سخنان و جملات زیبای فریدریش هایک

سخنان و جملات فریدریش هایک

سخنان و جملات زیبای فریدریش هایک . فریدریش آگوست فون هایک ؛ اقتصاددان برندهٔ نوبل ، جامعــه شناس و نظریــه پرداز سیاسی

جملات زیبای فریدریش هایک

ما هیچ موقع عاقل تر نخواهیم شد مگر زمانی کــه بفــهمیم

بسیاری از کارهایمان احمقانــه بوده است!

سخنان و سخنان فریدریش هایک

تا نتوانیم بنیان فلسفی یک جامعــه آزاد را یکبار دیگر بدل بــه یک مسئلــه فکری زنده کنیم

و پیاده سازی آن را کاری کــه نبوغ و تصور زنده ترین اذهان مان نسازیم

دورنماهای آزادی همچنان تیره اند.

جملات قصار فریدریش هایک

فقط زمانی کــه نوعی نظم در نتیجــه کنش فردی ولی بدون این فردی طراحیش کرده باشد ظــهور کرده باشد

است کــه مسئلــه ای بــه وجود آمده کــه نیاز بــه توضیح نظری دارد.

جملات فلسفی فریدریش هایک

آزادی وسیلــه ای برای رسیدن بــه یک هدف عالی سیاسی نیست

بلکــه خود . همان هدف عالی سیاسی است

جملات حکیمانه و ارزشمند فریدریش هایک

پوچی تمام عیارِ عبارت عدالت اجتماعی در این واقعیت ظــهور پیدا کرده است کــه

هیچ توافقی راجع بــه آنچــه مستلزم عدالت اجتماعی در موارد خاص می باشد . وجود ندارد

همچنین . هیچ گونــه آزمون شناختــه شده ای وجود ندارد کــه بر مبنای آن

بتوان راجع بــه درستکار بودن افراد در صورت متفاوت بودنشان از یکدیگر . تصمیم گیری کرد.

جملات زیبای فریدریش هایک

انسان قادر بــه توضیح کامل پدیده ها نیست

و هر گونــه پیشرفت علمی . در واقع بیش از پیش گستره جــهل بشر را نشان می دهد.

جملات زیبای فریدریش هایک

وظیفــه کنجکاو اقتصاد این است کــه مردان را بــه چالش بکشند

کــه چقدر آنــها واقعا در مورد آنچــه تصور می کنند می توانند از آن استفاده کنند.

جملات زیبای فریدریش هایک

دستگاه ها و تجــهیزات بیولوژیک انسان همگام با ابداعات فرهنگی و نــهادی تحول نیافتــه است

در نتیجــه بسیاری از غرایز و عواطف انسان هنوز

سازگاری بیشتری با زندگی قبیلــه ای دارد تا با زندگی در جامعــه متمدن

بدین علت تمدن اغلب بــه عنوان پدیداری غیر طبیعی

بیمارگونــه و مصنوعی تلقی می شود

و انسانــها با سماجت در پی فرار از انضباط و الزامات آن هستند.

جملات زیبای فریدریش هایک

اضطراری همیشــه بــهانــه ای است کــه حفاظت از آزادی فردی آن را ریشــه کن کرده است.

جملات زیبای فریدریش هایک

اگر ما بخواهیم جامعــه آزاد را حفظ کنیم ضروری است کــه متوجــه شویم

کــه مطلوبیت یک جسم خاص توجیــه کافی برای استفاده از اجبار نیست.

سخنان زیبای فریدریش هایک

ما باید با این واقعیت روبرو شویم کــه حفظ آزادی فردی

با رضایت کامل از دیدگاه های ما درباره عدالت توزیع ناسازگار است.

سخنان زیبای فریدریش هایک

آزادی شرط لازم برای تحقق و نیز عملکرد مطلوب نظمــهای خودجوش

بخصوص در عرصــه ی اقتصادی ـ بازار ـ است.

سخنان زیبای فریدریش هایک

اصل حقیقتاً دموکراتیک مبنی بر اینکــه هیچ کس نباید قدرت خود را بــه مردم تحمیل کند

بدین صورت تعبیر می شود کــه هیچ کس نباید خودرا از تحت قدرت مردم بودن خلاص کند

یا از آن طفره رود یا بدین صورت تعبیر می شود کــه اراده جمعی مردم مقید بــه هیچ چیز نخواهد بود.

سخنان زیبای فریدریش هایک

اخلاق . نقش تعیین کننده ای در چگونگی تخصیص منابع کمیاب دارد

بــه طوری کــه پیشرفت و توسعــه اقتصادی جوامع و قوام و دوام آنــها

در نــهایت تابعی از ارزشــهای اخلاقی حاکم بر آنــها است.

جملات زیبای فریدریش هایک

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای لوئیس بونوئل

سخنان و جملات زیبای لوئیس بونوئل

جملات زیبای لوئیس بونوئل سخنان و جملات زیبای لوئیس بونوئل . لوییس بونویل پورتولس فیلمساز …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.