تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته – سیاوش قمیشی

متن اهنگ تصور کن از سیاوش قمیشی

تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته

تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته از سیاوش قمیشی

تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته

جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته

جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست

ﺟـواب هـمصـدایی ها پلیـس ﺿـد شـورش نیست

نه بمب هسته ای داره . نه بمب افکن نه خمپاره

دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین ﺟا نمیذاره

هـمه آزاد آزادن . هـمه بی درد بی دردن

تو روزنامه نمیخونی . نهنگا خودکشی کردن

جهانی رو تصور کن . بدون نـفرت و باروت

بدون ﻇلم خود کامه . بدون وحشت و تابوت

جهانی رو تصور کن . پر از لبخند و آزادی

لـبالب از گل و بوسه . پر از تـکرار آبادی

تصور کن اگه حتی تصور کردنش ﺟرمه

اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه

تصور کن جهانی رو که توش زندان یه افسانه اس

تـمام ﺟـنگای دنیا . شـدن مشـمول آتـش بس

کسی آقای عالم نیست . برابر با هماند مردم

دیـگه سـهم هر انسان تن هر دونه ی گندم

بدون مرز و محدوده . وﻃن یعنی همه دنیا

تصور کن تو می تونی بشی تعبیر این رویا

********

تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته مخصوص کپی کردن

تصور کــن اگــه حتـــی تصور کردنش سخته

جهانــــی کـــــه هر انسانـــی تو اون خوشبخت خوشبخته

جهانـــــی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیســــت

ﺟـــــواب هـمصـدایی ها پلیــــس ﺿـــد شــــورش نیســــت

نه بمـــب هســـته ای داره . نه بمب افـــکن نه خمــــپاره

دیگه هیچ بچــــه ای پاشــــو روی میــــن ﺟا نمیذاره

هـمــــه آزاد آزادن . هـمه بی درد بی دردن

تو روزنامــــه نمیخونــــی . نهنــــگا خودکشـــی کردن

جهانــــی رو تصــــور کــــن . بدون نـفــــرت و باروت

بدون ﻇلــــم خود کامــــه . بدون وحشــــت و تابوت

جهانــــی رو تصـــور کـــــن . پر از لبـــخند و آزادی

لـبالب از گل و بوسه . پر از تــــکرار آبادی

تصـــور کــــن اگــه حتــــی تصـــور کــــردنش ﺟـــرمــــه

اگـــه با بردن اسمـــش گــلــو پر میشـــه از ســــرمـــه

تصور کن جهانی رو که توش زندان یه افسانه اس

تـمــام ﺟــــنگای دنیـــا . شـدن مشـمــول آتـش بس

کسی آقای عالم نیست . برابر با هماند مردم

دیـگه سـهم هر انسان تن هر دونه ی گندم

بدون مرز و محدوده . وﻃن یعنی همه دنیا

تصـــور کــــن تـــو می تـــونـــی بشـــی تــعبیــــر این رویا

تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته از سیاوش قمیشی

برچسب ها :

همچنین ببینید

مگه میشه مگه میشه . مگه میشه ترك وطن کرد – سیاوش قمیشی

مگه میشه مگه میشه . مگه میشه ترك وطن کرد – سیاوش قمیشی

متن اهنگ پیوستگی از سیاوش قمیشی مگه میشه مگه میشه . مگه میشه ترك وطن …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.