی کتاب الفبا است. اما جز این ارزشی ندارد

سخنان انوره دو بالزاک

تمام زن ها حتی ساده ترینشان می دانند چگونه با مکر و حیله به هدف خود دست یابند.

جملات زیبای انوره دو بالزاک

زندگی آدم خسیس عبارت از به کار گرفتن دائمی قدرت در جهت منافع شخصی می باشد. او فقط متکی به دو اصل سودجویی و نفس پرستی است.

سخنان زیبای انوره دو بالزاک

غذای مرد خسیس تشکیل شده از پول و حقارت.

سخنان زیبای انوره دو بالزاک

گرسنگی . گرگ را از جنگل به در می کند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یکی از امتیازات پاریس . این شهر خوب در این است که بدون کمترین جلب توجه دیگران . می توان در این شهر متولد شد . زندگی کرد و به جهان دیگر رفت.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

این در طبیعت زنهاست که ثابت کنند . هر چیز محال . ممکن الوقوع است و اتفاقات را با گمان و حدس قبلی از بین ببرند .

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اشتهار . خورشید مردگان است.

سخنان و جملات زیبای انوره دو بالزاک

بدون شک آدم باید باطنا جوان بماند تا جوانان را درک کند.

جملات زیبای انوره دو بالزاک

بده کار قدرتمندتر از طلبکار است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زنی که بدن خود را سکوی پرتاب . برای موفقیت مرد مورد علاقه اش نمی کند . زنی خودخواه و سنگ دل است.

سخنان زیبای انوره دو بالزاک

کلافی که این همه رشته نخ داشته باشد . به سادگی نیز گره در آن می افتد.

جملات زیبای انوره دو بالزاک

آن قدر سرت را بالا می گیری که دیگر نتوانی کلاهت را روی سرت بگذاری.

جملات فلسفی انوره دو بالزاک

نقاد پیر . ملایم و رئوف است . اما آن جوان . بی رحم.

جملات فلسفی انوره دو بالزاک

تمام خطاها . بلکه تمام جنایات زاییده ژرف نگری های نادرست یا بلندپروازی نفس پرستانه است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عشق غریزه مختص خود را دارا است . او می داند چه گونه در قلبی نفوذ کند.

سخنان زیبای انوره دو بالزاک

استهزا . فرزند نادانی ست. ما چیزهایی را به باد تمسخر می گیریم که کاملا در باره چگونگی آنها بی اطلاعیم.

سخنان انوره دو بالزاک

برای خوشبخت زیستن شرایط مهمی لازم نیست بلکه این قدرت روحی است که سبب خوشبختی ما می گردد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به محض این که خانم ها شوهرشان را خر کردند . به وی تلقین می کنند که او یک شیر به تمام معناست.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تنها یک امید و یک هدف همگی ما را تحت تسلط خود درآورده است و آن این است که هرطور شده خود را به بهشت تجملی و بیهودگی و لذت برسانیم و به خاطر آن روح را بکشیم و جسم را خوار کنیم.

جملات انوره دو بالزاک

حسادت احمقانه ترین رذایل است . زیرا به کسی منفعتی نمی رساند.

سخنان زیبای انوره دو بالزاک

در دنیا هیچ چیز به اندازه بدبختی کامل نیست.

سخنان و جملات زیبای انوره دو بالزاک

زن قبل از وقوع درد و غم . از آن می ترسد ولی پس از وقوع آن با کمال تحمل و بردباری مقاوت می کند و به همین جهت است که زن ها برای پرستاری بیماران به مراتب بهتر و بردبارترند.

جملات فلسفی انوره دو بالزاک

کمال زن در مادری است . زنی که مادر نیست موجود ناقصی است.

گاهی در زندگی روزهایی می رسد که باید فرصت را غنیمت بدانید و از آن فایده زیاد ببرید . نه اینکه کوتاه بین باشید و از فرصت استفاده نکنید.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نابغه کسی است که پیوسته افکارش را از قوه به فعل آورد ولی نابغه واقعی کسی است که از مداومت خودداری کند . زیرا خلاقیت ابدی مخصوص پروردگار است.

جملات زیبای انوره دو بالزاک

وقتی که زنان دوست مان می دارند مارا از هر لحاظ به دیده عقل می نگرند . حتی جنایات مان را. ولی وقتی که علاقه ای به ما نداشته باشند . حتی ارزشی برای فضایل مان هم قایل نمی شوند.

جملات انوره دو بالزاک

هیچگاه در زندگی نمی توانید محبتی بهتر . بی پیرایه تر و واقعی تر از محبت مادر خود بیابید.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یک بوسه کافی است که گناهی محسوب شود.

جملات قصار انوره دو بالزاک

هدر دادن زمان گرانبها ترین هزینه ها به شمار می رود

جملات زیبای انوره دو بالزاک

اساس خوشبختی های مادی بر اعداد و ارقام بنا شده است

جملات ارزشمند و آموزنده و حکیمانه انوره دو بالزاک

ازدواج های غیر متناسب مانند پارچه های ابریشمی و پشمی است که سرانجام ابریشم. پشم را خواهد برید

جملات انوره دو بالزاک

هیچ گاه در زندگی نمی توانید محبتی بهتر. بی پیرایه تر و حقیقی تر از محبت مادر خود بیابید

سخنان انوره دو بالزاک

دوست داشتن بدون امید. باز هم یک خوشبختی است

جملات فلسفی انوره دو بالزاک

عشق. سپیده دم ازدواج است و ازدواج. شامگاه عشق

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هنر سخن گفتن چیزی جز هنر زندگی کردن نیست

سخنان زیبای انوره دو بالزاک

سعادت بسته به کار و جسارت است

جملات قصار انوره دو بالزاک

هنرمند راستین باید طرفدار اصل هنر برای هنر باشد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

استعداد بزرگ بدون اراده بزرگ وجود ندارد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

امید. بهترین پشتوانه و عالی ترین نقطه اتکاء است. همیشه امیدوار باشید و روح ناامیدی و یاس را از خود دور سازید

سخنان زیبای انوره دو بالزاک

خانه بدون زن. گورستان است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

وقتی زنها دوستمان می دارند. ما را از هر لحاظ به دیده عقل می نگرند ؛ حتی جنایات ما را. ولی وقتی علاقه ای به ما نداشته باشند. ارزشی برای فضایل مان نیز قایل نمی شوند

سخنان زیبای انوره دو بالزاک

بزرگترین مانع بر سر راه ابراز اخلاص به دیگران. کنار نیامدن با خود است

سخنان و جملات زیبای انوره دو بالزاک

یک زن بدون عشق هیچ است ؛ زیبایی بدون کامرانی پشیزی ارزش ندارد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نابغه کسی است که پیوسته افکارش را از قوه به فعل در می آورد

جملات انوره دو بالزاک

اتلاف وقت. گرانترین خرجهاست

جملات فلسفی انوره دو بالزاک

عشق ورزیدن شغل بزرگی است. افرادی که می خواهند به خوبی از عهده این کار برآیند. باید کاری جز این نکنند

سخنان زیبای انوره دو بالزاک

وظیفه هنر. پیروی از طبیعت نیست. بلکه بیان آن است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زن خوش آیند و دوست داشتنی زنی است که همه او را می بینند. به همین علت است که هنرپیشگان این همه محبوبیت دارند

سخنان انوره دو بالزاک

به همان میزان که بقال به کاسبی علاقه دارد. هنرمند از معامله بیزار است

سخنان و جملات زیبای انوره دو بالزاک

همچنین بخوانید : جملات زیبای نویسندگان

منبع : fa.wikiquote.org

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای لئو بوسکالیا

سخنان و جملات زیبای لئو بوسکالیا

جملات زیبای لئو بوسکالیا سخنان و جملات زیبای لئو بوسکالیا . فلیس لئوناردو بوسکالیا استاد …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. اونــوره دو بالــزاک

    اونوره دو بالزاک در 20 مه 1799 دیده به جهان گشود.پدرش مردی خوشنام و مادرش فردی عصبی مزاج و سختگیر بود.چون روز تولدش مصادف با روز عید اونوره بود او را اونوره نامیدند.اونوره تا 4 سالگی در زادگاهش شهر تور زندگی کرد و در 8 سالگی به مدرسه رفت.او در سال1814 با خانواده اش به پاریس رفت و در این شهر به پانسیون لوپیتر وارد شد و در آنجا با فرهنگ و زبان یونانی و رومی آشنا شد.در 17 سالگی وارد دانشگاه تورین شد و در رشته حقوق به تحصیل پرداخت و از 1816 تا سال 1819 به وکالت مشغول شد.در میان سالهای 1820 و 1825 تعدادی رمان مردم­پسند با نامهای مستعار انتشار داد که هرگز حاضر نشد نام خود را بر آنها بگذارد.در سال 1829 “باغبان” را منتشر کرد که مورد استقبال واقع شد.به تدریج درهای محافل ادبی و دفتر روزنامه­های پاریس به روی بالزاک باز شد و با نویسندگان و بازیگران تئاتر آشنا شد. در آغاز سال 1830 مجموعه شش داستان کوتاه به نام « صحنه­هایی از زندگی خصوصیScenes de la Vie privee را منتشر کرد که بیش از پیش او را به شهرت رساند بالزاک در مقدمه این مجموعه مکتب رومانتیسم را کهنه و فرسوده خواند و خود را مورخ آداب و رسوم زمان معرفی کرد. بدین طریق از طرفی آثارش مورد نقد یا سانسور شدید قرار گرفت و از طرف دیگر میان عامه مردم خواننده فراوان یافت. داستان « چرم ساغری La Peau de Chagrin ( 1831 ) بر شهرت بالزاک افزود.او در سال 1832 یعنی در 33 سالگی 14 رمان منتشر شده داشت: “سرهنگ شایز ” ، ” کشیش تور ” ، ” شاهکار گمنام ” ، ” زن بی صاحب” ، “عشق در صحرا” و”چرم ساغری” و در سال 1833 اوژنه گرانده را نوشت که شهرتش دو چندان شد و سال 1834 باباگوریو را منتشر کرد. زندگانی بالزاک از 1830 تا 1850 که سال مرگ اوست سراپا کوشش و رنج و عذاب بود. نویسنده بزرگ در این مدت روزانه دوازده تا شانزده و گاهی 18 ساعت کار می کرد. پیاپی قهوه می خورد ( روزانه صد فنجان ) روزی دو هزار سطر داستان می نوشت. در سال 1842 بالزاک بر آن شد که به مجموعه آثار خود ، که از سیزده سال پیش به نوشتن آن دست زده بود عنوان کمدی انسانی بدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.