خانه / جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

جملات و سخنان آموزنده و فلسفی فرناندو پسوآ

جملات زیبای فرناندو پسوآ – فرناندو آنتونیو نگورا د سیبرا پسوآ شاعر ، نویسنده و همچنین مترجم و منتقد پرتغالی

جملات زیبای فرناندو پسوآ

مردان بزرگ اهل عمل . قدیسان . نه با بخشی از احساس شان که با کل شان رفتار می کنند

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

اگر از زندگی سر در می آوردیم . تحمل ناپذیر می شد. خوشبختانه چنین نیست. ما با همان ناآگاهی مثل حیوانات زندگی می کنیم و مانند آنها بیهوده و عبث

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

کسی که امکان رفتن به ارتفاع را در عضلات خود حس کند . به راستی باهوش است

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

ما مطلق پرست هستیم . چون به آن دسترسی پیدا نمی کنیم . اگر آن را می داشتیم دورش می انداختیم. مطلق غیر انسانی است . چرا که انسان ناقص است

جملات قصار فرناندو پسوآ

احساس . زندگی را که هیچ است به بی نهایت هدایت می کند

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

یک اثر کامل حتا اگر بد هم باشد بهتر است . چون در هر صورت یک اثر است . یا سکوت واژه ها . خموشی کل روان . تا نویسنده با آن به ناتوانی رفتار خود را ثابت کند

جملات زیبای فرناندو پسوآ

قصر باشکوه در جنگل برای کسی زیبا است که آن را از دره تماشا کند

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

هیچ چشم داشتی آزار دهنده تر از چشم داشت چیزهایی که هرگز وجود نداشته . نیست

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

من مثل کسی هستم که در روی زمین در جستجوی خوشبختی است و نمی داند این وسیله کجا پنهان شده است و چیزی از آن برایش نگفته اند که چه هست. ما با هیچ کس قایم باشک بازی نمی کنیم

جملات قصار فرناندو پسوآ

نجیب زاده کسی است که هیچ وقت فراموش نمی کند تنها است

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

انسان درگیر عشق بی آنكه چیز خاصی از رویداد بداند می تواند پیروز باشد

جملات زیبای فرناندو پسوآ

دور از ذهن ترین چیز در همه ی انسانها . بی اهمیت بودنشان در تمام عرصه هاست

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

هر كس هستی خود را یكنواخت اداره كند خردمند است. چه در آن صورت هر حادثه ی كوچكی از بركت معجزه بر خوردار می شود

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

تا می توانید رو به روی آینه جا خوش كنید. آینه ها با ما حرف می زنند و با نگاهشان سرایی برای ما می گشایند

جملات قصار فرناندو پسوآ

ما همه بردگان شرایط بیرونی هستیم

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

بسیاری از مردم از اینكه نمی توانند بگویند چه می بینند و چه می اندیشند ناخوش می شوند

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

بهترین ویژگی در زندگی روزمره . نیروی محركه ای است كه به عمل منتهی می شود . یعنی اراده ی راسخ

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

اگر برای تو آسان نیست كه تنها زندگی كنی . پس برده به دنیا آمده ای

آزادی

آزادی . فرصتی برای گوشه گیری است ؛ تو اگر بتوانی خودت را از انسانها جدا كنی . آزادی

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

ما دارنده ی آن چیزی هستیم كه از آن كناره می گیریم . چرا كه آن را در رویا دست نخورده پاس می داریم

جملات زیبای فرناندو پسوآ

هیچ كس نمی تواند شاه جهان باشد . این یك رویا است و هر یك از ما كه به درستی خود را بشناسد . می خواهد شاه جهان باشد

كاهلی

كاهلی بیش از هر چیزی آرامش بخش است

جملات قصار فرناندو پسوآ

انسان به هر میزان از مقام برتری برخوردار باشد . باید به همان نسبت از بسیاری از چیزها چشم پوشی كند

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

كمك حسابدار می تواند خود را امپراتور روم بپندارد . پادشاه انگلستان نمی تواند . چرا كه او پادشاه انگلیس است و در رویا نمی تواند جز آنچه هست . پادشاه دیگری باشد. واقعیت او . از حس كردن وا می داردش

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

تنها اثر بزرگ و كامل اثری است كه هیچ وقت شخص نمی تواند تحقق آن را تصویر كند

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

می توان در رویای چیزی زیبا غرق شد كه انسان نه در عمل می تواند بدان برسد و نه در گفتار

اندیشه ی ما

چیزی كه به تندی رشد نكند . در زیر وجود پیشامد گونه ی اندیشه ی ما رنج می برد

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

شعر . بیان آرمان با احساس به زبان دیگر است كه هیچ كس به كار می بندد . چرا كه هیچ كس به مانند شعر لب به سخن نمی گشاید

جملات زیبای فرناندو پسوآ

در نثر . لطافت لرزانی وجود دارد كه بازیگری بزرگ با آن كلمه را در ماده ی هماهنگ اندامش به راز غیر قابل درك آفریدگان مبدل می كند

جملات قصار فرناندو پسوآ

بزرگترین تلاش ما به اندازه ی خود به زمان نیاز دارد

جملات زیبای فرناندو پسوآ

انسان از اندیشیدن و حس كردن چیزی درك نمی كند

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

هنر عبارت از این است كه فرصت دهیم تا سایر انسانها آنچه را كه ما احساس می كنیم . احساس كنند . آنها را از خودشان رها سازیم و برای این رهایی خاص شخصیت خودمان را به آنها پیشنهاد كنیم

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

نوشتن یعنی فراموش كردن ؛ ادبیات خوش آیندترین شیوه ی نادیده گرفتن زندگی به شمار می رود

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

انسانها تنها یاد می گیرند كه از اجداد درگذشته ی خود سودی ببرند

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

همه ی چیزهایی كه در عرصه ی هنر یا زندگی انجام می دهیم . رونوشت ناقص چیزهایی است كه می خواستیم انجام دهیم

جملات قصار فرناندو پسوآ

بزرگترین گناه من از دانستن سرچشمه می گیرد

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

اثری را آفریدن و پس از پایان . بد شمردن . از رنج های روان است ؛ به ویژه اگر شخص بپذیرد كه این بهترین اثری بود كه می توانست بیافریند

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

چیزی كه نوشته شده هم یك موجود زنده است . كلمه اگر دیده یا شنیده شود كامل است

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

من هرگز درباره ی هرچه كه زندگی می دهد و می گیرد اشك نمی ریزم

جملات زیبای فرناندو پسوآ

درایت را جایگزین قابلیت كردن . شكستن رابطه ی میان اراده و احساس و دلبستگی نداشتن نسبت به همه ی رفتارهای زندگی مادی . چیزهایی هستند كه انسان اگر بدان ها دست یازد . ارزشمندتر از خود زندگی است

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

خشنود بودن نسبت به هر آنچه انسان دریافت می كند . شیوه ی تفكر بردگان است

سخنان فرناندو پسوآ

چیزی كه در اساتید و شناسندگان نامرئی ها توجه مرا دامن می زند این است كه می خواهند با نوشتن . اسرارشان را با ما در میان بگذارند یا تحمیل كنند . اما جملگی بد می نویسند

اصلاح طلب

اصلاح طلب انسانی است كه وضعیت بحرانی جهان را در سطح می شناسد و تصمیم می گیرد آن را مداوا كند . اما اساس كار را خراب تر می كند

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

برای رسیدن به حقیقت با كمبود ارقامی مواجه هستیم كه برای این مهم كفایت می كرد و رویكرد فكری چیزی است كه همواره این ارقام را تكمیل می كند

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

یك اثر كامل حتا اگر بد هم باشد بهتر است . چون در هر صورت یك اثر است . یا سكوت واژه ها . خموشی كل روان . تا نویسنده با آن به ناتوانی رفتار خود را ثابت كند

جملات قصار فرناندو پسوآ

چون هیچ زمان نمی توانیم همه ی اساس یك سؤال را بشناسیم . از این رو هیچ زمان هم نمی توانیم آن را پاسخ دهیم

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

بین زندگی انسان و حیوانات هیچ تفاوتی وجود ندارد جز در شكل و شیوه ای كه اشتباه می كند یا خودش را باز نمی شناسد

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

ما هرچه درباره ی چیزی كه اراده به دانستن اش را داریم بالاتر برویم . به همان نسبت از چیزی كه می دانیم نزول می كنیم

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

همیشه خشونت به هر شكل ممكن برای من شكل نابخردانه ای از نادانی انسان ها بوده است

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

همیشه حقیقت . حتی اگر نادرست هم باشد . آن سوی خیابان دیگر جا می گیرد

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

انسان بلندپایه بسیار بالاتر از انسان عادی است تا انسان عادی از میمون عادی

شگفت آور

بسیار شگفت آور و قابل توجه است كه انسان به سادگی نمی تواند واژه هایی بیابد كه با آنها تفاوت میان انسان و حیوان را تعریف كند . با وجود این . یافتن شكل و شیوه ای كه بتوان انسان بلندپایه را از انسان میانه تمییز داد . آسان است

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

همه چیز از بیرون می آید و حتی روان انسان هم شاید چیزی جز تابش خورشید نیست كه می درخشد و در زمین دربند شده ؛ زمینی كه سطح آن انباشته از كثافتی است كه اندام ما است

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

فضا . روان اشیاء است. هر چیزی بیان خاص خود را دارد و این بیان از بیرون به سراغ اش می آید

جملات قصار فرناندو پسوآ

انسان با وجود شرورهای جهان نمی تواند لطف بی نهایت آفریدگار دانایی جهان را بپذیرد

جملات زیبای فرناندو پسوآ

پول . زیبا است . چون به معنای آزادی است

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

كسانی كه عشق را هدر دادند . خود را از پیروزی ای كه دار و ندارشان به شمار می رود . آزاد می بینند

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

با مرگ طبیعت . خود ما هم پایان خودمان را رقم می زنیم

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

از دو چرخ یك محور همیشه یكی جلوتر حركت می كند . حتی اگر به بخش های شكننده ای از میلی مترها مربوط باشد

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

گاهی وقت ها به نظرم می رسد همه چیز نادرست است و زمان فقط فضایی است برای اشتباه گرفتن آرامش ؛ چیزی كه برای زمان ناشناخته است

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

مرگ . شباهتی به خواب ندارد . چرا كه انسان در خواب زنده است و می خوابد

جملات زیبای فرناندو پسوآ

وقتی مرگ شباهتی به خواب ندارد . چرا باید مرگ . خواب باشد ؟

غرور

هر كس غرور خود را دارد و غرور هر كس او را به فراموشی می سپرد . چرا كه كس دیگری با همان روان وجود دارد

جملات قصار فرناندو پسوآ

همه ی ما رمان نویس هستیم . وقتی می بینیم تعریف می كنیم . چون دیدن مثل همه ی چیزهای دیگر پیچیده است

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

هیچ چیز حقیقی در زندگی وجود ندارد تا از این رو حقیقی باشد كه آن را انسان خوب ستوده است

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

چیزی را بیان كردن . یعنی نیرویش را پاس داشتن و وحشت اش را زدودن

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

متصرف بودن یعنی از دست دادن . احساس كردن بدون متصرف بودن . یعنی پاس داشتن ؛ این بدان معناست كه از چیزی هستی اش را بیرون بكشی

جملات فرناندو پسوآ

تحت عنوان هنر . همه ی چیزهایی كه باعث سرورمان می شود . بی آنكه در ارتباط با ما باشد . درك می كنیم

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

لذتی كه هنر بر ما ارزانی می دارد . نیازمندیم و چون به گونه ای هنر ما نیست . نه وجهی می پردازیم و نه تاسف می خوریم

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

رنج های مشترك در پیوند با ما هستند و حقیر اند . چون رنج ها حقیر اند

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

كودكان موجودات ادبی هستند . چون همان گونه كه احساس می كنند . سخن می گویند و نباید مثل كسی احساس كنند كه مثل كس دیگری احساس می كند

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

تعریف كردن یعنی اقرار . چیزی كه دیگران دوست دارند بشنوند چیزی نیست كه دیگران بگویند و آنها تعریف كنند

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

هر روز . روزی است كه هست و هرگز در جهان روزهای هم شكلی وجود نداشته است

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

تمدن . تربیت نهفته در طبیعت است

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

ما با غریزه ی جنسی عشق نمی ورزیم . بلكه تحت شرایط احساسی دیگر عشق می ورزیم و در حقیقت این شرایط . همان احساس دیگر است

جملات زیبای فرناندو پسوآ

و همه ی ما . انسانها . خانه ها . سنگها . پوستر ها و آسمان مجموعه بزرگی از دوستانیم كه در جستجوی جدل با كلمات در حركت جمعی بزرگ سرنوشت ایم

جملات آموزنده فرناندو پسوا

چون چیزی از هم نمی دانیم . یكدیگر را درك می كنیم

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

انسان اگر خویشتن خویش را می شناخت بر خود عشق نمی ورزید

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

هر زمین گسترده ای شرایط قصر شدن را داراست

جملات قصار فرناندو پسوآ

رفتار . درایت راستین است. من همانی خواهم بود كه می خواهم باشم

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

هرگز تردیدی به خود راه ندادم كه همه بر من خیانت می كنند و باز هر بار هم كه خیانت می كردند غرق در شگفت می شدم

گذشته

تمام گذشته ام چیزی است كه نمی خواهم بوده باشم

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

دوست ندارم كسی چیزی به من هدیه كند . چرا كه طرف مقابل با اهدای آن می خواهد مرا موظف كند تا مانند او چیزی هدیه كنم ؛ حال به خود اهدا كننده یا سایرین

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

ما هرگز به كسی عشق نمی ورزیم. تنها به پنداری كه از كسی داریم عشق می ورزیم. ما به سرانجام شخصی خود . نظر شخصی خود عشق می ورزیم

جملات زیبای فرناندو پسوآ

زن سرچشمه ی خوبی برای رویاهاست. هرگز او را لمس مكن!

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

خالص بودن . نجیب یا قوی بودن نیست . بلكه خود بودن است. كسی كه عشق ارزانی می دارد . عشق را می بازد

سخنان قصار فرناندو پسوآ

تنها اندیشه می تواند بدون آسیب به شناخت واقعیت نایل آید

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

نه عشق . اما اصول تشكیل دهنده ی عشق ارزش زحمت را دارد

جملات قصار فرناندو پسوآ

هر انسان امروزی كه تندیس اخلاقی و چارچوب فكری اش عقب مانده یا بدوی نباشد . عاشق می شود

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

آشنایی سطحی برای هنرمند بسیار كم است . او را می آزارد و از تاثیرش می كاهد

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

كسی كه مرزهای روان خود را می شناسد می تواند بگوید من . منم ؟

جملات قصار فرناندو پسوآ

هر كس كه در جمع مردم عادی نباشد . فرمانروا است

همه ی چیزهایی كه از دید ما ناپدید می شوند . در درون ما هم ناپدید می شوند

شكرانه ی همزیستی

هر چیزی كه روزی از آنِ ما بوده . حتی اگر به شكرانه ی همزیستی تصادفی یا دلبستگی های مشترك بوده باشد . به خود ما تبدیل می شود . برای این كه از آنِ ما بوده است

جملات زیبای فرناندو پسوآ

آنچه كسی احساس می كند . هرگز نمی توان به درستی بازگو كرد

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

درك فوق العاده ضرورتی است تا در مواجهه با روزهای تیره بتوان ترس را حس كرد

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

رویایی كه غیر ممكن ها را به ما وعده می دهد . به همین سبب نیز از ما كناره می گیرد . اما رویاهایی كه ممكن ها را به ما وعده می دهد . وارد زندگی می شود و تنها در این زندگی راه خود را می یابد

جملات قصار فرناندو پسوآ

هر روان شایسته ی خویشتن خویش میل دارد زندگی را در بی نهایت به پایان برساند

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

من به استادهایی كه حتی نمی توانند ناظم مدرسه شوند بدبین هستما

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

تنهایی رفتار مرا رقم می زند نه انسانها

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

وقتی می نویسم دردم را فراموش می كنم . مانند كسی كه پیش از بهبود بیماری بتواند بهتر نفس بكشد

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

این كار ما نیست كه آشكار بدانیم چه كسی هستیم ؛ آن چه ما فكر و احساس می كنیم همواره برگردانی است از اینكه . آنچه می خواهیم . هرگز نخواسته ایم و به احتمال زیاد هرگز كسی نخواسته است

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

رویای من از قدرت اراده ام آغاز شد

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

همیشه پس از آن كه روز از راه برسد . مثل همیشه دیر خواهد شد

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

هر چیز وقتی پدید می آید . به خوبی می توانیم پدید آمده را به سان میرنده احساس كنیم

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

زندگی برای ما همان چیزی است كه از زندگی جدی برداشت می كنیم

جملات ارزشمند فرناندو پسوآ

این انسانها كه همواره مرا در بر می گیرند . ارواحی هستند كه مرا نمی شناسند و روز به روز با همنشینی و شیوه ی سخنوری خود وانمود می كنند كه مرا می شناسند

دریانوردم

من در شناخت خویشتن خویش دریانوردم

جملات قصار فرناندو پسوآ

نوشتن بهتر از بی باكانه زیستن است

جملات زیبای فرناندو پسوآ

اگر مردم بستایند . بهتر از آن چه احساس می كنند . تاثیر می گذارد . چرا كه در ستایش . خویشتن را فراموش می كنند

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

آرامش تنها از آرامش نشات می گیرد

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

تنها در عشق و درگیری ها است كه حقیقت ما روشن می شود

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

زندگی روستایی حتی آنها را كه توجهی بدان نمی كنند به خود جلب می كند

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

تنهای تنها بودن چه خوب است ؛ انسان می تواند با خود بلند بلند سخن بگوید و قدم بزند . بی آنكه نگاه ها مزاحم اش شوند . می تواند درون رویایی ناخواسته به پشتی تكیه دهد

جملات زیبای فرناندو پسوآ

خوك هایی وجود دارند كه از كثافت خود متنفرند . اما نمی توانند آن را از خود دور كنند

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

ما با رفتارمان . یعنی خواسته هایمان زندگی می كنیم

جملات فرناندو پسوا

هرگز برای نقص اندیشه همدردی وجود ندارد

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

مرده می تواند بدریخت باشد . اما نیرومندتر است . چرا كه مرگ . او را آزاد كرده است

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

شب برای همه از راه خواهد رسید

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

مایه ی خوشبختی انسانیت است كه هر انسانی فقط آنی هست كه هست

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

برای اینكه بتوانم احساسی را كه حس می كنم به دیگری بدهم . ناگزیرم احساس خود را به زبان او برگردانم

جملات قصار فرناندو پسوآ

ریاضی دان های بزرگی وجود دارند كه در تمرین جمع ساده اشتباه می كنند. این رفتار دلیل بر بی دقتی است و برای هر كسی می تواند پیش بیاید

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

امید برای كسانی وجود دارد كه از آرزو برخوردارند و عشق برای كسانی وجود دارد كه برایشان دادن به معنای گرفتن است

جملات قصار فرناندو پسوآ

خود را بیان كردن همیشه به معنای خطا رفتن است. همواره بر خود آگاه باش ؛ خود را بیان كردن برای تو مفهومی جز دروغ گفتن ندارد

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

اگر قلب توان تفكر می داشت از تپیدن باز می ایستاد

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

وظیفه ی كشتی . دریانوردی نیست . ورود به بندر است

جملات فرناندو پسوا درباره عشق

همه به یكدیگر عشق می ورزیم و دروغ . بوسه ای است كه با یكدیگر رد و بدل می كنیم

جملات زیبای فرناندو پسوآ

اگر هر كسی فقط فكر كند كه برای پیروزی به چه چیز نیاز دارد . پیروز می شود

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

آنچه كه متفاوت مان می كند نیرویی است كه با آن بتوانیم نقشه ها و رویاهای خود را عملی سازیم

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

به چنگ آوردن چیزی كه نتوان به چنگ آورد . هنر است

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

هر پاییزی كه از راه می رسد . به آخرین پاییزی كه تجربه خواهیم كرد نزدیك است

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

كسی كه چشم های مرا ببندد نابینایم نمی كند . مانع از دیدنم می شود

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

هنر ما را به گونه ای رویایی از درد هستی رها می سازد

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

كسی كه هرگز تحت فشار نزیسته باشد . آزادی را لمس نمی كند

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

زندگی یعنی چیزی از خود ندانستن . از خود كم دانستن . یعنی اندیشیدن . به خود آگاه بودن . آن هم ناگهانی مثل این لحظه ی آرام . یعنی یكباره مفهوم وحدت درون و واژه ی جادویی روان را یافتن

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

ما باید سرنوشت خود را مثل اندام مان بشوییم و شیوه ی زندگی مان را مانند لباس هایمان عوض كنیم

جملات حکیمانه فرناندو پسوآ

این قاعده ی زندگی است كه می توانیم از همه ی مردم بیاموزیم و باید بیاموزیم

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

آینه ای وجود ندارد كه بتواند ما را به خود ما به هیات موجودی خارجی نشان دهد . چرا كه آینه ای نیست كه بتواند ما را از درونمان بیرون بكشد. پس روانی دیگر و نظمی دیگر برای نگریستن و اندیشیدن دیگر لازم است

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

هرگونه تغییر در برنامه ی روزمره . روح انسان را آكنده از شادابی می كند

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

چه بر سر افسر ستاد ارتش می آمد اگر می اندیشید كه هر حركت او . برای هزار خانواده تیرگی به ارمغان می آورد و قلب سه هزار نفر را رنجور می سازد ؟ این جهان چه می شد اگر ما انسان تر می بودیم ؟

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

زندگی در نگاه من به مهمانخانه ای می ماند كه باید در آن استراحت كنیم تا كالسكه ی غرقاب از راه برسد

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

مرگ . رهایی است ؛ چرا كه مردن یعنی به هیچ كس دیگر نیاز نداشتن

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

رویاها همواره رویا می مانند. پس نیازی نیست كه لمس شان كنی. اگر رویای خود را لمس كنی خواهد مرد

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

ما تنها دارنده ی ادراك شخص خود هستیم و باید از این پس . بر آن و نه بر آنچه كه می بینیم واقعیت زندگی مان را بنا كنیم

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

زندگی بیش تر با یاد سرما ناآرام است تا با خود سرما

گفتاورد های فرناندو پسوا

دانش ما كُره ای است كه هرچه گسترش می یابد . به همان نسبت درمی یابیم كه كدام چیزها را نمی دانیم

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

ما هیچ چیزی را عملی نمی سازیم ؛ زندگی مثل آهن ربا ما را جذب می کند و ما بیهوده می گوییم :« من حرکت می کنم

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای شارلوت برونته

سخنان و جملات زیبای شارلوت برونته

سخنان و جملات زیبای شارلوت برونته سخنان و جملات زیبای شارلوت برونته . نویسنده انگلیسی. …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

 1. چند شعر از فرناندو پسوا
  من در قلبم
  مثل جعبه‏ای که از پُری درش بسته نمی‏شود
  تمام جاهایی که بوده‏ام
  تمام بندرهایی که به آنها رسیده‏ام
  تمام منظره‏هایی که از پنجره‏ها و دریچه‏ها
  یا در پستوها در رویا دیده‏ام را
  جا داده‏ام همه چیز ، به اندازه‏ی همه‏ چیز
  و این بسیار کمتر است از آرزوهایم.
  شعر دوم:
  روشن است که خسته ام
  زیرا آدمیان در جایی باید خسته شوند
  از چه خسته ام ، نمی دانم
  دانستنش به هیچ رو به کارم نیاید
  زیرا خستگی همان است که هست
  سوزش زخم همان است که هست
  و آن را با سببش کاری نیست
  آری خسته ام
  و به نرمی لبخند می زنم
  بر خستگی که فقط همین است
  در تن آرزویی برای خواب
  در روح تمنایی برای نیندیشیدن
  شعر سوم:
  بهار که بازمی گردد
  شاید دیگر مرا بر زمین بازنیابد
  چقدر دلم می خواست باورکنم بهار هم یک انسان است
  به این امید که بیاید و برایم اشکی بریزد
  وقتی می بیند تنها دوست خود را از دست داده است
  بهار اما وجود حقیقی ندارد
  بهار تنها یک اصطلاح است
  حتی گل ها و برگ های سبز هم دوباره بازنمی گردند
  گل های دیگری می آیند و برگ های سبز دیگری
  همچنین روزهای ملایم دیگری
  هیچ چیز دوباره بازنمی گردد
  و هیچ چیزی دوباره تکرار نمی شود
  چرا که هر چیزی واقعی است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − 3 =