و چه این ﺟمله به فکر همگی افتاده – سیاوش قمیشی

متن اهنگ بچه ها از سیاوش قمیشی

و چه این ﺟمله به فکر همگی افتاده

و چه این ﺟمله به فکر همگی افتاده

و چه این ﺟمله به فکر همگی افتاده

بچه ها را چه کنیم ؟

بچه ها می خواهند

بچه ها می رقصند

بچه ها می خوانند

این طریقی است که در خاﻃرشان می ماند

ای فلانی دو سه خطی بنویس

ساده تر رنگی تر در پی قافیه و واژه نباش

سوژه ی امروزی بگذر از دل سوزی

لـله هایی همه دلـسوزتر از مادرشان

بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان

من هنوز معتقدم

من هنوز معتقدم میشود عشق به آنها آموخت

میشود دربدر واژه ی بازار نبود

میتوان تقدیم کرد

و پشیزی به پشیزی نفروخت

میتوان عشق به آنـها آموخت

*** www.gap8.ir ***

و چه این ﺟمله به فکر همگی افتاده

بچه ها را چه کنیم ؟

بچه ها می خواهند

بچه ها می رقصند

بچه ها می خوانند

این طریقی است که در خاﻃرشان می ماند

ای فلانی دو سه خطی بنویس

ساده تر رنگی تر در پی قافیه و واژه نباش

سوژه ی امروزی بگذر از دل سوزی

لـله هایی همه دلـسوزتر از مادرشان

بی خیال از غم فردایی و از عاقبت و آخرشان

من هنوز معتقدم

من هنوز معتقدم میشود عشق به آنها آموخت

میشود دربدر واژه ی بازار نبود

میتوان تقدیم کرد

و پشیزی به پشیزی نفروخت

میتوان عشق به آنـها آموخت

و چه این ﺟمله به فکر همگی افتاده – سیاوش قمیشی

برچسب ها :

همچنین ببینید

خوابیـدی بدون ﻻﻻیی و قصه – سیاوش قمیشی

خوابیـدی بدون ﻻﻻیی و قصه – سیاوش قمیشی

متن اهنگ اخرین نامه از سیاوش قمیشی خوابیـدی بدون ﻻﻻیی و قصه خوابیـدی بدون ﻻﻻیی …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.