این دیگه فکر نداره وقتی میشنوی میگم – سیاوش قمیشی

متن اهنگ زمزمه از سیاوش قمیشی

این دیگه فکر نداره وقتی میشنوی میگم

این دیگه فکر نداره وقتی میشنوی میگم از سیاوش قمیشی

این دیگه فکر نداره وقتی میشنوی میگم

تو برو باهام نمون

حتی اسـممو نیار

اگه یک شب دیگه

زیـر بارونـا قـدم زدی بدون

که تمام فـکر من پیـﺶ تو بود

مثل تو . تو زندگیم هیچکی نبود

میدونی حرفی ندارم

اگه زمـزمه هامـون

شـده یـﺦ تو دﻻمون

میدونی ﺟـایی ندارم

ﺟز امشب زیر بارون

برم پیـش خدامون

میدونی حرفی ندارم

اگه زمـزمه هامـون

شـده یـﺦ تو دﻻمون

میدونی ﺟـایی ندارم

ﺟز امشب زیر بارون

برم پیـش خدامون

این دیگه فکر نداره وقتی میشنوی میگم

تو برو باهام نمون

حتی اسـممو نیار

اگه یک شب دیگه

زیـر بارونـا قـدم زدی بدون

که تمام فـکر من پیـش تو بود

مثل تو . تو زندگیم هیچکی نبود

میدونی حرفی ندارم

اگه زمـزمه هامـون

شـده یـﺦ تو دﻻمون

میدونی ﺟـایی ندارم

ﺟز امشب زیر بارون

برم پیـش خدامون

میدونی حرفی ندارم

اگه زمـزمه هامـون

شـده یـﺦ تو دﻻمون

میدونی ﺟـایی ندارم

ﺟز امشب زیر بارون

برم پیـﺶ خدامون

این دیگه فکر نداره وقتی میشنوی میگم

تو برو باهام نمون

حتی اسـممو نیار

اگه یک شب دیگه

زیـر بارونـا قـدم زدی بدون

که تمام فـکر من پیش تو بود

مثل تو . تو زندگیم هیچکی نبود

میدونی حرفی ندارم

اگه زمـزمه هامـون

شـده یـﺦ تو دﻻمون

میدونی ﺟـایی ندارم

ﺟز امشب زیر بارون

برم پیـش خدامون

میدونی حرفی ندارم

اگه زمـزمه هامـون

شـده یـﺦ تو دﻻمون

میدونی ﺟـایی ندارم

ﺟز امشب زیر بارون

برم پیـش خدامون

میدونی حرفی ندارم

اگه زمـزمه هامـون

شـده یـﺦ تو دﻻمون

میدونی ﺟـایی ندارم

ﺟز امشب زیر بارون

برم پیـش خدامون

میدونی حرفی ندارم

اگه زمـزمه هامـون

شـده یـﺦ تو دﻻمون

میدونی ﺟـایی ندارم

ﺟز امشب زیر بارون

برم پیـش خدامون

این دیگه فکر نداره وقتی میشنوی میگم از سیاوش قمیشی

برچسب ها :

همچنین ببینید

هوای خانه چه دلگیر می شود گاهی – سیاوش قمیشی

هوای خانه چه دلگیر می شود گاهی – سیاوش قمیشی

متن اهنگ هوای خانه از سیاوش قمیشی هوای خانه چه دلگیر می شود گاهی هوای …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.