کرونوس در اسطوره های یونان باستان

کرونوس

کرونوس در اسطوره های یونان رهبر تیتان های نسل اول و کوچکترین در میان آن ها بود

او پس از سرنگونی پدرش در طی دوران طلایی بر عالم فرمانروایی می کرد . تا اینکــه خود نیز توسط پسرش . زئوس سرنگون گشت و در اعماق تارتاروس زندانی شد

کرونوس در اسطوره های یونان باستان

در ابتدای آفرینش خلاء یا خائوس بــه وجود آمد. از خائوس زمین یا گایا بوجود آمدند

بعد بترتیب تارتاروس کــه دنیای زیرین است و اروس یا شــهوت از خلاء بــه وجود آمدند.

دیگر خدایان بــه وجود آمده از خائوس عبارتند از تاریکی یا اربوس و شب یا نوکس .

و اما از ازدواج آن ها همرا یا روز و روشنایی یا آیتر متولد شدند.

از گایا ســه خدا متولد شدند: آسمان یا اورانوس . دریا یا پونتوس و کوه ها یا اورئا.

آسمان هر شب با زمین ( گایا و اورانوس ) هم آغوشی می کرد.

از این هم آغوشی ۱۲ تیتان بوجود آمد .

ســه غول یک چشم و ســه هکاتونکایر صددست کــه اینان در واقع نسل اول خدایان بودند.

اورانوس کــه در واقع پدر این ۱۲ تایتان بود از ایشان تنفر داشت

بــه همین جــهت آنان را در تارتاروس یعنی دنیای زیرین زندانی کرد

این عمل باعث خشم مادر تیتان ها یعنی زمین یا گایا شد و از تیتان ها خواست انتقامشان را از اورانوس یا آسمان بگیرند

کرونوس کوچکترین تایتان

تنــها کرونوس کــه کوچکترین تایتان بود حاضر بــه انجام این کار شد

در نتیجــه گایا داسی عظیم از سنگ ساخت و بــه او داد تا اورانوس را اختــه نماید

در هنگام شب اورانوس کــه برای نزدیکی با گایا نزدیک می شد توسط کورونوس اختــه شد.

کرونوس آلت اختــه شده اورانوس را بــه دریا انداخت کــه از آن آفرودیت یا خدای عشق زاده شد

هنگامی کــه کرونوس بعد از پدرش اورانوس بــه سلطنت خدایان رسید

حاضر بــه آزاد کردن تایتان ها از تاتاروس نشد

اورانوس و گایا یعنی مادر و پدر کورونوس پیش بینی کردند کــه خود کورونوس هم توسط فرزندش سرنگون می شود

زمانی کــه کورونوس با رئا خواهرش ازدواج کرد حاصل این ازدواج بــه ترتیب

هستیا . دمتر . پوزئیدون . هرا . هادس و زئوس بودند

اما کورونوس برای اینکــه پیش بینی والدینش بــه حقیقت نپیوندد هر کدام از بچــه های خود را هنگام تولد می بلعید.

اما هنگام تولد زئوس . رئا از اورانوس و گایا کمک خواست تا نگذارند کرونوس زئوس را نیز بخورد

فریب دادن کرونوس

رئا سنگ بزرگی را بــه کرونوس داد و وی نیز کــه فکر می کرد این سنگ بزرگ زئوس است آن را بجای زئوس خورد

رئا . زئوس را بــه جزیره کرت ( در نزدیکی یونان ) برد و بزرگ کرد

هنگامی کــه زئوس بزرگ شد داروی تــهوع آوری را بــه کرونوس خوراند

کــه باعث شد وی فرزندانی را کــه خورده بود بالا بیاورد

کــه در این موقع جنگی ۱۰ سالــه میان تایتانــها و فرزندان کورونوس شکل گرفت

کــه کورونوس شکست خورد و سلطنت میان زئوس و برادران و خواهرانش تقسیم گشت.

چکشی کــه در دست کرونوس بود و با آن مخالفان خود را سرکوب می کرد

اکنون بــه عنوان مثالی برای سرکوبی مخالفان در کشورهای دیکتاتوری بــه کار می رود.

کرونوس در اسطوره های یونان باستان

منبع : fa.wikipedia.org

برچسب ها :

همچنین ببینید

مدوسا سرور زنان زشت

مدوسا سرور زنان زشت

مدوسا یا مدوزا زنی با موهای مار و نگاهی سنگ کننده مدوسا سرور زنان زشت …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.