خانه / متن اهنگ خواننده ها / مرو ای دوست مرو ای دوست – محمد اصفهانی

مرو ای دوست مرو ای دوست – محمد اصفهانی

محمد اصفهانی

مرو ای دوست مرو ای دوست

مرو از دست من ای یار کــه منم زنده بــه بوی تو

بــه گل روی تو

مروای دوست مرو ای دوست

بنشین با من و دل بنشین تا برسم مگر

بــه شب موی تو

تو نباشی چــه امیدی بــه دل خستــه من

تو کــه خامو شی بی تو بــه شام وسحر چــه کنم … با غم تو

مروای دوست مرو ای دوست

مرو از دست من ای یار کــه منم زنده بــه بوی تو

بــه گل روی تو

بنشین تا بنشانی نفسی آتش دل

بنشین تا برسم مگر بــه شب موی تو

تو نباشی چــه امیدی بــه دل خستــه من

تو کــه خامو شی بی تو بــه شام وسحر چــه کنم

با غم تو

چــه کنم با دل تنــها کــه نشد باور من

تو و ویرانی خاموشی کوهم اگر اگر چــه کنم با غم تو

چــه کنم با دل تنــها چــه کنم با غم دل

چــه کنم با این درد دل من ای دل من

چــه کنم با دل تنــها چــه کنم با غم دل

چــه کنم با این درد دل من ای دل م

چــه کنم با دل تنــها چــه کنم با غم دل

چــه کنم با این درد دل من ای دل من

چــه کنم با دل تنــها چــه کنم با غم دل

چــه کنم با این درد دل من ای دل م

چــه کنم…….

برچسب ها :