جملات زیبا آموزنده و فلسفی جرج واشنگتن

سخنان و جملات زیبای جرج واشنگتن

جملات زیبای جرج واشنگتن ژنرال ارتش ، سیاستمدار و از رهبران انقلاب و نخستین رئیس جمـهور آمریکا

جملات زیبای جرج واشنگتن

جملات قصار جرج واشنگتن

هر شغلی کــه در آن انسان بتواند بــه کشورش خدمت کند قابل افتخار است

جملات زیبای جرج واشنگتن

آماده شدن برای جنگ یعنی نگاهداری صلح.

جملات زیبای جرج واشنگتن

مابــه خدا اعتقاد داریم . بسیار مــهربان باش. حس کن همــه چیز زنده است و چشم دارد

جملات کوتاه جرج واشنگتن

در وظیفــه خود ایستادگی کردن و خاموش ماندن . بــهترین پاسخ بــه تــهمت است.

جملات و سخنان جرج واشنگتن

تفکرات خرافی نیاز انسانــهاست و از زندگی حیاتی بــهتر است.

جملات آموزنده جرج واشنگتن

محبت حقیقی شبیــه گیاهی است کــه آهستــه رشد می کند و مادام کــه در برابر مشکلات و سختیــها پایداری نکند . سزاوار اینکــه آن را محبت حقیقی بخوانند . نخواهد بود.

جملات فلسفی جرج واشنگتن

خساست و اقتصادگرایی خواستــه خدا و نابودکننده حیلــه شیطان است.

جملات زیبای جرج واشنگتن

از قمار دوری کن ؛ زیرا قمار بازی کار شیطان . کودک حرص و آز . برادر بی عدالتی و بالاخره پدر فرومایگی است.

جملات کوتاه جرج واشنگتن

با حیوانات و کودکان خود بازی کن همانا آنــها ملعبــه توهستند.

جملات قصار جرج واشنگتن

وجدان مانند آینــه است کــه نــه چاپلوسی می کند و نــه تحقیر می نماید.

جملات ارزشمند جرج واشنگتن

مــهمانــهای مزاحم را از خود مران و مــهمان مزاحم دیگران نباش.

جملات آموزنده جرج واشنگتن

نــهال دوستی حقیقی آهستــه رشد می کند.

جملات زیبای جرج واشنگتن

نظر و مشکلت را قبل از اینکــه از تو بخواهند بیان کن.

جملات کوتاه جرج واشنگتن

نسبت بــه همــه مــهربان و صمیمی باش و بــه یاد داشتــه باش کــه جامعــه نو بــه انسان شخصیت نمی دهد . بلکــه مانند پر مرغان زیباست کــه آنــها را می پوشاند و بــه آنــها زیبایی می دهد.

جملات زیبای جرج واشنگتن

وسایل دیگری را بردار مگر اینکــه او بــه تو بسپارد.

جملات فلسفی جرج واشنگتن

کسانی کــه حاضر نیستند برای آزادی بــهایی بپردازند . لیاقت آزادی را ندارند.

سخنان زیبا آموزنده و حکیمانه جرج واشنگتن

از کسی کــه بــه شکل آزار دهنده با تو شوخی می کند تقدیر کن

جملات قصار جرج واشنگتن

وقتی نــهال آزادی ریشــه گرفت . بــه سرعت رشد و نمو می کند.

جملات زیبای جرج واشنگتن

سعی کن زرنگ باشی و در امور زندگی رازهایت را بر ملا نکن و جادوها را فاش نکن.

جملات زیبای جرج واشنگتن

جای مذهب در کلیساست نــه در دولت.

جملات حکیمانه جرج واشنگتن

جملات زیبای جرج واشنگتن

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای فیدل کاسترو

سخنان و جملات زیبای فیدل کاسترو

سخنان و جملات فیدل کاسترو سخنان و جملات زیبای فیدل کاسترو . فیدل آلخاندرو کاسترو …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.