سخنان و جملات زیبای هریت بیچر استو

سخنان و جملات هریت بیچر استو

سخنان و جملات زیبای هریت بیچر استو از معروفترین نویسندگان ادبیات پایداری سیاهان و از هواداران فعال لغو بردگی در ایالات متحده آمریکا

سخنان و جملات زیبای هریت بیچر استو

سخنان و جملات زیبای هریت بیچر استو

تلخ ترین اشک هایی که بر روی گورها ریخته شده است بخاطر کلمات گفته نشده و کارهای انجام نشده است.

سخنان و جملات زیبای هریت بیچر استو

آدمیزاد هرگز نمیفهمد

که تا چه اندازه عاشق است

مگر زمانی که بکوشد

دیگر عاشق نباشد

سخنان و جملات زیبای هریت بیچر استو

گذشته. حال و آینده. همگی یک چیز هستند: امروز

قدرت کلمات بیشتر از شمشیرها است.

زنان معماران واقعی جامعه هستند.

سخنان و جملات زیبای هریت بیچر استو

مکافات چه کلمه وحشتناکی است. تنها فکر کردن به آن انسان را به وحشت می اندازد.

برای هیچ انسانی نخواهید که مکافات ببیند.

در این جهان موجودات برگزیده ای یافت می شوند که از غم و اندوه شان برای دیگران شادی فوران می کند.

امیدهای دنیوی شان که به هزار آه و اشک به گور سپرده شدند.

تبدیل به دانه هایی می شوند که از آنها گلهای شفابخش و مرهم های تسلا ده برای اندوه و تیره بختی دیگران به وجود می آید.

سن کلار با لحنی که به شنیدن آن گوش این هر دو زن مذهبی تیز شد

گفت: “مذهب! از مذهبی صحبت می کنی که در کلیسا به شما تعلیم می دهند!

در آنجا اعتقادات مذهبی خم می شود. تا می شود. نرم می شود. بالا می رود. پایین می آید

تا بتواند از هوسهای یک طبقه مغرور و خودخواه اجتماع دنباله روی کند!

این است مذهب شما ! و این مذهب از وجدان شیطانی و کور من به مراتب نادرست تر و نابینا تر و بی خردتر است!”

جملات زیبای هریت بیچر استو

عدالت خداوندی از راه خشم و غضب انسان ها به مرحله عمل در نمی آید.

برعکس عدالت خداوندی زمانی نصیب ما می شود که بهتر بتوانیم غریزه هایمان را مطیع و رام سازیم.

پس از خدا بخواهیم که در اصل با چنین آزمایشها رو به رو نشویم.

بدی روی قلب اوا مانند شبنم روی گل است. بر آن می نشیند بدون اینکه در آن نفوذ کند.

جملات زیبای هریت بیچر استو

بعضی از زیباییها در عین حال چنان کامل و عالی و چنان سست و فانی به نظر می رسند که انسان تحمل دیدار آنها را ندارد.

**********

بله. پدر اینها هستند که مرا آزار می دهند! چطور می خواهی سعادتمند زندگی کنم ؟

نه دردی داشته باشم و نه رنجی! و حتی یک داستان غم انگیز را نشنوم!

در حالی که همه دور و برم مردم بیچاره ای هستند که در سرتاسر زندگی جز درد و رنج چیزی ندارند.

این به نظر من خودخواهی است! باید که من با این دردها آشنا شوم. باید شریک و همدرد این ستمکشان شوم.

ببین پدر این چیزها در قلب من اثر می کند و تا اعماق آن را می سوزاند.

اینها ما را به فکر وامی دارند! پاپا راستی وسیله ای نیست که بتوان به همه بردگان آزادی را باز داد ؟

**********

سن کلار پاسخ داد:” این نخستین بار نیست که یک کودک خردسال به یک شاگرد مدرسه سالخورده درس می دهد.

جملات زیبای هریت بیچر استو

نه هرگز نباید گریست. بر مرگ گلی که چیده شده است. با داس مرگ. در بامداد زندگی

جملات زیبای هریت بیچر استو

دریای آرام عمیق است.

سخنان زیبای هریت بیچر استو

هرگز در این دنیا. نگویید هرگز.

سخنان زیبای هریت بیچر استو

اوه! واقعیتهای زندگی هر روزی.

با سرسختی و سردی و بی رحمی و جابری. احساسات قلبی ما را زیر پا میگذارند!

باید خورد و آشامید و خوابید و حتی باید از خواب بیدار شد!

باید خرید و فروخت و سؤال کرد و پاسخ داد!

و خلاصه باید سایه را دنبال کرد در حالی که حقیقت از دست رفته است.

عادت ماشینی و بی شوق و شور زندگی پس از ازدست رفتن خود زندگی باز همچنان پایدار می ماند!

سخنان زیبای هریت بیچر استو

هر روحی که تاثر پذیر باشد. استعداد خوب شدن را دارد.

سخنان زیبای هریت بیچر استو

برای اینکه ما در عین زندگی در آستانه مرگ هستیم.

سخنان زیبای هریت بیچر استو

البته کار خیر نکردن بدی کردن است.

**********

حالا از آن من است. این تنها زمانی است که یقین دارم هرچه بخواهم می توانم طی آن انجام دهم!

سخنان زیبای هریت بیچر استو

افسوس! تماشای شهادت و فداکاری دیگران خیلی کار آسانی است!

**********

امروز بیش از هر وقت دیگر شجاع هستم. زیرا حالا همه شوق زندگی را از دست داده ام و کسی که چیزی ندارد به آسانی به استقبال خطر می رود.

**********

در آستانه ابدیت دست سیاه و سفید یکدیگر را یکسان می فشردند.

**********

خانواده های محترم همین که تو را ساده و سنگین می بینند بیشتر خریدارت خواهند شد تا اینکه در نظرشان خوشگل و زیبا جلوه کنی.

جملات قصار هریت بیچر استو

طبیعت پلید و روحیه نامساعد فاسد. ساده ترین و انسانی ترین عوالم را به صورت اشباح وحشتبار و نفرت انگیز درمی آورد.

**********

اما چه بسا که شب تار. به هنگام سکوت و خاموشی با شکوه و ابهت. ارواح شیاطین را به گفت و گو با خودشان وادار می کند.

جملات قصار هریت بیچر استو

شما ای کسانی که در انجیل می خوانید خدا عشق است

و کمی دورتر می بینید نوشته است خدا آتشی است که می بلعد

نمی بینید چگونه برای روان های ناپاک و غرقه در فساد.

عشق کامل تبدیل به وحشتناک ترین شکنجه ها می شود!

**********

می گویند با وجود اینکه بدن کرگدن و تمساح را زرهی پوشانده است که از آسیب گلوله هم در امان است ؛

اما با این حال آنها نقطه جراحت برداری هم در بدن دارند

نقطه جراحت بردار و زخم پذیر این جنایت کاران مطرود و دور از درگاه خداوند

و از قلب انسانها. فقط ترسهای خرافاتی و موهوم پرستانه آنهاست.

جملات قصار هریت بیچر استو

برای پدران شما مفهوم آزادی برخورداری از حقی بود که به ملتی اجازه می دهد. مستقل باشد

برای او حقی است که سبب می شود هر انسانی.

انسان شناخته شود نه حیوانی بی شعور و ادراک

سبب می شود که بتواند زن محبوبش را زنش بنامد و در برابر هرگونه تجاوز غیرقانونی از او دفاع کند.

به او حق می دهد که فرزندانش را به تحصیل علم و دانش بگمارد. خانه داشته باشد.

مذهب داشته باشد. اصول و اعتقاداتی داشته باشد و به اراده انسان دیگری دلبستگی نداشته باشد.

جملات کوتاه و ناب هریت بیچر استو

روانشناسان اعتقاد دارند حالتی وجود دارد که طی آن احساس و افکار چنان نفوذ

و وسعت می یابند که بر عالم خارج مسلط می شوند

و آن را وادار می کنند که رویاهای داخلی را مرئی و قابل لمس سازد.

هرگز معلوم نیست روحیه حاکم و مسلط تا کجا می تواند ماشین بدن انسانی را هدایت کند!

جملات کوتاه و ناب هریت بیچر استو

اوه ! حس ششم ی وجود دارد که همان احساس آزادی است

و از سایر حواس هزاران بار برتر و شریف تر است.

احساس اینکه انسان بتواند حرکت کند. سخن بگوید.

برود. بیاید. بدون اینکه مراقبش باشند و یا خطری تهدیدش کند.

جملات کوتاه و ناب هریت بیچر استو

مسیح مهربان هرگز حاضر نشد جز خون خودش خون کس دیگری ریخته شود.

این خون را به خاطر ما ریخت که در آن زمان از دشمنانش بودیم.

ای مسیح ! ما را یاری کنید تا رد پای شما را بگیریم و دشمنانمان را دوست بداریم!

جملات کوتاه و ناب هریت بیچر استو

درازترین سفرها بالاخره به سر می رسد و پایان شب سیه سپید است.

قرار دائم و التماس ناپذیر ساعات روز نابکاران را به شب ابدی و شب نیکان را به روز جاودانی نزدیک می کند.

دوست داشتن! دنیا فقط همین یک لذت را دارد.

جملات معروف و آموزنده هریت بیچر استو

خداوند قهرمانانش را در اوج جلال و شکوه قرار نمی دهد زیرا آنها در عالم عشق و فداکاری و ازخودگذشتگی رنج می برند.

افتخار بر کسانی که با قهرمانی چنین رنج می برند و بار فداکاری را با صبر و حوصله بر دوش می کشند.

جملات معروف و آموزنده هریت بیچر استو

آیا هرگز کسی درباره آنها که پول فراوان خرج می کنند شک می کند ؟ پول مسئله اصلی است!

جملات معروف و آموزنده هریت بیچر استو

یک ملت حق دارد چیزی را طلب و توقع کند. بحث کند و از مسائل نژادی خودش دفاع نماید. اما یک فرد چنین حقی ندارد!

هریت بیچر استو

همچنین بخوانید : جملات لوییزا می الکات

منبع : fa.wikiquote.org

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

جملات زیبا فلسفی و آموزنده رومن رولان

جملات زیبا فلسفی و آموزنده رومن رولان

جملات رومن رولان سخنان و جملات زیبای رومن رولان – ال سن ژوست نویسنده فرانسوی …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.