سخنان و جملات زیبای فلورانس اسکاول شین

جملات فلورانس اسکاول شین

سخنان و جملات زیبای فلورانس اسکاول شین تصویرگر کتاب و هنرمند آمریکایی

سخنان و جملات زیبای فلورانس اسکاول شین

جز تردید و هراس . هیچ چیز نمی تواند میان انسان و بزرگترین آرمانها یا مرادهای دلش . جدایی بیفکند

جملات زیبای فلورانس اسکاول شین

محبت و خوش قلبی در کسب و کار نیز گرانبها است

جملات و سخنان زیبا و آموزنده فلورانس اسکاول شین

اگر انسان نفرت بورزد . نفرت به او باز خواهد گشت و اگر مهر بورزد از عشق بهره مند خواهد شد . اگر پیوسته خرده گیری کند . دنیا او را سرزنش خواهد کرد . اگر دروغ بگوید . بی تردید دروغ خواهد شنید و اگر تقلب کند . دچار آدمهای متقلب خواهد شد.

جملات زیبای فلورانس اسکاول شین

چه خوب است که انسان بعضی وقتها به تماشای سحر برود تا با همه ی وجود . باور کند که آفتاب بی گمان خواهد دمید.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر در باطن انسان . ذره ای واکنش هیجانی نسبت به شرایط ناهماهنگ وجود نداشته باشد . آن شرایط برای همیشه از سر راه او کنار می رود.

جملات زیبای فلورانس اسکاول شین

قدرت شکست ناپذیر خدا هر مانعی را از سر راه بر می دارد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خداوند بخشاینده است و انسان . دریافت کننده.

جملات زیبای فلورانس اســکاول شیــن

هیچ چیز جز ترس و شک نمی تواند بین انسان و آرمانهای والا و آرزوهای قلبی او فاصله بیندازد

جملات قصار فلورانس اسکاول شین

برای شفای تن باید روح را شفا داد.

جملات قصار فلورانس اسکاول شین

تنها دشمن آدمی . ترس از فقدان . ترس از بیماری . ترس از شکست و یک احساس ناامنی ناشی از قرار داشتن در شرایطی خاص است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

انسان . تنها می تواند آن باشد که خود را چنان بیند ؛ و تنها می تواند به جایی برسد که خود را در آنجا ببیند.

جملات قصار فلورانس اسکاول شین

نخستین گام برای رسیدن به کامیابی این است که از آنچه هستید . شادمان باشید.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زندگی . یک جدول واژه های متقاطع است. واژه ی درست . پاسخ مورد نیاز را در دسترس تان قرار می دهد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زندگی . بازگشت اندیشه ها . گفتارها و کردارهای ماست که دیر یا زود به ما باز می گردد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

صفحاتی را که در زندگی مان دوست نداریم نابود کنیم و بجای آنها صفحاتی نو و زیبا را ثبت کنیم.

سخنان قصار فلسفی و حکیمانه جملات قصار فلورانس اسکاول شین

کسی که با خدا همراه است . شکست ناپذیر می شود.

جملات قصار فلورانس اسکاول شین

اگر به خودتان باور داشته باشید . دیگران نیز شما را باور خواهند داشت.

جملات قصار فلورانس اسکاول شین

باور . نیرومندتر از خوش بینی است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به راستی که نفرت . بیش از شرابخواری . خانه ها را ویران کرده است و بیش از جنگها . جان آدمیان را بر باد داده است.

سخنان و جملات زیبای فلورانس اســکاول شیــن

خشم . نفرت . بدخواهی . حسد و کینه . شادمانی انسان را می گیرد موجب بیماری و شکست و فقر می شود.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر انسانی با آگاهی کامل به آیین عشق . پا به این سیاره ی خاکی می گذارد. مشکل شما هر چه باشد . امتحان محبت است. اگر بتوانید از راه محبت در این آزمایش پیروز شوید . مساله شما حل خواهد شد. اگر نه . آنقدر به درازا خواهد کشید تا از راه محبت . مساله خود را حل کنید. زیرا مشکل شما مجالی برای تشرف به آیین عشق است

جملات آموزنده فلورانس اسکاول شین

انسان با هر دست بدهد . با همان دست می گیرد و همیشه میان داد و ستد . موازنه ای کامل برقرار است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آدمی باید آنچه را که در ازای کار خودش به او بازمی گردد . در نهایت لطف بپذیرد ؛ بدون چشم داشت داده ای . پس بدون چشم داشت بگیر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

همه ی امور مهم به دست کسانی انجام پذیرفته است که از آرزوهای بزرگ خود دست نکشیده اند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تنها کسی که باید دگرگون شود . خودتان هستید ؛ خودتان که دگرگون شوید . همه ی اوضاع و شرایط پیرامون تان نیز دگرگون می شود.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دشمنان شما همه در درون خودتان هستند.

جملات آموزنده فلورانس اسکاول شــین

تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به تاراج می برد . اندیشه های منفی خود او است.

سخنان و جملات زیبای فلورانس اسکــاول شیــن

چه بسیارند مردمانی که از خود به ستوه آمده اند و آرزو دارند دیگری باشند ؛ چنین مردمانی از باور و اتکا به نفس بی بهره اند.

جملات کوتاه و پندآموز

راههای خدا خردمندانه و چاره های او حکیمانه است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر از دشواری های خود بگریزیم . آنها ما را دنبال خواهند کرد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مردم گمان می کنند که با فرار از شرایطی ناخوشایند . می توانند از شر آن رهایی یابند ؛ بی خبر از اینکه به هر کجا بروند با همان شرایط روبرو خواهند شد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر خطای گذشته را نمی توان جبران کرد . دست کم می توان اثر آن را با مهربانی در حق کسی دیگر از بین برد.

سخنان زیبای فلورانس اسکاول شین

هر آنچه آدمی به گونه ای ژرف . احساس . یا به روشنی مجسم کند . بر ذهن نیمه هشیار اثر می گذارد و مو به مو در صحنه ی زندگی پدیدار می شود

سخنان زیبا

خدا به زمان نیاز ندارد و هرگز دیر نمی کند.

جملات زیبا فلسفی و قصار فلورانس اسکاول شین

به محض آرام شدن دریای افکار. کشتی های نجات از راه می رسند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ترس را می توان از طریق دعا و تفکر روشن و صحیح خاموش کرد. با مهربانی و صبوری و حضور سبز خدا!

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ترس و ناشکیبایی. نیروی جاذبه را از میان می برد. حال آنکه توازن جاذبه می آورد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تا لحظه ای خواسته آدمی تحقق نیافته است نباید از آن با کسی سخن بگوید.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یک قانون سری بی اعتنایی هست که می گوید: “هیچ یک از این ها تکانم نمی دهد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از هیچ وضعیتی ناراحت نباشید تا وزن و سنگینی خود را از دست بدهد.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

قانون سری نهفته در بی اعتنایی. ژرف ترین قانون است. زیرا مستلزم تحصیل مقام دل آگاهی است.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

قانون سری بی اعتنایی یعنی آزرده نشدن از ظاهر مخالف امور و دست نکشیدن از اندیشه سازنده. زیرا سرانجام پیروز خواهد شد .

سخنان و جملات زیبای فلورانس اسکاول شین

منبع : fa.wikiquote.org

همچنین بخوانید : جملات زیبای هنرمندان

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای مری ولستون کرافت

سخنان و جملات زیبای مری ولستون کرافت

جملات مری ولستون کرافت سخنان و جملات زیبای مری ولستون کرافت. ادیب و نویسنده فعالان …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.