خانه / جملات فلسفی قصار و زیبای گــــوته

جملات فلسفی قصار و زیبای گــــوته

جملات آموزنده و قصار گوته

زیباترین سخنان حکیمانه و فلسفی قصار و جملات زیبای گوته . یوهان ولفگانگ فون گوته

شاعر. ادیب. نویسنده. نقاش. محقق. انسان شناس. فیلسوف و سیاست مدار آلمانی

سخنان حکیمانه و فلسفی  قصار و جملات زیبای گوته

جملات زیبای گوته

هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد

تنها شرط رسیدن به پیروزی داشتن اراده قوی است

شرایط دیگراهمیتی ندارد

سخنان زیبای گوته

نیاسائید . زندگی در گذر است

بروید و دلیری کنید

پیش از آنکه بمیرید

چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید

تا بر زمان غالب شوید

جملات آموزنده گوته

اشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند

هر چه به ایشان نزدیک شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود

و مردم پست و دون همانند سراب مانند

که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی

پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند

جملات آموزنده گوته

با داشتن اراده قوی مالک همه چیز هستید

جملات آموزنده گوته

بشر. بر صفحه ی شطرنج ابدیت

چون پیاده ای در دست خدا و شیطان است

جملات قصار گوته

زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است

جملات کوتاه گوته

کسی که دارای عزمی راسخ است . جهان را مطابق میل خویش عوض می کند

جملات کوتاه گوته

مردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند

جملات زیبای گوته

طوفان های حوادث. اخلاقیات و روحیات انسان را تقویت می کند

جملات زیبای گوته

جوانی نیز مانند پاک ترین و بهترین عشقها سرانجامی ندارد

جملات زیبای گوته

هر چه نور بیشتر باشد . سایه عمیق تر است

جملات زیبای گوته

هر کس با استعدادهایی خلق شده که باید آنها را به کار بندد

به کار بستن آنها . بزرگترین سعادت در زندگی هر فرد است

جملات زیبای گوته

آنها که غائب اند . کمال مطلوب اند و حاضرین

معمولی و پیش و پا افتاده اند

جملات زیبای گوته

اشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند

هر چه به ایشان نزدیک شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست

و دون همانند سراب مانند که چون کمی به آنان نزدیک شوی

به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند

جملات زیبای گوته

استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی

جملات زیبای گوته

جملات زیبای گوته

اگر به مهمانی گرگ می روید . سگ خود را به همراه ببرید

جملات زیبای گوته

از استثنائـات است که کسی را بـه خاطر آنچه که هست دوست بدارند

اکثر آدمها چیزی را در دیگران دوست دارند که خود به آنها امانت می دهند

خودشان را . تفسیر و برداشت خودشان را از او

جملات فلسفی گوته

با داشتن اراده قوی مالک همه چیز هستید

جملات فلسفی گوته

پیش از آن که کاری بکنی

باید کسی باشی

جملات فلسفی گوته

تنها شرط رسیدن به پیروزی داشتن اراده قوی است

شرایط دیگراهمیتی ندارد

جملات فلسفی گوته

در درون جسارت

نبوغ و قدرت سحر آمیزی نهفته است

جملات فلسفی گوته

زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است

جملات فلسفی گوته

کسی که دارای عزمی راسخ است

جهان را مطابق میل خویش عوض می کند

جملات فلسفی گوته

کوشش اولین وظیفه انسان است

جملات فلسفی گوته

خدایا هنر چقدر بلند و عمر چه اندازه کوتاه است

جملات قصار

هر آنچه را که می توانید انجام دهید

و یا در رؤیای خود می بینید که قادر به انجام آن هستید شروع کنید

جسارت در بطن خود. نبوغ و قدرت جاودانه ای را نهفته دارد

جملات فلسفی گوته

هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد

جملات فلسفی گوته

هر کس با استعدادهایی خلق شده که باید آنها را به کار بندد

به کار بستن آنها . بزرگترین سعادت در زندگی هر فرد است

جملات فلسفی گوته

هرکس باید روزانه یک آواز بشنود

یک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند

جملات فلسفی گوته

هر چه نور بیشتر باشد . سایه عمیق تر است

جملات قصار گوته

کار ما نماینگر قابلیت های ماست

جملات قصار گوته

کسی که دارای عزمی راسخ است

جهان را مطابق میل خویش عوض می کند

سخنان آموزنده گوته

کوشش اولین وظیفه انسان است

جملات قصار گوته

کسی که دارای عزمی راسخ است

جهان را مطابق میل خویش عوض می کند

جملات قصار گوته

قلب معزور و خودخواه هرگز نمی تواند از سرگیجه

و بی حوصلگی بگریزد

جملات قصار گوته

جوانی نیز مانند پاک ترین و بهترین عشقها سرانجامی ندارد

جملات قصار گوته

خدایا هنر چقدر بلند وعمر چه اندازه کوتاه است

جملات قصار گوته

طوفان های حوادث. اخلاقیات و روحیات انسان را تقویت می کند

جملات قصار گوته

وظیفه ای را که از همه به شما نزدیک تر است انجام دهید

جملات ناب گوته

مردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها

و ضعفا منتظر فرصت می نشینند

جملات قصار گوته

نیاسائید . زندگی در گذر است

بروید و دلیری کنید . پیش از آنکه بمیرید

چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید

تا بر زمان غالب شوید

جملات قصار گوته

شیفتگی آن است که چشمان زنی را دوست بدارید

بی آنکه رنگ آنرا بیاد آورید

جملات حکیمانه گوته

چه شادیهایی که زیر پای انسان سرکوب شدند

زیرا بیشتر افراد به آسمان توجه دارند

و آنچه را که زیر پاهایشان است نادیده میگیرند

جملات حکیمانه گوته

زندگی را هرگونه که نگاه میکنی زیباست

جملات حکیمانه گوته

تا مرد خاموش است براو خطری نیست

زیرا سرنوشت او به زبانش بسته است

جملات حکیمانه گوته

از خود مپرس که از نکویی تو چه کس بهره خواهد برد

نان خود را به آب فکن . بلاخره کسی آنرا خواهد خورد

جملات حکیمانه گوته

نیکی را فقط برای نفس نیکوکاری انجام بده

اگر هم به فرزندانت پاداشی نرسد

به یقین نودگانت از آن بهره خواهند برد

جملات حکیمانه گوته

اگر میخواهید نزدیکان از دیدن شما لذت ببرند

باید از دیدن افرادی که میشناسید. شاد شده و شادمانی خود را نشان دهید

جملات ارزشمند گوته

من در تولد خود نقشی نداشتم و در مرگ خود نیز نقشی ندارم

نقش من فقط در زندگی من است

جملات ارزشمند گوته

عاشق تنها زیبایی چهره را می بیند

دانا زیبایی سیرت و عارف هر دو زیبایی را

جملات ارزشمند گوته

به وظیفه خود آنگونه که است عمل کنید

زیرا در این صورت راه شما مشخص می شود

و در آن تاریکی وجود نخواهد داشت

جملات ارزشمند گوته

پر اهمیت ترین کارها هرگز نباید قربانی کارهای کم اهمیت شود

سخنان زیبای گوته

مهمترین چیز در زندگی آنست که انسان هدفی داشته

و برای رسیدن به هدف خود دارای استعداد کافی باشد

سخنان زیبای گوته

کسی که از مرگ میترسد از زندگی هم میترسد

زیرا مرگ و زندگی از یکدیگر جدا نیستند

و هر دو جلوه یک حقیقت به شمار میروند

سخنان زیبای گوته

حتی کودکان نیز آرزو دارند و اگر ما خبر نداریم

برای این است که نمی توانند حرف بزنند

سخنان زیبای گوته

هیچ چیز به قدر دیدن یک مادر با بچه اش روح پرور نیست

و هیچ چیز حس حرمت و تقدیس ما را هنگام تماشای مادری

که بچه هایش وی را احاطه کرده اند. بیدار نمی کند

سخنان زیبای گوته

نابغه در بند حدود و تعینات دیگران نیست

قانون او در وجود خود اوست یا همچون كوهی آتشفشان از درون می خروشد

و كوهپاره ها را از پیش برمیاندازد و دهانهایی برای فوران خود می سازد

فطرت وی قانون می گذارد و كار خود را به آن می سپارد

سخنان زیبای گوته

پیش از آنکه بمیرید . چیزی نیرومند و متعالی

از خود بجای گذارید. تا بر زمان غالب شوید

سخنان زیبای گوته

مردان و زنان کهن در راه رسیدن به هدف . یک آن هم نمی ایستند

سخنان زیبای گوته

عقل دروجودما قدرت حیرت آوری دارد پس بهتراست

که فکررا حاکم وجود خود قرار دهیم

سخنان زیبای گوته

خوشبخت کسی است که راه قدر دانی از خدمت دیگران را بلد است

و شادی دیگران را به قدر شادی خود حس میکند

سخنان زیبای گوته

سخنان حکیمانه و فلسفی  قصار و جملات زیبای گوته

برچسب ها : , , , ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای رالف والدو الیسن

سخنان و جملات زیبای رالف والدو الیسن

جملات رالف والدو الیسن سخنان و جملات زیبای رالف والدو الیسن ، نویسنده آفریقایی – …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده + چهارده =