خانه / جملات فلسفی قصار و زیبای اونوره دو بالزاک

جملات فلسفی قصار و زیبای اونوره دو بالزاک

اونوره دو بالزاک

سخنان و جملات زیبای اونوره دو بالزاک نویسندهٔ نامدار فرانسوی . او را پیشوای مکتب رئالیسم اجتماعی در ادبیات می دانند

جملات فلسفی و زیبا و قصار اونوره دو بالزاک

جملات و سخنان آموزنده حکیمانه فلسفی قصار و زیبای اونوره دو بالزاک

کمال زن در مادر بودن است. زنی که مادر نباشد موجود ناقصی است

جملات زیبای اونوره دو بالزاک

مادر، یگانه موجودی است که حقیقت عشق پاک را می شناسد

سخنان زیبای اونوره دو بالزاک

بخشندگی را از گل بیاموز؛ زیرا حتی ته کفشی را که لگدمالش می کند خوشبو می سازد

جملات فلسفی اونوره دو بالزاک

حساسیت، عشق، تحمل و فداکاری، زندگی زن را تشکیل می دهد

سخنان اونوره دو بالزاک

عشق، غریزه ی خاص خود را دارا است و می داند چگونه در قلبی نفوذ کند

جملات فلسفی اونوره دو بالزاک

ایده ها سرمایه ای هستند که فقط وقتی به دست افراد با استعداد و نابغه می افتند، ثمربخش می شوند

جملات قصار اونوره دو بالزاک

سنت در هنر به منزله ی کتاب الفبا است، اما جز این ارزشی ندارد

سخنان اونوره دو بالزاک

تمام زن ها حتی ساده ترینشان می دانند چگونه با مکر و حیله به هدف خود دست یابند.

جملات زیبای اونوره دو بالزاک

زندگی آدم خسیس عبارت از به کار گرفتن دائمی قدرت در جهت منافع شخصی می باشد. او فقط متکی به دو اصل سودجویی و نفس پرستی است.

سخنان زیبای اونوره دو بالزاک

غذای مرد خسیس تشکیل شده از پول و حقارت.

سخنان زیبای اونوره دو بالزاک

گرسنگی . گرگ را از جنگل به در می کند.

جملات اونوره دو بالزاک

یکی از امتیازات پاریس . این شهر خوب در این است که بدون کمترین جلب توجه دیگران . می توان در این شهر متولد شد . زندگی کرد و به جهان دیگر رفت.

جملات قصار اونوره دو بالزاک

این در طبیعت زنهاست که ثابت کنند . هر چیز محال . ممکن الوقوع است و اتفاقات را با گمان و حدس قبلی از بین ببرند .

جملات زیبای اونوره دو بالزاک

اشتهار . خورشید مردگان است.

جملات اونوره دو بالزاک

بدون شک آدم باید باطنأ جوان بماند تا جوانان را درک کند.

جملات زیبای اونوره دو بالزاک

بده کار قدرتمندتر از طلبکار است.

جملات زیبای اونوره دو بالزاک

زنی که بدن خود را سکوی پرتاب . برای موفقیت مرد مورد علاقه اش نمی کند . زنی خودخواه و سنگ دل است.

سخنان زیبای اونوره دو بالزاک

کلافی که این همه رشته نخ داشته باشد . به سادگی نیز گره در آن می افتد.

جملات زیبای اونوره دو بالزاک

آن قدر سرت را بالا می گیری که دیگر نتوانی کلاهت را روی سرت بگذاری.

جملات فلسفی اونوره دو بالزاک

نقاد پیر . ملایم و رئوف است . اما آن جوان . بی رحم.

جملات فلسفی اونوره دو بالزاک

تمام خطاها . بلکه تمام جنایات زاییده ژرف نگری های نادرست یا بلندپروازی نفس پرستانه است.

جملات قصار اونوره دو بالزاک

عشق غریزه مختص خود را دارا است . او می داند چه گونه در قلبی نفوذ کند.

سخنان زیبای اونوره دو بالزاک

استهزا . فرزند نادانیست. ما چیزهایی را به باد تمسخر می گیریم که کاملأ در باره چگونگی آن ها بی اطلاعیم.

سخنان اونوره دو بالزاک

برای خوشبخت زیستن شرایط مهمی لازم نیست بلکه این قدرت روحی است که سبب خوشبختی ما می گردد.

جملات زیبای اونوره دو بالزاک

به محض این که خانم ها شوهرشان را خر کردند . به وی تلقین می کنند که او یک شیر به تمام معناست.

جملات زیبای اونوره دو بالزاک

تنها یک امید و یک هدف همگی ما را تحت تسلط خود درآورده است و آن این است که هرطور شده خود را به بهشت تجملی و بیهودگی و لذت برسانیم و به خاطر آن روح را بکشیم و جسم را خوار کنیم.

جملات اونوره دو بالزاک

حسادت احمقانه ترین رذایل است . زیرا به کسی منفعتی نمی رساند.

سخنان زیبای اونوره دو بالزاک

در دنیا هیچ چیز به اندازه بدبختی کامل نیست.

جملات قصار اونوره دو بالزاک

زن قبل از وقوع درد و غم . از آن می ترسد ولی پس از وقوع آن با کمال تحمل و بردباری مقاوت می کند و به همین جهت است که زن ها برای پرستاری بیماران به مراتب بهتر و بردبارترند.

جملات فلسفی اونوره دو بالزاک

کمال زن در مادری است . زنی که مادر نیست موجود ناقصی است.

گاهی در زندگی روزهایی می رسد که باید فرصت را غنیمت بدانید و از آن فایده زیاد ببرید . نه اینکه کوتاه بین باشید و از فرصت استفاده نکنید.

جملات قصار اونوره دو بالزاک

نابغه کسی است که پیوسته افکارش را از قوه به فعل آورد ولی نابغه واقعی کسی است که از مداومت خودداری کند . زیرا خلاقیت ابدی مخصوص پروردگار است.

جملات زیبای اونوره دو بالزاک

وقتی که زنان دوست مان می دارند مارا از هر لحاظ به دیده عقل می نگرند . حتی جنایات مان را. ولی وقتی که علاقه ای به ما نداشته باشند . حتی ارزشی برای فضایل مان هم قایل نمی شوند.

جملات اونوره دو بالزاک

هیچگاه در زندگی نمی توانید محبتی بهتر . بی پیرایه تر و واقعی تر از محبت مادر خود بیابید.

سخنان زیبای اونوره دو بالزاک

یک بوسه کافی است که گناهی محسوب شود.

جملات قصار اونوره دو بالزاک

هدر دادن زمان گرانبها ترین هزینه ها به شمار می رود

جملات زیبای اونوره دو بالزاک

اساس خوشبختی های مادی بر اعداد و ارقام بنا شده است

جملات ارزشمند و آموزنده و حکیمانه اونوره دو بالزاک

ازدواج های غیر متناسب مانند پارچه های ابریشمی و پشمی است که سرانجام ابریشم، پشم را خواهد برید

جملات اونوره دو بالزاک

هیچ گاه در زندگی نمی توانید محبتی بهتر، بی پیرایه تر و حقیقی تر از محبت مادر خود بیابید

سخنان اونوره دو بالزاک

دوست داشتن بدون امید، باز هم یک خوشبختی است

جملات فلسفی اونوره دو بالزاک

عشق، سپیده دم ازدواج است و ازدواج، شامگاه عشق

سخنان زیبای اونوره دو بالزاک

هنر سخن گفتن چیزی جز هنر زندگی کردن نیست

سخنان زیبای اونوره دو بالزاک

سعادت بسته به کار و جسارت است

جملات قصار اونوره دو بالزاک

هنرمند راستین باید طرفدار اصل هنر برای هنر باشد

جملات قصار اونوره دو بالزاک

استعداد بزرگ بدون اراده بزرگ وجود ندارد

جملات زیبای اونوره دو بالزاک

امید، بهترین پشتوانه و عالی ترین نقطه اتکاء است. همیشه امیدوار باشید و روح ناامیدی و یاس را از خود دور سازید

سخنان زیبای اونوره دو بالزاک

خانه بدون زن، گورستان است

سخنان زیبای اونوره دو بالزاک

وقتی زنها دوستمان می دارند، ما را از هر لحاظ به دیده عقل می نگرند؛ حتی جنایات ما را. ولی وقتی علاقه ای به ما نداشته باشند، ارزشی برای فضایل مان نیز قایل نمی شوند

سخنان زیبای اونوره دو بالزاک

بزرگترین مانع بر سر راه ابراز اخلاص به دیگران، کنار نیامدن با خود است

جملات اونوره دو بالزاک

یک زن بدون عشق هیچ است؛ زیبایی بدون کامرانی پشیزی ارزش ندارد

جملات زیبای اونوره دو بالزاک

نابغه کسی است که پیوسته افکارش را از قوه به فعل در می آورد

جملات اونوره دو بالزاک

اتلاف وقت، گرانترین خرجهاست

جملات فلسفی اونوره دو بالزاک

عشق ورزیدن شغل بزرگی است. افرادی که می خواهند به خوبی از عهده این کار برآیند، باید کاری جز این نکنند

سخنان زیبای اونوره دو بالزاک

وظیفه هنر، پیروی از طبیعت نیست، بلکه بیان آن است

جملات فلسفی اونوره دو بالزاک

زن خوش آیند و دوست داشتنی زنی است که همه او را می بینند. به همین علت است که هنرپیشگان این همه محبوبیت دارند

سخنان اونوره دو بالزاک

به همان میزان که بقال به کاسبی علاقه دارد، هنرمند از معامله بیزار است

تصویر اونــوره دو بالــزاکـــ

سخنان و جملات زیبای اونوره دو بالزاک

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات فلسفی قصار و زیبای آلفرد دو موسه

سخنان و جملات فلسفی قصار و زیبای آلفرد دو موسه

جملات آلفرد دو موسه سخنان و جملات زیبای آلفرد دو موسه – شاعر و نمایش …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. اونــوره دو بالــزاک

    اونوره دو بالزاک در 20 مه 1799 دیده به جهان گشود.پدرش مردی خوشنام و مادرش فردی عصبی مزاج و سختگیر بود.چون روز تولدش مصادف با روز عید اونوره بود او را اونوره نامیدند.اونوره تا 4 سالگی در زادگاهش شهر تور زندگی کرد و در 8 سالگی به مدرسه رفت.او در سال1814 با خانواده اش به پاریس رفت و در این شهر به پانسیون لوپیتر وارد شد و در آنجا با فرهنگ و زبان یونانی و رومی آشنا شد.در 17 سالگی وارد دانشگاه تورین شد و در رشته حقوق به تحصیل پرداخت و از 1816 تا سال 1819 به وکالت مشغول شد.در میان سالهای 1820 و 1825 تعدادی رمان مردم­پسند با نامهای مستعار انتشار داد که هرگز حاضر نشد نام خود را بر آنها بگذارد.در سال 1829 “باغبان” را منتشر کرد که مورد استقبال واقع شد.به تدریج درهای محافل ادبی و دفتر روزنامه­های پاریس به روی بالزاک باز شد و با نویسندگان و بازیگران تئاتر آشنا شد. در آغاز سال 1830 مجموعه شش داستان کوتاه به نام « صحنه­هایی از زندگی خصوصیScenes de la Vie privee را منتشر کرد که بیش از پیش او را به شهرت رساند بالزاک در مقدمه این مجموعه مکتب رومانتیسم را کهنه و فرسوده خواند و خود را مورخ آداب و رسوم زمان معرفی کرد. بدین طریق از طرفی آثارش مورد نقد یا سانسور شدید قرار گرفت و از طرف دیگر میان عامه مردم خواننده فراوان یافت. داستان « چرم ساغری La Peau de Chagrin ( 1831 ) بر شهرت بالزاک افزود.او در سال 1832 یعنی در 33 سالگی 14 رمان منتشر شده داشت: “سرهنگ شایز ” ، ” کشیش تور ” ، ” شاهکار گمنام ” ، ” زن بی صاحب” ، “عشق در صحرا” و”چرم ساغری” و در سال 1833 اوژنه گرانده را نوشت که شهرتش دو چندان شد و سال 1834 باباگوریو را منتشر کرد. زندگانی بالزاک از 1830 تا 1850 که سال مرگ اوست سراپا کوشش و رنج و عذاب بود. نویسنده بزرگ در این مدت روزانه دوازده تا شانزده و گاهی 18 ساعت کار می کرد. پیاپی قهوه می خورد ( روزانه صد فنجان ) روزی دو هزار سطر داستان می نوشت. در سال 1842 بالزاک بر آن شد که به مجموعه آثار خود ، که از سیزده سال پیش به نوشتن آن دست زده بود عنوان کمدی انسانی بدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت + 15 =