جملات زیبا فلسفی و آموزنده فریدریش انگلس

جملات و سخنان فریدریش انگلس

سخنان و جملات زیبای فریدریش انگلس فیلسوف و انقلابی کمونیست آلمانی و نزدیک ترین همکار کارل مارکس است

سخنان و جملات زیبای فریدریش انگلس

در ساعت دو و چــهل و پنج دقیقــه بعدازظــهر چــهاردهم مارس . بزرگترین اندیشمند معاصر . از اندیشیدن بازایستاد.

تنــها دو دقیقــه تنــهایش گذاشتــه بودیم . در بازگشت . او را در صندلی راحتیش دیدیم کــه آرام . بسیار آرام آرمیده بود

و افسوس کــه آرامشی جاودانــه بود.

جملات و سخنان قصار فریدریش انگلس

با درگذشت او . پرولتاریای مبارز اروپا و آمریکا . اندیشمند بزرگی را از دست داده است

کــه فقدان او جبران ناپذیر است.

با گذشت زمان . فقدان این جان پرشور . ژرف تر و گسترده تر درک خواهد شد.

درست همان طور کــه داروین قانون تکامل یا ماهیت موجود زنده را کشف کرد .

مارکس نیز قانون تکامل تاریخ انسانی را کشف نمود

جملات زیبای فریدریش انگلس

مارکس با کشف قانون ارزش اضافی بر این تاریکی پرتویی از نور پاشید.

کشف چنین قوانینی می تواند جان پرشور و مغز اندیشمند هر فرزانــه ای را تسکین دهد.

زندگی در جوار هر انسانی کــه حتی یکی از این دو مسئلــه را کشف نموده باشد

بسی شادی آفرین است.

مارکس در بسیاری از زمینــه های علمی دیگر نیز بــه تحقیق و تفحص پرداختــه است

و مــهم آن کــه در هر زمینــه ای کــه بــه تحقیق همت گماشتــه .

مانند علوم ریاضی . بــه حل مسایل مــهمی دست یافتــه است.

جملات زیبای فریدریش انگلس

مارکس . بیش از پیش و هر چیز دیگر یک انقلابی بود.

او مبرم ترین هدف خود را نابودی نظام سرمایــه داری و نــهادهای برخاستــه از آن قرار داد

و زندگی خویش را وقف آگاهی پرولتاریا نمود

تا این طبقــه انقلابی . بــه جایگاه و نقش خود در انقلاب رهایی بخش جــهانی پی برد

مارکس . مبارز پیگیر و پرشوری بود کــه در تاریخ بــه ندرت دیده می شود.

جملات حکیمانه و پند اموز فریدریش انگلس

مارکس . انسانی بود کــه در طول زندگی درخشانش . بیشترین اتــهام ها و توهین ها را تحمل کرد.

دولت های دیکتاتوری و جمــهوری . او را از کشورهای خود راندند.

بورژواها . چــه محافظــه کاران و چــه فوق دمکرات ها در شایعــه پراکنی و ترویج نفرت علیــه او بــه رقابت با یکدیگر برخاستند.

با این همــه . او نسبت بــه تمام این زشتی ها و پلشتی ها . بی تفاوت بود

و آنــها را یکسر نادیده می گرفت.

تنــها زمانی بــه آنــها پاسخ می داد کــه ضرورتی انقلابی ایجاب می نمود.

جملات زیبای فریدریش انگلس

کارل مارکس زمانی جــهان را ترک گفت کــه میلیون ها کارگر انقلابی . از معدن های سیبری تا کالیفرنیا . از اروپا تا آمریکا . عاشقانــه دوستش داشتند

و در فقدانش سوگوار شدند. با صراحت می گویم: گرچــه این انسان . مخالفان بسیاری داشت . اما هیچ کس را با شخصیت وی خصومتی نبود.

جملات کوتاه فریدریش انگلس

فریدریش انگلس

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات فلسفی قصار و زیبای رالف والدو امرسون

جملات فلسفی قصار و زیبای رالف والدو امرسون

رالف والدو امرسون سخنان و جملات زیبای رالف والدو امرسون فیلسوف و نویسنده آمریکایی و …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.