ضرب المثل های زیبای فرانسوی

ضرب المثل فرانسوی

ضرب المثل های زیبای فرانسوی ترجمه فارسی

ضرب المثل های زیبای فرانسوی

فرانسه

فرانســه با عنوان رسمی جمهوری فرانسه یکی از کشورهای اروپای غربی است

شعار ملی فرانسه : آزادی . برابری . برادری . میباشد : منبـــع

ضرب المثل های زیبای فرانسوی

جویبارهای کوچک رودخانه های بزرگ را می سازند.

===========✥===========

یک بار نیش خورده. دوبار ترسیده.

===========✥===========

نام نیک بهتر از کمربند طلا است

===========✥===========

سگ خوب به دنبال نژاد خود می رود

===========✥===========

خون خوب نمی تواند دروغ بگوید

===========✥===========

از میوه است که می توان درخت را شناخت

===========✥===========

بهش نشون میدم یک من ماست چقدر کره داره

===========✥===========

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است

===========✥===========

هر کس در ظهر چهره خود را می بیند.

===========✥===========

عاقل ممکن است از دیوانه پند بگیرد.

===========✥===========

در بازی ورق خوش اقبال. در عشق بداقبال.

===========✥===========

پیش گیری بهتر از درمان است.

===========✥===========

داشتن. بهتر از امیدوار بودن است.

===========✥===========

کمی طول می کشد تا پرنده لانه اش را بسازد.

== ضرب المثل های زیبای فرانسوی ==

چیزی به نام نمی توانم وجود ندارد.

===========✥===========

به خودت کمک کن تا خدا به تو کمک کند.

===========✥===========

در ورق خوش اقبال. در عشق بداقبال

===========✥===========

چیزی به نام نمی توانم وجود ندارد

===========✥===========

قبل از سخن گفتن به میزان طولانی فکر کردن

===========✥===========

لباس رهبانیت. راهب نمی سازد.

زیباترین ضرب المثل های کشور فرانسه

یک پرنده در دست. بهتر از دو پرنده در شاخ و برگ

===========✥===========

آن چه برق می زند الزاما طلا نیست

===========✥===========

هیچ وقت کسی دو کار را در یک زمان اجرا نمی کند.

===========✥===========

آدم پر حرف فرصت را از دست می دهد.

===========✥===========

کسی که گام بر نمی دارد. همیشه عقب است.

===========✥===========

قبل از سخن گفتن به مقدار طولانی فکر کن.

===========✥===========

وقتی ما چیزی را که دوست داریم نداریم. مجبوریم عاشق آنچه که داریم باشیم .

===========✥===========

کسی که آهسته می رود. مطمئن می رود.

===========✥===========

===========✥===========

ناشنوا تر از کسی که نمی خواهد بشنود. وجود ندارد .

===========✥===========

یک پرنده در دست. بهتر از دو پرنده در شاخ و برگ.

===========✥===========

اعصاب پولادین داشتن

===========✥===========

آدم هیچی برای هیچی ندارد.

=== ضرب المثل فرانسوی ===

باید با گرگها زوزه کشید.

===========✥===========

صبر تلخ است ولیکن بر

===========✥===========

آن هایی که به هم شبیه هستند. با هم همراه هستند.

===========✥===========

کرم داخل میوه است.

===========✥===========

دو پرنده را با یک سنگ شکار کردن.

===========✥===========

کسی که نتیجه را می خواهد. ابزار را هم می خواهد.

ترجمه فارسی ضرب المثل های فرانسوی

برای شخص حرف گوش کن یک حرف کافی است

===========✥===========

هرگز دو بدون سه نیست.

===========✥===========

دریا را که نمی خواهی بنوشی.

===========✥===========

اسم شیطان را آوردن و بلافاصله ظاهر شدن.

===========✥===========

به تو نشان خواهم داد که از چه چوبی گرم می شوم.

===========✥===========

مثل گرگ گرسنه بودن. گرسنگی گرگ را داشتن.

===========✥===========

یک بار نیش خورده. دوبار ترسیده.

===========✥===========

تا آهن داغ است باید آن را کوبید.

===========✥===========

رنگ عوض می شود ؛ ولی طبیعت تغییر نمی کند.

===========✥===========

او مرا کاشت. یعنی سر قرار نیامد و من کاشته شدم

===========✥===========

جویبارهای کوچک رودخانه های بزرگ را می سازند.

===========✥===========

روی پاشنه کسی راه رفتن.

===========✥===========

یک گربه دیگه برای شلاق زدن دارم.

===========✥===========

هدف وسیله را توجیه می کند

===========✥===========

همه رنگش را دیده ام

===========✥===========

برای شخص حرف گوش کن یک حرف کافی است.

===========✥===========

بر سر سلایق نمی شود بحث کرد.

===========✥===========

سلامتی از ثروت بهتر است

ضرب المثل خوشبختی

پول خوشبختی نمی آورد.

===========✥===========

انگشت کوچیک من به من گفته است.

===========✥===========

به خودت کمک کن تا خدا به تو کمک کند.

=== ضرب المثل های زیبای فرانسوی ===

آدم بی عقل. پیر نمی شود.

===========✥===========

به تو چه. به من چه

===========✥===========

افراد مختلف. عقاید مختلفی دارند.

===========✥===========

دوستان دعوا کنند . ابلهان باور کنند

===========✥===========

انسان یعنی خطا.

===========✥===========

لباس رهبانیت. راهب نمی سازد.

===========✥===========

کسی که هیچ نمی گوید راضی است.

===========✥===========

کسی که آهسته می رود. مطمئن می رود.

===========✥===========

هر شانسی به موقع خود برای شخص صبور پیش خواهد آمد.

===========✥===========

از میوه است که می توان درخت را شناخت.

===========✥===========

خواستن. توانستن است

===========✥===========

مالی که از راه نادرست به دست آمده است. هرگز سود نمی رساند.

===========✥===========

تنهایی به از همنشین بد

ضرب المثل های زیبای فرانسوی

همچنین بخوانید : ضرب المثل های چینی

برچسب ها :

همچنین ببینید

ضرب المثل های اسپانیایی

ضرب المثل های اسپانیایی

ضرب المثل های اسپانیایی ضرب المثل های اسپانیایی ترجمه بزبان فارسی در دهان یابوی پیش …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.