امشب غم دیروز و پریروز و فلان سالو – حامد همایون

حامد همایون

متن آهنگ مردم شــهرعیدانــه حامد همایون

امشب غم دیروز و پریروز و فلان سالو و فلان حال و فلان مال

کــه بر باد فنا رفت نخور

بخدا حسرت دیروز عذاب است مردم شــهر بــهوشید . مردم شــهر بــهوشید

امشب غم دیروز و پریروز و فلان سالو و فلان حال و فلان مال . کــه بر باد فنا رفت نخور

بخدا حسرت دیروز عذاب است مردم شــهر بــهوشید . مردم شــهر بــهوشید

هرچــه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید

کــه امشب سر هر کوچــه خدا هست

روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست

نــه یکبار و نــه ده بار کــه صد بار

بــه ایمان و تواضع بنویسید خدا هست

خدا هست خدا هست خدا هست خدا هست

خدا هست خدا هست خدا هست خدا هست

خدا هست خدا هست خدا هست خدا هست

امشب همــه ی میکده را سیر بنوشید

با مردم این کوچــه و آن کوچــه بجوشید

دیوانــه و عاقل همگی جامــه بپوشید و در شادی

این کودک و آن پیر زمین گیر و فلان بستــه بــه زنجیر و زن و مرد بکوشید

هرچــه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید

کــه امشب سر هر کوچــه خدا هست

هرچــه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید

کــه امشب سر هر کوچــه خدا هست

هرچــه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید

امشب غم دیروز و پریروز و فلان سالو و فلان حال و فلان مال . کــه بر باد فنا رفت نخور

بخدا حسرت دیروز عذاب است مردم شــهر بــهوشید . مردم شــهر بــهوشید

هرچــه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید

کــه امشب سر هر کوچــه خدا هست

هرچــه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید

کــه امشب سر هر کوچــه خدا هست

هرچــه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید

برقصید و بخندید برقصید و بخندید برقصید و بخندید

برچسب ها :

همچنین ببینید

یه موج وحشی بی رحم به آغوشت خطر کرده – حامد همایون

یه موج وحشی بی رحم به آغوشت خطر کرده – حامد همایون

متن آهنگ گل مینا حامد همایون یــه موج وحشی بی رحم بــه آغوشت خطر کرده …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.