جملات زیبا فلسفی و آموزنده جرج برنارد شاو

جرج برنارد شاو

جملات زیبای جرج برنارد شاو نمایش نامه نویس سبک کمیک ، منتقد ادبی و مبلّغ سوسیالیست ایرلندی تبار

جملات زیبای جرج برنارد شاو

دو درصد از مردم فکر میکنند ، سه درصد فکر می کنند که فکر می کنند و نود و پنج درصد بقیه حاضرند بمیرند، اما فکر نکنند

جملات فلسفی جرج برنارد شاو

از کسی که به کار بد شما پاسخی نمی دهد بترسید؛ او نه شما را می بخشد، نه می گذارد خودتان را ببخشید

برنارد شـــاو

آنکه میتواند انجام میدهد و آنکه نمی تواند انتقاد میکند

جملات زیبای جرج برنارد شاو

مراقب باشید چیزهایی که دوست دارید را بدست آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده اید دوست داشته باشید

جملات زیبای جرج برنارد شاو

انسان منطقی خود را با جهان وفق می دهد. انسان غیرمنطقی تلاش می کند که جهان را با خود وفق سازد

جملات زیبای جرج برنارد شاو

در زندگی قرار نیست خودتان را کشف کنید ، قرار است خودتان را بسازید

جملات زیبای جرج برنارد شاو

عشق وقتی به سروقت پیران میرود ،آنها را جوان میکند

برنارد شـــاو

در ازدواج باید چهار عمل اصلی حساب رعایت شود: جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم

مجموعه گفتاوردهای جرج برنارد شاو

بهترین جا برای آزمودن تربیت یک آدم، وسط دعواست

جملات قصار جرج برنارد شاو

خوشبختی روزی یکبار در خانه را میزند ،اما بدبختانه در آن زمان صاحبخانه در منزل همسایه است و صدای در را نمی شنود

برنارد شـــاو

هیچ کس نمی تواند تمام عمر، خوشی را تحمل کند؛ در این صورت دنیا جهنم میشد

جملات زیبای جرج برنارد شاو

اولین عشق توام با کمی حماقت و مقداری زیاد کنجکاوی است

برنارد شـــاو

قلب زن یگانه جایی است که خیر و شر با هم در آن جمعند

برنارد شـــاو

تفاوت دزد و پولدار در آنست که دزد ،مال ثروتمندان را میدزدد و پولدار ،پول فقرا را

نکات فلسفی جرج برنارد شاو

در زندگی دو تراژدی هست:اینکه به آنچه قلبت می خواهد نرسی و اینکه برسی

جملات حکیمانه جرج برنارد شاو

دو آدم گرسنه دو برابر یک آدم گرسنه خطر ندارد;اما دو آدم رذل ده برابر خطرناک می شوند

برنارد شـــاو

انسانهای خوشبین و بدبین هردو برای جامعه مفید هستند ،خوشبین هواپیما را اختراع میکند و بدبین چتر نجات را

جملات زیبای جرج برنارد شاو

دروغهای خوشبینانه چنان قدرت درمانی بالایی دارند که اگر پزشکی نتواند آنها را به صورت متقاعد کننده ای به زبان بیاورد ، به درد این شغل نمی خورد

جملات زیبای جرج برنارد شاو

بهترین راه برای رسیدن به خوشبختی این است که خودتان باشید

برنارد شـــاو

حکومت طلایی آنجاست که نتوان قوانین را با پول خرید

برنارد شـــاو

انسانها یگانه حیواناتی هستند که من از آنها سخت وحشت دارم

جملات زیبای جرج برنارد شاو

وقتی انسان ببری را بکشد،نامش را تمرین مردانگی میگذارند.ولی وقتی ببری انسان را بدرد نام اینکار را توحش و آدمخواری می نهند،تفاوت جنایت و عدالت هم در قاموس بشر از این بیشتر نیست

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

همه حقایق بزرگ در ابتدا کفر آمیز بنظر میرسند

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

ما بازی کردن را متوقف نمی کنیم چون پیر شده این ما پیر میشویم چون بازی کردن را متوقف کرده ایم

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

پیشرفت بدون تغییر غیر ممکن است . و کسانی که می تواند ذهن خود را تغییر دهند می توانند هر چیزی را تغییر دهند.

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

مردم موفق کسانی هستند که بر می خیزند و به دنبال خواسته خود حرکت می کنند و اگر آن را نیافتند با تلاش و کوشش آن را به وجود می آورند

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

یک مرد تا زمانی که صحبت هایش را انکار نکنید حرفی نمی زند

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

روش جوک گفتن من این است که واقعیت را بگویم. واقعیت خنده دار ترین لطیفه دنیا است.

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

آزادی به معنای قبول مسئولیت است. به همین دلیل است اکثر مردان از آن وحشت دارند.

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

اولین شرط پیشرفت حذف سانسور است.

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

مراقب دانش های دروغین باشید زیرا اینها از خود جهل هم خطرناکتر هستند

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

واقعیت این است که یک مؤمن مذهبی خوشحال تر از یک شکاک است این بیشتر نشان از این واقعیت است که یک مرد مست شادتر از یک هوشیار است.

جملات کوتاه جرج برنارد شـــاو

عده کمی از مردم بیش از یک یا دو بار در سال فکر می کنند. من با یکی – دو بار فکر کردن در هفته برای خودم شهرتی دست و پا کردم.

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

مد چیزی جز یک بیماری همه گیر نیست.

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

مرد خردمند سعی می کند خودش را با دنیا سازگار کند و مرد نابخرد اصرار دارد که دنیا را با خودش سازگار کند. بنابراین کلیه پیشرفت ها بستگی به تلاشهای مرد نابخرد دارد.

جملات زیبای جرج برنارد شاو

ما از تجربه کردن می آموزیم که انسان هیچگاه از تجربه کردن چیزی نمی آموزد.

جملات زیبای جرج برنارد شاو

اگر وقت کافی باشد هر چیزی برای هر کسی دیر یا زود اتفاق می افتد.

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

اگر در موزه ملی آتش سوزی شود . کدام نقاشی را نجات خواهم داد ؟ البته آن را که به در خروجی نزدیک تر است.

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

تنها کسی که با من درست رفتار می کند خیاطم است که هر بار که مرا می بیند . اندازه های جدیدم را می گیرد ؛ بقیه به همان اندازه قبلی چسبیده اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور کنم.

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

وقتی چیزی خنده دار است با دقت در آن حقیقتی پنهان را جست و جو کنید

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

ترور شکل افراطی ای از سانسور است.

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

گاهی سکوت بیان کامل ترین شکل از تمسخر و تحقیر است.

جملات فلسفیو حکیمانه برنارد شـــاو

فقر و نداری ریشه تمام شرارت هاست

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

همانطور که شما میتوانید با ایینه صورت خود را مشاهده کنید با هنر نیز میتوانید روح خود را مشاهده کنید

جملات زیبای جرج برنارد شاو

دیر بهتر از هرگز است

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

قدرت مشاهده دقیق چیزیست است که معمولا توسط کسانی که آن را نمی فهمند به نام بدبینی شناخته میشود.

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

انتخاب سکوت از همه فضایل . برای آن شما عیوب مردان دیگر را بشنود . و پنهان خود را.

جملات اموزنده جرج برنارد شـــاو

سکوت کردن فضیلتی است که باعث میشود شما عیوب دیگران را ببینید و دیگران عیوب شمارا نبینند

سخنان فلسفی جرج برنارد شـــاو

حیوانات دوستان من هستند … و من دوستان خودم را نمی خورم.

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

تا زمانی که نژاد بشر از وطن پرستی دست نکشد هرگز جهانی آرام را نخواهد دید

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

قانون طلایی این است که هیچ قوانین طلایی وجود ندارند.

جملات حکیمانه جرج برنارد شـــاو

سانسور به پایان می رساند منطق را وقتی که هیچ کس مجاز به خواندن هر کتابی نیست به جز کتاب هایی که هیچ کس انرا نمیخواند.

جملات زیبای جرج برنارد شاو

مرز بین جهنم و بهشت تنها تفاوت بین دو راه نگاه کردن به چیزها است.

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

صلح بمراتب بهتر از جنگ است . اما بی نهایت دشوار است.

سخنان فلسفی جرج برنارد شـــاو

هگل حق داشت که گفت که ما از تاریخ یاد میگیریم که انسان هرگز نمی تواند چیزی از تاریخ یاد بگیرد.

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

مردی که در مورد خود و زمان خود می نویسد تنها فردی است که در مورد همه مردم و در مورد تمام زمان می نویسد.

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

تنها یک دین وجود دارد . هر چند صدها نسخه از آن وجود دارد.

جملات زیبای جرج برنارد شاو

آزمون یک مرد یا زن آموزش این است که چگونه آنها در نزاع رفتار کنند.

جملات فلسفی جرج برنارد شـــاو

جرج برنارد شاو

همچنین بخوانید : جملات سی. اس. لوئیس

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای سیسرون . مارکوس تولیوس سیسرو

سخنان و جملات زیبای سیسرون . مارکوس تولیوس سیسرو

سیسرون . مارکوس تولیوس سیسرو سخنان و جملات زیبای سیسرون . مارکوس تولیوس سیسرو Marcus …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. جرج برنارد شاو

    سه داستان کوتاه و جالب از جرج برنارد شاو
    روزی در یک میهمانی مرد خیلی چاقی سراغ برنارد شاو که بسیار لاغر بود رفت وگفت: آقای شاو ! وقتی من شما را می بینم فکر می کنم در اروپا قحطی افتاده است. برنارد شاو هم سریع جواب داد : بله ! و من هم هر وقت شما را می بینم فکر می کنم عامل این قحطی شما هستید!
    روزی روزگاری نویسنده جوانی از جرج برنارد شاو پرسید : « شما برای چی می نویسید استاد ؟ » برنارد شاو جواب داد: « برای یک لقمه نان . » پسره بهش برخورد. پس توپید که: « متاسفم. برخلاف شما ما برای فرهنگ می نویسیم . » و برنارد شاو گفت: « عیبی ندارد پسرم . هر کدام از ما برای چیزی می نویسیم که نداریم . »
    برنارد شاو را به شب افتتاح یک نمایش دعوت کردند . بعد از پایان نمایش کارگردان از او پرسید : فرق کمدی و درام و تراژدی در چیست ؟ شاو جواب داد: عزیزم بی اطلاعی شما از کمدی و درام و تراژدی برای من کمدی برای تماشاچی ها درام و برای خودتان تراژدی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.