جملات زیبا فلسفی و قصار گئورگ ویلهلم فریدریش هگل

جملات و سخنان آموزنده و فلسفی فریدریش هگل

سخنان و جملات زیبای فریدریش هگل – گئورگ ویلهلم فریدریش هگل

فیلسوف بزرگ آلمانی و یکی از پدید آورندگان ایده آلیسم آلمانی

جملات و سخنان زیبای فریدریش هگل و جملات فلسفی

آموزش و پرورش یعنی هنر ساخت انسان اخلاق گرا.

جملات زیبای گئورگ ویلهلم فریدریش هگل

حقیقت در فلسفه بدان معنی است که مفهوم و واقعیت خارجی مطابقت دارد.

جملات فلسفی فریدریش هگل

هیچ چیز بزرگ در جهان تا به حال بدون شور و شوق انجام نشده است.

جملات کوتاه فریدریش هگل

ما از تاریخ یاد میگیریم که انسان هرگز نمی تواند چیزی از تاریخ یاد بگیرد

جملات ناب فریدریش هگل

آزاد بودن چیزی نیست . آزاد شدن همه چیز است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اندیشه شاعرانه تنها خواب و خیال نیست . بلکه نتیجه مطالعه . تجربه . حافظه و شناخت جهان است

سخنان زیبای فریدریش هگل

حقیقت در فلسفه به معنای سازگاری بین واقعیت مفهومی و بیرونی است.

سخنان آموزنده فریدریش هگل

تاریخ جهان . دادگاهی برای قضاوت است.

سخنان ناب فریدریش هگل

تعلیم و تربیت به معنای هنر اخلاقی سازی انسان هاست

سخنان فلسفی فریدریش هگل

تراژدی های واقعی در دنیا مبارزه بین دو گروه خیر و شر نیست . بلکه مبارزه بین دو گروه خیر است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ذهن و واقعیت یک چیز هستند و دیالکتیک یعنی قانون سیر تحولات که در ذهن صورت می گیرد.

سخنان ارزنده فریدریش هگل

از طریق حس نمی توان به حقیقت اشیاء پی برد و دیالکتیک یعنی اصالت دادن به ورای محسوسات.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

حقیقت و هستی چیزی نیستند جز عقل و علم. به همین دلیل . به مذهب هگل . مذهب اصالت علم مطلق یا اصالت عقل گفته می شود.

جملات و سخنان زیبای فریدریش هگل

اجزاء وجودی مستقل ندارند . بلکه مرتبه ای از مراتب روان هستند. بدین ترتیب . طبیعت هم مجموعه کثرات نیست و درحقیقت صورتی از روان است. فلسفه بالاترین مرتبه روان محسوب می گردد.

جملاتی زیبا از فریدریش هگل

مراتب روان از هنگامی که سر از طبیعت بیرون می آورد شامل مراحل زیر است

مقولات منطقی و فعل که در روانشناسی مورد مطالعه قرار می گیرد

اخلاق . حقوق و سیاست . دیانت . هنر و فلسفه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مردانگی تنها به مرد بودن نیست ؛ به همت و گذشت است.

جملات زیبای فریدریش هگل

همه این است که واقعی معقول است . و تمام است که معقول واقعی است.

جملات زیبای فریدریش هگل

به قاطعیت می توانم اعلام کنم که هیچ کار بزرگی در دنیا بدون اشتیاق صورت نپذیرفته است.

جملات و سخنان زیبای فریدریش هگل

آزمودن. تنها آزمودن آنچه می دانیم نیست. بل که آزمودن معیار دانش نیز هست.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آزاد بودن چیزی نیست. آزاد شدن همه چیز است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مردان بزرگ. آفریننده و نوآور نبوده اند. بلکه به منزله قابله هایی بودند برای آنچه روح زمان بدان آبستن بود.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اندیشه شاعرانه تنها خواب و خیال نیست. بلکه نتیجه مطالعه. تجربه. حافظه و شناخت جهان است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

حقیقت سوبژکتیویته. تنها در یک سوژه. و شخصیت تنها یک خصلت مشخص است

هگل به جای آنکه آنها را به منزله ی محمول سوژه ها بنگرد

محمول ها را به هستی ها ی مستقل تبدیل می کند

و آنها را وامی دارد تا از طریق روندی رازآمیز به سوژه هایش بدل شوند.

فریدریش هگل

همچنین بخوانید : جملات فلسفی

بخشی از منبع : fa.wikipedia.org

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

جملات زیبا و سخنان آموزنده ونسان ون گوگ

جملات زیبا و سخنان آموزنده ونسان ون گوگ

جملات و سخنان آموزنده و کوتاه ونسان ون گوگ وَنسان ویلِم ون گوگ نقاش پسا …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. گئورگ ویلهلم فریدریش هگل

    هگل بر خلاف کانت که معتقد بود شیئ فی نفسه هیچ گاه برای انسان قابل درک نیست ، چیستی خدا را برای انسان قابل درک می دانست. از دیدگاه او خدا از جهان جدا نیست. در واقع خدا یک تجریدواره یا مفهوم انتزاعی و بدون محتوا نیست. انسان ، خدا را که موضوع آفرینش جهان می باشد ؛ فقط در پیوند با آگاهی می شناسد. به گفته خود هگل ضرورت درونی این آگاهی ، آشکارگی و بیرون ساختن خود در دیگری است. در مرحله بالاتر این آشکارگی می توان گفت که آنچه خدا می آفریند ، خود خداست. در واقع آفرینش جهان در حکم خودآشکارگی خداوند است. روح آشکارگی مطلق است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.