باتو حکایتی دگر این دل ما بسر کند – سیاوش قمیشی

متن اهنگ حکایت از سیاوش قمیشی

باتو حکایتی دگر این دل ما بسر کند

باتو حکایتی دگر این دل ما بسر کند

باتو حکایتی دگر این دل ما بسر کند

شب سیاه قصه را هوای تو سحر کند

باور مـا نمیشود . در سر ما نمیرود

از گذر سینه ی ما یارِ دگر گذر کند

شِکوه بسی شنیده ام از دلِ درد کشیدها م

کور شوم ﺟز تو اگر زمـزمه ای دگر کند

چاره ی کار ما تویی . یاور و یار ما تویی

تـوبه نـمی کنـد اﺛـر . مرگ مـگر اﺛر کند

مـجـرم آزاده مـنم . تن به ﺟزا داده منم

قاﺿی درگاه تویی . حکم سحرگاه تویی

قاضی درگاه تویی . حکم سحرگاه تویی

باتو حکایتی دگر این دل ما بسر کند

شب سیاه قصه را هوای تو سحر کند

باور مـا نمیشود . در سر ما نمیرود

از گذر سینه ی ما یار دگر گذر کند

شکوه بسی شنیدهام از دل درد کشیدهام

کور شوم ﺟز تو اگر زمـزمه ای دگر کند

مقصد و مقصودم تویی . عشقم و معبودم تویی

از تـو حـذر نـمی کنم . سـایه مـگر سفر کند

چارهی کار ما تویی . یاور و یار ما تویی

تـوبه نـمی کنـد اﺛـر . مرگ مـگر اﺛر کند

باتو حکایتی دگر . این دل ما بسر کند

شب سیاه قصه را . هوای تو سحر کند

باور مـا نمیشود . در سرِ ما نمیرود

از گذر سینه ی ما یارِ دگر گذر کند

شکوه بسی شنیده ام از دل درد کشیدها م

کور شوم ﺟز تو اگر زمـزمه ای دگر کند

مقصد و مقصودم تویی . عشقم و معبودم تویی

از تـو حـذر نـمی کنم . سـایه مـگر سفر کند

چاره ی کار ما تویی . یاور و یار ما تویی

تـوبه نـمی کنـد اﺛـر . مرگ مـگر اﺛر کند

چاره ی کار ما تویی . یاور و یار ما تویی

تـوبه نـمی کنـد اﺛـر . مرگ مـگر اﺛر کند

باتو حکایتی دگر این دل ما بسر کند – سیاوش قمیشی

برچسب ها :

همچنین ببینید

توی خونمون به ما میگن فراری  – سیاوش قمیشی

توی خونمون به ما میگن فراری – سیاوش قمیشی

متن اهنگ جنگل بدون ریشه از سیاوش قمیشی توی خونمون به ما میگن فراری توی …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.