بیا كه هایده از غم ترانه میخواند

متن آهنگ دلای عاشق

بیا كه هایده از غم ترانه میخواند

بیا كه هایده از غم ترانه میخواند هایده

بیا كه هایده از غم ترانه میخواند

بیا كه هایده از غم ترانه میخواند غم آشنای همه عاشقانه میخواند

وفا ندیده از این روزگار بی بنیاد غریب روی زمین از زمانه میخواند

غریب روی زمین از زمانه میخواند

بیا به شام غریبان ما و مهمان باش شبی كه اهل دلی غمگنانه میخواند

بیا كه خسته دلی از دیار تو هدیه جنون عشق تو را عاشقانه میخواند

جنون عشق تو را عاشقانه میخواند

تو رو به دلای عاشق خسته قسم تو رو به پرنده های پربسته قسم

تو رو به شكوه قطره های می ناب رو لبای سرد جامه بشكسته قسم

تو رو به حقیقت و صفا تو رو به محبت و وفا

برو كه منو شبای غم حالا بمونیم برای هم

تو رو به دلای عاشق خسته قسم تو رو به پرنده های پربسته قسم

تو رو به شكوه قطره های می ناب رو لبای سرد جام بشكسته قسم

تو رو به حقیقت و صفا تو رو به محبت و وفا

برو كه منو شبای غم حالا بمونیم برای هم

روزگاری به جانم نشستی هرچه غیر از خودت را گسستی

روز دیگر به بزم رقیبون ساغرم را به مستی شكستی

منو پشیمونی من منو پریشونی من تو و دل راضی تو ز درد پنهانی من

تو رو به دلای عاشق خسته قسم تو رو به پرنده های پربسته قسم

تو رو به شكوه قطره های می ناب رو لبای سرد جامه بشكسته قسم

تو رو به حقیقت و صفا تو رو به محبت و وفا

برو كه منو شبای غم حالا بمونیم برای هم

برو كه منو شبای غم حالا بمونیم برای هم

روزی كه فلك از تو بریدست مرا كس با لب پرخنده ندیدست مرا

چندان غم هجران تو بردل دارم

چندان غم هجران تو بردل دارم من دانم و آنكه آفریدست مرا

جانی كه خلاص از شب هجران تو كردم

جانی كه خلاص از شب هجران تو كردم در روز وصال تو به قربان تو كردم

جانی كه خلاص از شب هجران تو كردم در روز وصال تو به قربان تو كردم

جانی كه خلاص از شب هجران تو كردم

جانی كه خلاص از شب هجران تو كردم در روز وصال تو به قربان تو كردم

خون بود شرابی كه به دوران تو خوردم غم بود نشاطی كه به دوران تو كردم

خون بود شرابی خون بود شرابی كه به دوران تو خوردم

غم بود غم بود نشاطی كه به دوران تو كردم

تا پرده برافكندم از آن تا پرده برافكندم از آن صورت زیبا

صاحبنظران را صاحبنظران را همه حیران تو كردم

تا پرده برافكندم از آن صورت زیبا صاحبنظران را همه حیران تو كردم

تا پرده برافكندم از آن صورت زیبا

صاحبنظران را صاحب نظران را همه حیران تو كردم

همه حیران تو كردم

در مذهب عاشقان قرار دگر است

در مذهب عاشقان قرار دگر است وین باده ناب را خماری دگر است

هر علم كه در مدرسه حاصل گردید كار دگر است و عشق كار دگر است

تو رو به دلای عاشق خسته قسم تو رو به پرنده های پربسته قسم

تو رو به شكوه قطره های می ناب رو لبای سرد جامه بشكسته قسم

تو رو به حقیقت و صفا تو رو به محبت و وفا

برو كه منو شبای غم حالا بمونیم برای هم

تو رو به دلای عاشق خسته قسم تو رو به پرنده های پربسته قسم

تو رو به شكوه قطره های می ناب رو لبای سرد جام بشكسته قسم

تو رو به حقیقت و صفا تو رو به محبت و وفا

برو كه منو شبای غم حالا بمونیم برای هم

روزگاری به جانم نشستی هرچه غیر از خودت را گسستی

روز دیگر به بزم رقیبون ساغرم را به مستی شكستی

منو پشیمونی من منو پریشونی من تو و دل راضی تو ز درد پنهانی من

تو رو به دلای عاشق خسته قسم تو رو به پرنده های پربسته قسم

تو رو به شكوه قطره های می ناب رو لبای سرد جامه بشكسته قسم

تو رو به حقیقت و صفا تو رو به محبت و وفا

برو كه منو شبای غم حالا بمونیم برای هم

برو كه منو شبای غم حالا بمونیم برای هم

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت روی مه پیكر او سیر ندیدیم و برفت

گویی از صحبت ما سخت به تنگ آمده بود بار بر بست و به گردش نرسیدیم و برفت

بار بر بست و به گردش نرسیدیم و برفت

بیا كه هایده از غم ترانه میخواند

برچسب ها :

همچنین ببینید

دو تا کفتر بودیم همخون و آواز – هایده

دو تا کفتر بودیم همخون و آواز – هایده

متن آهنگ دو تا کفتر بودیم از بانو هایده دو تا کفتر بودیم همخون و …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 + پانزده =