سخنان و جملات زیبای هنری فورد

سخنان و جملات هنری فورد

سخنان و جملات زیبای هنری فورد . کارآفرین . مخترع . نویسنده و نظریــه پرداز آمریکایی

سخنان و جملات زیبای هنری فورد

یک قانون برای صنعتگر وجود دارد و آن اینست

محصول با بــهترین کیفیت ممکن را با کمترین هزینــه ممکن بساز

و بالاترین دستمزد ممکن را پرداخت کن

سخنان زیبای هنری فورد

پول مثل دست یا پا است

یا از آن استفاده کن یا از دستش بده

جملات قصار و ارزشمند و آموزنده هنری فورد

وقتی بــه نظر می رسد همــه چیز بر خلاف تو است

یادت باشد کــه هواپیما در خلاف جــهت باد شروع بــه پرواز می کند نــه در جــهت آن

جملات قصار و ارزشمند و آموزنده هنری فورد

مــهمترین چیز در زندگی این است کــه ذهنتان را جوان نگــه دارید

جملات قصار و ارزشمند و آموزنده هنری فورد

چــه فکر کنید می توانید و چــه فکر کنید نمی توانید در هر دو صورت حق با شماست.

سخنان و جملات هنری فورد

بــه نظر من هیچ کس نمی تواند هرگز کسب و کار خود را رها کند. او باید روزها فکر آن را کند و شب ها خوابش را ببیند.

سخنان و جملات هنری فورد

هرکــه از آموختن بازمانَد . پیر است ؛ چــه در بیست سالگی چــه هشتادسالگی. هرکــه بــه آموختن بپردازد جوان می ماند. بزرگترین چیز در زندگی این است کــه ذهن خود را جوان نگــه دارید.

سخنان و جملات هنری فورد

بــهترین دوست من کسی است کــه بیشترین توانایی را از من بیرون می کشد

جملات زیبای هنری فورد

هر مشتری می تواند ماشین خود را بــه هر رنگی کــه می خواهد داشتــه باشد . تا زمانی کــه آن رنگ مشکی باشد

جملات زیبای هنری فورد

اگر پول . امید تو برای استقلال خودکفایی . بی نیازی از دیگران است

هیچ گاه نمی توانی استقلال داشتــه باشی

تنــها پیشتیبان راستین این است کــه آدمی در این دنیا اندوختــه دانش . تجربــه و توانایی داشتــه باشد.

جملات زیبای هنری فورد

این کارفرما نیست کــه حقوق ها را پرداخت می کند

کارفرمایان فقط پول را دست بــه دست می کنند

این مشتریان هستند کــه حقوق ها را پرداخت می کنند

جملات زیبای هنری فورد

اگر همــه با هم رو بــه جلو حرکت کنند موفقیت خود بــه خود بــه وجود می آید

جملات زیبای هنری فورد

بــه جای ایرادگیری چاره اندیشی کنید.

جملات زیبای هنری فورد

مقصر را پیدا نکنید . چاره ای پیدا کنید.

جملات زیبای هنری فورد

موانع آن چیزهای ترسناکی هستند

کــه وقتی چشمانت را از روی هدفت برداری می بینی

جملات زیبای هنری فورد

فکر کردن سخت ترین کاری است کــه وجود دارد

و احتمالا بــه خاطر همین است کــه افراد کمی مشغول آن می شوند

جملات زیبای هنری فورد

تنــها راز زندگی موفق اینست کــه

بفــهمی سرنوشتت انجام چــه چیزی است

و بعد آن را انجام دهی.

سخنان زیبای هنری فورد

کسی کــه تبلیغات را متوقف می کند تا در پول صرفــه جویی کند

مثل کسی می ماند کــه ساعتی را از کار می اندازد تا در وقت صرفــه جویی کند

سخنان زیبای هنری فورد

هر کسی کــه یادگیری را متوقف کند پیر است

چــه بیست سالش باشد چــه هشتاد سال

هر کسی کــه بــه یادگیری ادامــه دهد جوان می ماند.

سخنان زیبای هنری فورد

بــه دنبال یافتن تقصیر نباش . چاره را پیدا کن

سخنان زیبای هنری فورد

من هیچ کسی را نمی توانم پیدا کنم کــه آنقدر آگاه باشد کــه

با قطعیت بگوید چــه چیزی ممکن است و چــه چیزی ممکن نیست.

سخنان زیبای هنری فورد

تجارتی کــه فقط پول بسازد کسب و کار ضعیفی است

سخنان و جملات زیبای هنری فورد

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات زیبا فلسفی و آموزنده ارنستو چه گوارا

جملات زیبا فلسفی و آموزنده ارنستو چه گوارا

جملات و سخنان آموزنده و جالب ارنستو چه گوارا جملات زیبای ارنستو چه گوارا انقلابی …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.