ای ساکن جان آخر تو کجا رفتی

متن آهنگ ای ساکن جان

ای ساکن جان آخر تو کجا رفتی

متن آهنگ ای ساکن جان آخر تو کجا رفتی از بانو هایده

ای ساکن جان آخر تو کجا رفتی

ای ساکن جان آخر تو کجا رفتی در خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی

رفتی تو به این زودی تو باد صبا بودی

رفتی تو به این زودی تو باد صبا بودی مانند بوی گل با باد صبا رفتی

نه باد صبا بودی نه مرغ هوا بودی

نه باد صبا بودی نه مرغ هوا بودی از نور خدا بودی در نور خدا رفتی

ای کاروان آهسته ران کارام جانم میرود

ای کاروان آهسته ران کارام جانم میرود آن دل که با خود داشتم با دلستانم میرود

زان می که داد ساقی مجلس به دست ما

زان می که داد ساقی مجلس به دست ما بالا گرفت کار دل می پرست ما

ازپا درآمدیم به راه وفا

ازپا درآمدیم به راه وفا دریغ یاران بی وفا نگرفتند دست ما

زان می که داد ساقی مجلس به دست ما

بالا گرفت بالا گرفت کار دل می پرست ما

ازپا در آمدیم ازپا درآمدیم به راه وفا دریغ

یاران بی وفا یاران بی وفا نگرفتند دست ما

ازپا درآمدیم به راه وفا دریغ یاران بی وفا نگرفتند دست ما

نه در مسجد گذارندم که مستی

نه در میخانه نه در میخانه که این خمار خام است

میان مسجد و میان مسجد و میخانه راهیست

خرابم بی خودم آن ره کدامست

میان مسجد و میخانه راهیست

خرابم بی خودم خرابم بی خودم آن ره کدامست

زان می زان می که داد ساقی مجلس به دست ما

بالا گرفت بالا گرفت کار دل می پرست ما

زان می که داد ساقی مجلس به دست ما بالا گرفت کار دل می پرست ما

متن آهنگ ای ساکن جان آخر تو کجا رفتی

برچسب ها :

همچنین ببینید

آه کجا برم خدایا به کی بگم غمم را – هایده

آه کجا برم خدایا به کی بگم غمم را – هایده

متن آهنگ قمار زندگی از بانو هایده آه کجا برم خدایا به کی بگم غمم …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.