سخنان و جملات فلسفی و زیبای اپیکور

جملات زیبای اپیکور

سخنان و جملات زیبای اپیکور . اپیکور فیلسوف یونانی ۳۴۱ – ۲۷۰ پیش از میلاد

سخنان و جملات زیبای اپیکور

اکنون شما را بــه خدا می سپارم . سخنانم را بــه خاطر آورید.

سخنان زیبای اپیکور

اجبار . بدچیزی است . اما هیچ اجباری نیست کــه تحت جبر زندگی کنیم.

سخنان زیبای اپیکور

مرگ . ما را لمس نمی کند.

سخنان زیبای اپیکور

هر کمالی کــه در خیال خود بــه خدایان نسبت دهید باز خدای شما لایق پرستش و ستایش نیستند.خدایان شما کاملا خنثی و بی فایده اند حتی مصریان کــه چنین مورد تمسخر شما قرار دارند جانورانی را نمی پرستند مگر بــه خاطر سود مندی آن .

سخنان زیبای اپیکور

هرآن کس کــه زندگی را بدرود گوید . پنداری کــه از نو زاده شده است.

جملات فلسفی اپیکور

از میان تمام نعمت هایی کــه سرنوشت بــه ما ارزانی داشتــه است . هیچ نعمتی بالاتر از دوستی نیست – نــه ثروت و نــه لذت.

جملات فلسفی اپیکور

با مرگ سر و کاری ندارم. وقتی من هستم . او نیست ؛ وقتی او باشد . من نیستم.

جملات فلسفی اپیکور

روح نمی تواند جدای از جسم زنده بماند . زیرا باید بدانیم کــه روح نیز بخشی از جسم است.

جملات فلسفی اپیکور

پذیرفتن این امر ِ بنیادین کــه عمر ِ فساد و پلیدی کوتاه است . بــه تو قوت قلب خواهد داد.

جملات حکیمانه اپیکور

تا احساس هست . مرگ نیست و وقتی مرگ بیاید دیگر احساس نیست.

جملات زیبای اپیکور

توجــه داشتــه باشید کــه نتیجــه حاصل از یک سخن کوتاه و یک گفتار بلند . برابر است.

جملات زیبای اپیکور

ثمره شیرین عدالت . آرامش درونی است.

جملات زیبای اپیکور

حیوانات و کودکان آیینــه طبیعت اند.

جملات زیبای اپیکور

خدایان ِ مورد علاقــه خود را ستایش کن و دامن خود را بــه ننگ پذیرش یک مذهب ظالم و منفور آلوده مدار.

جملات حکیمانه اپیکور

سپاس بر طبیعت . این نگــهبان مدیر و مدبر کــه ضرورت های زندگی را ســهل الوصول . و آن چــه را صعب الحصول است . غیرضروری آفرید.

جملات حکیمانه اپیکور

کاری نکن کــه با افشای آن . ترس دامنگیرت شود.

جملات ارزشمند اپیکور

من آدمیان را بــه شادی بادوام می خوانم نــه فضایل بی حاصل و یاوه کــه انسان باید با اضطراب و نگرانی منتظر میوه هایش بماند

جملات ارزشمند اپیکور

کسی کــه از اندک خویش خوشنود نباشد هیج چیز خوشنودش نخواهد کرد.

سخنان و جملات زیبای اپیکور

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای آلن دو باتن

سخنان و جملات زیبای آلن دو باتن

جملات آلن دو باتن سخنان و جملات زیبای آلن دو باتن – الن دو باتن …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.