جملات فلسفی قصار و زیبای گــــوته

جملات آموزنده و قصار گوته

زیباترین سخنان حکیمانه و فلسفی قصار و جملات زیبای گوته . یوهان ولفگانگ فون گوته

شاعر. ادیب. نویسنده. نقاش. محقق. انسان شناس. فیلسوف و سیاست مدار آلمانی

سخنان و جملات زیبای گوته + عکس نوشته

جملات زیبای گوته

هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد

تنها شرط رسیدن به پیروزی داشتن اراده قوی است

شرایط دیگر اهمیتی ندارد

سخنان زیبای گوته

نیاسائید . زندگی در گذر است

بروید و دلیری کنید

پیش از آنکه بمیرید

چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید

تا بر زمان غالب شوید

جملات آموزنده گوته

اشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند

هر چه به ایشان نزدیک شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود

و مردم پست و دون همانند سراب مانند

که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی

پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

با داشتن اراده قوی مالک همه چیز هستید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بشر. بر صفحه ی شطرنج ابدیت

چون پیاده ای در دست خدا و شیطان است

جملات قصار گوته

زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است

جملات کوتاه گوته

کسی که دارای عزمی راسخ است . جهان را مطابق میل خویش عوض می کند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند

جملات زیبای گوته

طوفان های حوادث. اخلاقیات و روحیات انسان را تقویت می کند

جملات زیبای گوته

جوانی نیز مانند پاک ترین و بهترین عشقها سرانجامی ندارد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر چه نور بیشتر باشد . سایه عمیق تر است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر کس با استعدادهایی خلق شده که باید آنها را به کار بندد

به کار بستن آنها . بزرگترین سعادت در زندگی هر فرد است

جملات زیبای گوته

آنها که غائب اند . کمال مطلوب اند و حاضرین

معمولی و پیش و پا افتاده اند

جملات زیبای گوته

استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی

جملات زیبای گوته

جملات زیبای گوته

اگر به مهمانی گرگ می روید . سگ خود را به همراه ببرید

جملات زیبای گوته

از استثنائات است که کسی را به خاطر آنچه که هست دوست بدارند

اکثر آدمها چیزی را در دیگران دوست دارند که خود به آنها امانت می دهند

خودشان را . تفسیر و برداشت خودشان را از او

جملات فلسفی گوته

با داشتن اراده قوی مالک همه چیز هستید

جملات فلسفی گوته

پیش از آن که کاری بکنی

باید کسی باشی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تنها شرط رسیدن به پیروزی داشتن اراده قوی است

شرایط دیگر اهمیتی ندارد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در درون جسارت

نبوغ و قدرت سحر آمیزی نهفته است

جملات فلسفی گوته

زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است

جهان را مطابق میل خویش عوض می کند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کوشش اولین وظیفه انسان است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خدایا هنر چقدر بلند و عمر چه اندازه کوتاه است

جملات قصار

هر آنچه را که می توانید انجام دهید

و یا در رؤیای خود می بینید که قادر به انجام آن هستید شروع کنید

جسارت در بطن خود. نبوغ و قدرت جاودانه ای را نهفته دارد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد

جملات فلسفی گوته

هرکس باید روزانه یک آواز بشنود

یک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند

جملات قصار گوته

کار ما نمایانگر قابلیت های ماست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کوشش اولین وظیفه انسان است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

قلب معزور و خودخواه هرگز نمی تواند از سرگیجه

و بی حوصله گی بگریزد

جملات قصار گوته

خدایا هنر چقدر بلند و عمر چه اندازه کوتاه است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

طوفان های حوادث. اخلاقیات و روحیات انسان را تقویت می کند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

وظیفه ای را که از همه به شما نزدیک تر است انجام دهید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها

و ضعفا منتظر فرصت می نشینند

جملات قصار گوته

شیفتگی آن است که چشمان زنی را دوست بدارید

بی آنکه رنگ آنرا بیاد آورید

جملات حکیمانه گوته

چه شادیهایی که زیر پای انسان سرکوب شدند

زیرا بیشتر افراد به آسمان توجه دارند

و آنچه را که زیر پاهایشان است نادیده میگیرند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زندگی را هرگونه که نگاه میکنی زیباست

جملات حکیمانه گوته

تا مرد خاموش است براو خطری نیست

زیرا سرنوشت او به زبانش بسته است

جملات حکیمانه گوته

از خود مپرس که از نکویی تو چه کس بهره خواهد برد

نان خود را به آب افکن . بالاخره کسی آنرا خواهد خورد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نیکی را فقط برای نفس نیکوکاری انجام بده

اگر هم به فرزندانت پاداشی نرسد

به یقین نودگانت از آن بهره خواهند برد

جملات حکیمانه گوته

اگر میخواهید نزدیکان از دیدن شما لذت ببرند

باید از دیدن افرادی که میشناسید. شاد شده و شادمانی خود را نشان دهید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من در تولد خود نقشی نداشتم و در مرگ خود نیز نقشی ندارم

نقش من فقط در زندگی من است

جملات ارزشمند گوته

عاشق تنها زیبایی چهره را می بیند

دانا زیبایی سیرت و عارف هر دو زیبایی را

جملات ارزشمند گوته

به وظیفه خود آنگونه که است عمل کنید

زیرا در این صورت راه شما مشخص می شود

و در آن تاریکی وجود نخواهد داشت

جملات ارزشمند گوته

پر اهمیت ترین کارها هرگز نباید قربانی کارهای کم اهمیت شود

سخنان زیبای گوته

مهمترین چیز در زندگی آنست که انسان هدفی داشته

و برای رسیدن به هدف خود دارای استعداد کافی باشد

سخنان زیبای گوته

کسی که از مرگ میترسد از زندگی هم میترسد

زیرا مرگ و زندگی از یکدیگر جدا نیستند

و هر دو جلوه یک حقیقت به شمار میروند

سخنان زیبای گوته

حتی کودکان نیز آرزو دارند و اگر ما خبر نداریم

برای این است که نمی توانند حرف بزنند

سخنان زیبای گوته

هیچ چیز به قدر دیدن یک مادر با بچه اش روح پرور نیست

و هیچ چیز حس حرمت و تقدیس ما را هنگام تماشای مادری

که بچه هایش وی را احاطه کرده اند. بیدار نمی کند

سخنان زیبای گوته

نابغه در بند حدود و تعینات دیگران نیست

قانون او در وجود خود اوست یا همچون کوهی آتشفشان از درون می خروشد

و کوه پاره ها را از پیش برمی اندازد و دهانهایی برای فوران خود می سازد

فطرت وی قانون می گذارد و کار خود را به آن می سپارد

سخنان زیبای گوته

مردان و زنان کهن در راه رسیدن به هدف . یک آن هم نمی ایستند

سخنان زیبای گوته

عقل در وجود ما قدرت حیرت آوری دارد پس بهتر است

که فکر را حاکم وجود خود قرار دهیم

سخنان زیبای گوته

خوشبخت کسی است که راه قدر دانی از خدمت دیگران را بلد است

و شادی دیگران را به قدر شادی خود حس میکند

سخنان و جملات زیبای گوته

آنکه پای به اندازه لحاف دراز نکند لاجرم پایش محفوظ نخواهد ماند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ای دختر! سخنانم را خوب به گوش بسپار و پایت را این همه تکان نده. برای رقصیدن تنها یک جفت کفش قرمز کافی نیست.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بگذار که زن ها هر قدر که می خواهند نظم و نثر بسازند! ولی کار مردان نیست که مثل زنان بنویسند! این چیزی است که من هیچ خوشم نمی آید.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بیزاری از اظهار حق شناسی چیز نادری است. و تنها از مردان برجسته ای بروز می کند که از میان فقیرترین طبقات برخاسته اند و هر قدم مجبور بوده اند کمک هایی را قبول کنند که همیشه به زهر اهانت آلوده بوده .

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوستی مثل اسناد کهنه است. قدمت تاریخ. آنرا با ارزش تر می کند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زمان ما به قدری بد است که شاعر. دیگر در زندگی انسان هایی که او را احاطه کرده اند جوهری از شعر که قابل استخدام باشد. نمی یابد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زندگی بدون کار مردن پیش از وقت است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

علماء و معلمین در عزلت و سکوت عمر گذارند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما همیشه وقت کافی داریم به شرط آن که هم بخواهیم و هم درست از آن استفاده کنیم.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مرد عمل وجدان ندارد. تنها مرد اندیشه است که با وجدان است

سخنان و جملات فلسفی قصار و زیبای گوته

نخستین قانون. خداشناسی است. نخستین قانون را که اجرا کنی. به هیچ قانون دیگری نیاز نخواهی داشت.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از میان حقایق بلندپایه. جز آنچه را که می توانید به خیر و صلاح جهان باشد نباید بر زبان آوریم. حقایق دیگر را باید در خود نگهداریم ؛ همچون پرتو ملایم آفتابی که زیر ابر نهان است. این حقایق نور خود را بر همه اعمال ما می افشانند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هرآنچه را آغازی است. انجامی نیز خواهد بود. پس آن به که از ازل آغازی نداشت.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هرگاه نویسنده ای خود را با یک اثر شایسته مورد توجه قرار می دهد. مردم می کوشند او را از آفریدن یک اثر دیگر بازدارند . هنرمندی که در کار خویش فرورفته است خواه ناخواه به هیاهوی اجتماع کشیده می شود. زیرا هر کسی گمان می کند که خواهد توانست پاره ای از آن را به تصرف خود درآورد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من از هرچه تنها بخواهد به من چیزی بیاموزد-بی آنکه بر شاد مندی ام بیفزاید یا مرا نشاط تازه ای بخشد-نفرت دارم.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

وجود مردمان غریبه بهترین آینه ایست که ما در آن وجود خودمان را می توانیم بشناسیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

موفقیت به دست آوردن چیزی است که دوست داری و خوشبختی دوست داشتن چیزی است که به دست آورده ای

جملات و عکس نوشته زیبای گوته

انجام کارهایی که دوست داریم زندگی را متبرک نمی کند. بلکه دوست داشتن کارهایی که باید انجام دهیم آن را متبرک می کند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید: دلی که خانه ی غرور است کانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی. نکو خویی ندانند و تنگ نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و کمال جز به چشم کین ننگرند و دروغگویان از کسی وفا و اعتماد نبینند.

سخنان حکیمانه و فلسفی قصار و جملات زیبای گوته

منبع اصلی : fa.wikiquote.org

همچنین بخوانید : جملات زیبای فیلسوفان

برچسب ها : , , , ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای مارکی دوساد

سخنان و جملات زیبای مارکی دوساد

سخنان و جملات مارکی دوساد سخنان و جملات زیبای مارکی دوساد – مارکی آلفونس فرانسوا …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.