سخنان و جملات زیبای فیدل کاسترو

سخنان و جملات فیدل کاسترو

سخنان و جملات زیبای فیدل کاسترو . فیدل آلخاندرو کاسترو روث . سیاست مدار و انقلابی کوبایی

سخنان و جملات زیبای فیدل کاسترو

جملات زیبای فیدل کاسترو

انسان یک مخلوق عجیب غریزه کور . از یک طرف . و وجدان . از سوی دیگر است.

جملات زیبای فیدل کاسترو

انقلاب یک مبارزه برای مرگ بین آینده و گذشتــه است.

جملات زیبای فیدل کاسترو

هیچ دزدی . هیچ خائنی . هیچ مداخلــه گری در کار نیست! این بار انقلاب واقعی است!

جملات زیبای فیدل کاسترو

مدل کوبایی حتی برای ما هم کار نمی کند.

جملات زیبای فیدل کاسترو

برای نجات بشری باید کاری انجام دهیم! دنیای بــهتر امکان پذیر است!

جملات زیبای فیدل کاسترو

هیچ کس حتی یک درصد از تاریخ شگفت آور انسان را نمی داند ؛ اما بــه لطف تاریخ . ما در مورد رویدادهایی کــه فراتر از حد قابل تصور است می دانیم.

جملات قصار فیدل کاسترو

هر کشوری باید کاملا آزاد باشد تا نوعی از سیستم اقتصادی . سیاسی و اجتماعی کــه مناسب می داند را برگزیند.

جملات قصار فیدل کاسترو

چیزی نیست کــه با هولوکاست مقایســه شود.

جملات قصار فیدل کاسترو

حقوق مساوی همــه شــهروندان با سلامتی . تحصیل . کار . غذا . امنیت . فرهنگ . علم و رفاه

یعنی همان حقوق ما کــه ما مبارزه را شروع کردیم

علاوه بر آنــهایی کــه از رویاهای ما عدالت ظاهر می شوند

برابری برای همــه ساکنان دنیای ما

این چیزی است کــه من برای همــه آرزو می کنم.

جملات قصار فیدل کاسترو

من همیشــه برای واقعیات قطعی . و برای عدالت . مبارزه کرده ام.

جملات قصار فیدل کاسترو

بدبینی چیزی است کــه نمادی از سیاست امپریالیستی است.

جملات ارزشمند فیدل کاسترو

من فیدل کاسترو هستم و ما برای آزاد کردن کوبا آمده ایم.

جملات ارزشمند فیدل کاسترو

من بــه این شــهردار رای نخواهم داد

نــه فقط بــه خاطر اینکــه مرا برای شام دعوت نکرد

بلکــه چون در راهم از فرودگاه بــه شــهر چالــه های بسیار بزرگی وجود داشت.

جملات فلسفی فیدل کاسترو

هیچ چیز در جــهان غیر قابل برگشت نیست . حتی سرمایــه داری.

جملات ارزشمند فیدل کاسترو

آن ها راجع بــه ناکامی های سوسیالیسم صحبت می کنند ولی موفقیت کپیتالیسم در آفریقا . آسیا و آمریکای لاتین کجاست ؟

سخنان ارزشمند فیدل کاسترو

من سرمایــه داری را متزلزل می کنم. کثیف است . ناخوشایند . بیگانــه است

زیرا باعث جنگ . ریاکاری و رقابت می شود.

سخنان زیبای فیدل کاسترو

من انقلاب را با 82 مرد شروع کردم. اگر مجبور باشم دوباره آن را انجام دهم . با 10 یا 15 نفر و ایمان کامل انجامش می دهم

مــهم نیست چقدر کوچک هستید اگر ایمان و نقشــه ای عملی داشتــه باشید.

سخنان زیبای فیدل کاسترو

هیچکدام از ما هیچ منافع شخصی در برابر منافع کشور نداریم. کشور ما مــهمتر از حرفــه های ما است.

سخنان زیبای فیدل کاسترو

انقلاب . دیکتاتوری استثمارشدگان در مقابل استثمارگران است.

سخنان زیبای فیدل کاسترو

مردم بــه مردانی کــه وظیفــه خود را انجام می دهند احترام و اعتقاد دارند.

سخنان آموزنده فیدل کاسترو

آنــها درباره شکست سوسیالیسم صحبت می کنند . اما موفقیت سرمایــه داری در آفریقا . آسیا و آمریکای لاتین چیست ؟

سخنان حکیمانه فیدل کاسترو

من می توانم بــه شما اطمینان دهم کــه اولویت اصلی من کشور من است.

فیدل کاسترو

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

جملات زیبا فلسفی و قصار مارکوس اورلیوس

جملات زیبا فلسفی و قصار مارکوس اورلیوس

جملات و سخنان آموزنده و فلسفی مارکوس اورلیوس سخنان و جملات زیبای مارکوس اورلیوس – …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.