خانه / متن اهنگ خواننده ها / هق هق گریه ی ناودون پر درد و دلشوره – حبیب

هق هق گریه ی ناودون پر درد و دلشوره – حبیب

متن آهنگ هق هق از حبیب

هق هق گریه ی ناودون پر درد و دلشوره

هق هق گریه ی ناودون پر درد و دلشوره از حبیب

هق هق گریه ی ناودون پر درد و دلشوره

گرد غربتو رو گونه ام نم بارون می شوره

هق هق گریه ی ناودون پر درد و دلشوره

گرد غربتو رو گونه ام نم بارون می شوره

سرم از پنجره بیرونه و فریاد میزنم

درد غربت خونمو ویرونه کرده

غم تنهایی داره روحمو آتیش می زنه

یاد چشمات دلمو دیوونه کرده

دوباره تیک تیک ساعت شبو یادم می یاره

روی شیروونی مثل جت داره بارون می باره

دوباره تیک تیک ساعت شبو یادم می یاره

روی شیروونی مثل جت داره بارون می باره

هوا بد جوری گرفته دلم آروم نداره

بغذ غربت تو گلوم گل های حسرت می کاره

هوا بد جوری گرفته دلم آروم نداره

بغذ غربت تو گلوم گل های حسرت می کاره

سرم از پنجره بیرونه و فریاد میزنم

درد غربت خونمو ویرونه کرده

غم تنهایی داره روحمو آتیش می زنه

یاد چشمات دلمو دیوونه کرده

سرم از پنجره بیرونه و فریاد میزنم

درد غربت خونمو ویرونه کرده

غم تنهایی داره روحمو آتیش می زنه

یاد چشمات دلمو دیوونه کرده

یاد چشمات دلمو دیوونه کرده

هق هق گریه ی ناودون پر درد و دلشوره – حبیب

برچسب ها : ,