خانه / ضرب المثل / ضرب المثل های آلمانی

ضرب المثل های آلمانی

ضرب المثل های آلمانی

ضرب المثل های آلمانی ترجمه فارسی

ضرب المثل های آلمانی

به گونه ای زندگی کن که گویی فردا باید بمیری ؛ و طوری کار کن که گویی جاودانه ای.

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

مرغانی که در خانه دانه می چینند و در جای دیگری تخم می گذارند باید به سیخ کشید

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

همگون با همگون به خوبی باهم کنار می آیند

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

چهارپایان همسان. با لذت همدیگر را می لیسند

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

دوستی وصله شده به ندرت به کیفیت سابق باز می گردد

ضرب المثل های آلمانی

باید به نور مهتاب کفایت کرد. هرگاه که از آفتاب محروم هستی.

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

لاشه خوراک شاهین نیست

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

پوست خرسی را که هنوز شکار نکرده ای. نفروش.

جالب ترین ضرب المثل های آلمانی

می خواهم به تو نشان دهم که گربه کجا توی کاه تخم می گذارد

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

تا احضار نشده ای نزد پادشاه ات نرو

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

تصادف با یک گاری کودکش امکان بیشتری دارد تا با یک درشکه.

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

چیزهایی که اتفاق افتاده است بازگشتی ندارند

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

گرگ پیر مضحکه سگان است

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

اسب پیر نصیب دباغ می گردد

ضرب المثل های آلمانی

شبی که به روشنایی می گراید. از غروبش هویدا است

زیباترین ضرب المثل های آلمانی

از یک تراشه چوب. تیر سقف درست کردن

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

نان قندی به بچه های قناد دادن

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

هیچ کس به خردمندی دیوانه ای که سکوت اختیار کرده است. نیست.

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

کوه به طرف کوه نمیآید اما آدم به طرف آدم

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

گنجشک در دست بهتر از لک لک روی بام است

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

پرنده ای در قفس بهتر از هزاران در هوا است

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

پرنده ای در دام بهتر از صد در پرواز

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

در کوچه و خیابان سرافراز. اما در جیب یک شاهی هم ندارد.

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

پرنده ای در دست بهتر از ده در ساحل در دوردست

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

یکی داشتن بهتر از دوتا خواستن

ضرب المثل های آلمانی

یک شاهی امروز بهتر از صدتومان فردا است

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

یک پر در دست بهتر از پرنده ای در هوا

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

کوه وضع حمل کرد و موشی به دنیا آورد

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

احمق ترین کشاورزان. بزرگترین سیب زمینی ها را حاصل می آورند

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

یک مرد مسن با زنی جوان. کودکان فراوان

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

مرد سالخورده. پشت سرش را بهتر از مرد جوانی که جلوی پایش را می نگرد. می بیند

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

یک تضمین کافرانه بهتر از یک قول مسیحانه است

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

آستین مهمان را کشیدن و از هم دریدن برای نگهداشتن وی

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

دوست و مگس هردو در تابستان ظاهر می شوند

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

آن چه که باید به صورت قلاب درآید. از زودگاهان خود را منعطف می سازد

ضرب المثل های آلمانی

آنکه باید استاد شود از اوان زندگی تمرین می کند

─┅─═ঊঈ۞ ѼѼѼ ۞ঊঈ═─┅─

برای هر دیگی در پوشی مناسب وجود دارد

ضرب المثل های آلمانی

منبع : fa.wikiquote.org

همچنین بخوانید : ضرب المثل های ایتالیائی

همچنین ببینید

تمثال خیالیم چه زشتی چه نکویی

تمثال خیالیم چه زشتی چه نکویی

تمثال خیالیم چه زشتی چه نکویی ای آینه بر ما نتوان بست دورویی ناموس حیا …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + دوازده =