سخنان و جملات زیبای گوستاو لوبون

جملات گوستاو لوبون

سخنان و جملات زیبای گوستاو لوبون فیلسوف مورخ جامعه شناس و پزشک فرانسوی

سخنان و جملات زیبای گوستاو لوبون

اغلب رهبران. اندیشمند نیستند بلکه مرد عمل هستند.

نام آن ها را در فهرست اشخاص عصبی. تحریک پذیر و نیمه دیوانه ای که به مرز جنون رسیده اند. می توان دید.

سخنان زیبای گوستاو لوبون

این. نیاز به آزادی نیست بلکه تلاش به خدمت گذاری است که در جوهر توده ها حاکم است.

جملات زیبای گوستاو لوبون

با اندوخته ناچیزی از اصطلاحات و نقل قول های متداول که در دوران جوانی آموخته ایم.

به قدر ضرورت و بدون رنج تفکر. می توان به گذرگاه زندگی گام نهاد.

جملات فلسفی گوستاو لوبون

باوری را به انسانی هدیه کردن. یعنی نیروی او را ده برابر کردن.

جملات زیبای گوستاو لوبون

برهان قاطع می تواند شنونده باسوادی را مقبول افتد. اما جهل وی با شتاب هرچه بیشتر. او را به نظریه ابتدائیش معطوف می دارد.

جملات قصار گوستاو لوبون

تجارب به دست آمده در یک نسل. عموما برای نسل بعدی مفید واقع نمی شود.

از این رو. به شهادت گرفتن براهین تاریخی بی نتیجه است.

سخنان زیبای گوستاو لوبون

توده مردم فقط به کسانی روی می آورند که از حقیقت مطلق برای آن ها سخن گوید. دیگران برای او وجهه ای ندارند.

جملات فلسفی گوستاو لوبون

رهبران بزرگ تمام ادوار. به ویژه رهبران انقلاب. افق دیدشان بسیار محدود بوده است. از این رو نفوذ خود را گسترش دادند.

جملات آموزنده

نه قهرمانان واقعی. بل که قهرمانان افسانه ای. توده مردم را تحت تاثیر قرار داده اند.

جملات آموزنده

هر نتیجه ای که از تاملات خود به دست آوریم. غالبا دست آوردی عجولانه خواهد بود.

زیرا در پشت این دریافت ها. پدیده های ناشفافی قرار گرفته اند که این خود احتمالا باردار پدیده های ناشفاف دیگری است که برای ما قابل شناخت نیست.

سخنان زیبای گوستاو لوبون

اراده های ضعیف همواره به صورت حرف و گفتار خودنمایی می کند.

لیکن اراده های قوی جز در لباس عمل و کردار. ظهور نمی یابد.

جملات زیبای گوستاو لوبون

ارزش معنوی یک رئیس بیشتر از هرچیز مربوط به اطرافیان اوست لیکن صنعت انتخاب افراد لایق. از فن حکومت بر آن ها مشکل تر است.

از ابتدای پیدایش جهان بزرگترین شرط بقاء . آمادگی برای دفاع بوده است.

هر موجودی که مسلح نباشد محکوم به فنا است.

بعضی احساسات را جز با احساسات نظیر خود آنها نمی توان مغلوب ساخت.

هرگز ملتی نمی تواند وحشیگری. خشونت و بی پروایی را با نجابت. آرامش و احتیاط پاسخ دهد.

جملات فلسفی گوستاو لوبون

تاریخ یک ملت مانند گلزاری است که مردمان هنرمند و حساس. گل های زیبای آن می باشند.

جملات آموزنده

ترقی حقیقی یک ملت در اضافه نمودن به قوانین سابق نیست. بلکه در حذف مقدار زیادی از آن ها است.

جملات فلسفی گوستاو لوبون

ترقی. مولود فعالیت دایمی است زیرا استراحت چیزی جز انحطاط در برندارد.

سخنان زیبای گوستاو لوبون

تنها در فردای روز صلح است که جنگ های حقیقی ملل آغاز می گردد.

این جنگ ها که به صورت جنگ های اقتصادی. صنعتی و اجتماعی خودنمایی می کند.

در تعیین سرنوشت ملل خیلی مؤثرتر از جنگ های نظامی است.

جسارت بدون تعقل خطرناک است و تعقل بدون جسارت بی ثمر.

اگر یک فکر سلیم اراده ما را راهنمایی نکند. کوشش و اقدام ما به درد نمی خورد.

حس وطن دوستی بزرگ ترین مظهر روح ملی یک نژاد است.

این حس موجه. غریزه اجتماعی مخصوص است که در موقع خطر عمومی بلافاصله جانشین غریزه انفرادی می گردد.

جملات قصار گوستاو لوبون

خود را سیر کردن و خبث خود را زیاد نمودن و همدیگر را نابود ساختن از نخستین روز تاریخ. اشتغال عمده اقوام بوده است.

هنوز هیچ چیز نشان نمی دهد که این صفات مسیر خود را عوض کرده باشد.

جملات آموزنده

دانستن بدون خواستن هرگز توانستن به بار نمی آورد.

جملات قصار گوستاو لوبون

در هنگام صلح. مفهوم کلمه وطن نسبتا مبهم است.

قدرت حقیقی آن فقط وقتی معلوم می شود که مورد تهدید قرار گرفته باشد.

سخنان زیبای گوستاو لوبون

دقیق ترین اراده بشر به محض این که در قلمرو تعصب قدم گذاشت قدرت باریک بینی و تعقل را از دست می دهد.

جملات فلسفی گوستاو لوبون

دوهزار و پانصد سال پیش. گچ کاری از فیلسوف و قانون گذار شهیر یونان. سلن. پرسید

بهترین روش حکومت های جهان کدام است ؟

خردمند نکته سنج و متفکر یونانی جواب داد بهترین حکومت ها آن است که

اهانت به کوچک ترین افراد جامعه را به منزله اهانت به جمیع مؤسسات اجتماعی تلقی کند.

جملات ارزشمند

روح زندگان از افکار مردگان سرشته است.

سخنان زیبای گوستاو لوبون

سلامت ذوق و اخلاق نیک برای سیاستمدار سودمندتر از هوشمندی است.

شجاعت قهرمانانه. ملتی را در هنگام سختی می تواند نجات دهد

اما فقط تراکم روزانه فضیلت های کوچک است که عظمت آن را محکم می سازد.

جملات زیبای گوستاو لوبون

عشق از بزرگ ترین و قوی ترین مردان. دیوانگان و از دیوانگان. عاقلان دوراندیش به وجود می آورد.

جملات آموزنده

فهمیدن همیشه بهتر از آموختن است.

جملات قصار گوستاو لوبون

کسی که بر اعصاب خود تسلط ندارد شایسته نیست که بر کوچک ترین پله نردبان سیاست قدم نهد.

جملات ارزشمند مشاهیر و بزرگان

کسی که ثمرات روحی ملتی را نداند. تاریخ آن ملت در نظرش یک مشت حوادث پریشان و وقایع بی ترتیب جلوه می کند.

جملات فلسفی گوستاو لوبون

کسی که نتواند جلو تمایلات و شهواتش را بگیرد به سهولت.

بنده و غلام کسانی می شود که برآورده شدن این احساسات را به او وعده می دهند.

جملات قصار گوستاو لوبون

گاهی اوقات. اندیشه مفید است اما برای خوشبخت شدن نباید زیاد اندیشید.

جملات زیبای گوستاو لوبون

مردم در قلمرو احساسات خیلی زودتر با یک دیگر آشنا و صمیمی می شوند تا در منطقه نفوذ عقل و منطق.

جملات ارزشمند

مقام هرفرد در زندگی مربوط به آنچه که می داند نیست بلکه مربوط است به آنچه که می خواهد و آنچه که می تواند.

جملات آموزنده

نتیجه اراده ضعیف حرف است و نتیجه اراده قوی. عمل.

سخنان زیبای گوستاو لوبون

یکی از بهترین راه های خوشبخت شدن این است که انسان معتقد باشد که واقعا خوشبخت است و یا روزی خوشبخت خواهد شد.

سخنان و جملات زیبای گوستاو لوبون

منبع : fa.wikiquote.org

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای هیلاری وایتهال پاتنم

سخنان و جملات زیبای هیلاری وایتهال پاتنم

جملات هیلاری وایتهال پاتنم سخنان و جملات زیبای هیلاری وایتهال پاتنم . هیلاری وایتهال پاتنم …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.