سخنان و جملات زیبای هنری برگسون

جملات هنری برگسون

سخنان و جملات زیبای هنری برگسون فیلسوف مشهور فرانسوی

سخنان و جملات زیبای هنری برگسون

ما یک توجیه مكانیكی از یک حقیقت را بیان می داریم و سپس آن توجیه را اشتباها جایگزین خود حقیقت می كنیم.

سخنان هنری برگسون

تنها درمان برای غرور. خنده است. و تنها گناه خنده دار غرور است.

جملات زیبای هنری برگسون

هیچ چیزی در فلسفه وجود ندارد که در زبان روزمره نمی توان گفت.

سخنان و جملات زیبای هنری برگسون

نابغه آن چیزی است که نیروی انسانی بشریت را یاد می گیرد.

سخنان هنری برگسون

زندگی با پیوستن و اضافه کردن عناصر ادامه نمی یابد. بلکه به وسیله تفکیک و تقسیم ادامه می یابد.

جملات زیبا

هوش .. علم ساخت اشیاء مصنوعی. به ویژه ابزاری برای ساخت ابزار است.

جملات زیبای هنری برگسون

قدرت انگیز دموکراسی عشق است.

وسیله ی ارتباط عملی

حواس وسیله ی کشف نیست بلکه فقط وسیله ی ارتباط عملی پیدا کردن با عالم خارج است و همین طور عقل

آن همان مایه ی دانشی است که در جانوران . غریزه و در انسان . عقل را به وجود می

آورد . از آن مایه ی دانش در انسان قوه ی اشراقی به ودیعه گذاشته شده که در عموم به حال ضعف و ابهام و محو است .

ولی ممکن است که قوت و کمال یابد تا آنجا که شخص متوجه شود که آن اصل اصیل در او نفوذ کرده مانند آتشی که در آهن نفوذ و آنرا سرخ می کند .

به عبارت دیگر اتصال خود را با مبدا در می یابد و آنش عشق در او افروخته می شود .

هم تزلزل خاطری که از عقل در انسان رخ کرده مبدل به اطمینان می گردد . هم علاقه اش از جزئیات سلب می شود

سخنان هنری برگسون

این زمانی كه ما به موجودات نسبت می دهیم. زمان كمی است و همین زمان كمی بستری است كه هر چیز و هر كسی در قسمتی از آن وجود دارد.

ادراک می كنید

دیدگان خود را بر هم بگذارید و ذهنتان را از همه امور خالی كنید و به درون نفس خود رجوع كنید. آنچه در حال ادراک می كنید. همانا حقیقت زمان است. در این لحظات امور عالم به طرزی مستمر جریان دارد.

قابل فهم

زمان به بهترین صورت تنها در نفس قابل فهم است

جملات هنری برگسون

ما زمان را شهود می كنیم

جملات زیبا

مانند یک فرد عملگرا اندیشه کرده و مثل یک شخص اندیشمند عمل کن

سخنان هنری برگسون

همچنین بخوانید : جملات فردریش نیچه

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای اریک امانوئل اشمیت

سخنان و جملات زیبای اریک امانوئل اشمیت

سخنان و جملات اریک امانوئل اشمیت سخنان و جملات زیبای اریک امانوئل اشمیت نویسنده. نمایش …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.