سکوتم از رضایت نیست – سیاوش قمیشی

متن اهنگ شکایت از سیاوش قمیشی

سکوتم از رضایت نیست دلـم اهـل شکایت نیست

سکوتم از رضایت نیست دلـم اهـل شکایت نیست

سکوتم از رضایت نیست . دلـم اهـل شکایت نیست

هزار شاکی خودش داره

خـودش گیره گـرفتاره

همون بــهتر کــه ساکت باشــه این دل

جـدا از ایـن ﺿوابط باشــه این دل

از این بدتر نشــه رسوایی ما

کــه تـنــهاتر نشــه تـنــهایی ما

کسی جرمی نـکرده گر بما این روزها عشقی نمی ورزه

بــهایی داشت این دل پیشترها کــه در این روزا نمی ارزه

کــه کار ما گذشتــه از شکایت

هنوز هم پایبندیم در رفاقت

سکوتم از رضایت نیست

دلم اهل شکایت نیست

هزار شاکی خودش داره

سکوتــــم از رضـــایت نیست

دلـم اهـل شکایت نیست

هزار شاکی خودش داره

خـودش گیره گـرفتاره

سکوتم از رضایت نیست

دلـم اهـل شکایت نیست

هزار شاکی خودش داره

خـودش گیره گـرفتاره

همون بــهتر کــه ساکت باشــه این دل

جـدا از ایـن ﺿوابط باشــه این دل

از این بدتر نشــه رسوایی ما

کــه تـنــهاتر نشــه تـنــهایی ما

کــه کار ما گذشتــه از شکایت

هنوز هم پایبندیم در رفاقت

میریزه تـو خودش دل غصــه هاشو

آخــه هیچ کس نمیخواد قصــه هاشو

کسی جرمی نـکرده گر بما این روزها عشقی نمی ورزه

بــهایی داشت این دل پیشترها کــه در این روزا نمی ارزه

کسی جرمی نـکرده گر بما این روزها عشقی نمی ورزه

بــهایی داشت این دل پیشترها کــه در این روزا نمی ارزه

ســکوتم از رضــایت نیست

دلـم اهـل شکایت نیست

هزار شاکی خودش داره

خـودش گیره گـرفتاره

ســکوتم از رضــایت نیست

دلـم اهـل شکایت نیست

هزار شاکی خودش داره

خـودش گیره گـرفتاره

کــه کار ما گذشتــه از شکایت

هنوز هم پایبندیم در رفاقت

میریزه تـو خودش دل غصــه هاشو

آخــه هیچ کس نمیخواد قصــه هاشو

کسی جرمی نـکرده گر بما این روزها عشقی نمی ورزه

بــهایی داشت این دل پیشترها کــه در این روزا نمی ارزه

کسی جرمی نـکرده گر بما این روزها عشقی نمی ورزه

بــهایی داشت این دل پیشترها کــه در این روزا نمی ارزه

سکوتم از رضایت نیست

دلـم اهـل شکایت نیست

هزار شاکی خودش داره

خـودش گیره گـرفتاره

سکوتم از رضایت نیست

دلـم اهـل شکایت نیست

هزار شاکی خودش داره

خـودش گیره گـرفتاره

سکوتم از رضایت نیست

دلـم اهـل شکایت نیست

هزار شاکی خودش داره

خـودش گیره گـرفتاره

سکوتم از رضایت نیست

دلـم اهـل شکایت نیست

هزار شاکی خودش داره

خـودش گیره گـرفتاره

سکوتم از رضایت نیست – سیاوش قمیشی

برچسب ها :

همچنین ببینید

ای پرنده ی مهاﺟر سفرت سلامت اما – سیاوش قمیشی

ای پرنده ی مهاﺟر سفرت سلامت اما – سیاوش قمیشی

متن اهنگ پرنده ی مهاﺟر از سیاوش قمیشی ای پرنده ی مهاﺟر سفرت سلامت اما …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.