سخنان و جملات زیبای امیل دورکیم

جملات امیل دورکیم

سخنان و جملات زیبای امیل دورکیم . داوید امیل دورکیم جامعه شناس بزرگ قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم

سخنان و جملات زیبای امیل دورکیم

جامعه شناسی به هیچ علم دیگری پیوسته نیست بلکه خود علمی ممتاز و مستقل است

و احساس اینکه واقعیت اجتماعی جنبه خاصی دارد چنان برای جامعه شناسی ضروری است که تنها

معارفی که بالاخص بر جامعه شناسی مبتنی باشد می تواند او را برای فهم واقعیت های اجتماعی مهیا سازد.

جملات زیبای امیل دورکیم

علم بود و نه دین که به بشر آموخت که چیزها پیچیده اند و درکشان آسان نیست

سخنان زیبای امیل دورکیم

هدف جامعه این است که جنگ میان آدمیان را از میان بردارد

یا. دست کم. تعدیل اش کند و به جای قانون جنگل. که می گوید

حق با قوی تر است. قانونی عالی تر را مستقر سازد

جملات زیبای امیل دورکیم

آزادی زایید قاعده بندی است. من فقط هنگامی می توانم آزاد باشم

که دیگری نتواند از برتری جسمانی. اقتصادی یا هر نوع برتری دیگرش بر من برای دربند کشیدن من و از بین بردن آزادی ام بهره گیرد

و پیداست که تنها قاعد اجتماعی می تواند مانعی در سر راه این گونه بهره گیری های نادرست از قدرت باشد

اکنون دیگر همه می دانند که برای تضمین استقلال اقتصادی افراد. که بدون آن آزادی شان امری صوری خواهد بود

چه قاعده بندی ها و مقررات پیچیده ای لازم است

جملات زیبای امیل دورکیم

ما آن را محکوم نمی کنیم چون که جرم است. بلکه آن جرم است چون که ما آن را محکوم می کنیم

جملات زیبای امیل دورکیم

وقتی آداب و رسوم کافی هستند. قوانین غیرضروری هستند

وقتی آداب و رسوم ناکافی هستند. قوانین غیر قابل اجرا هستند

سخنان امیل دورکیم

جامعه را نمی توان محصول تمایل افراد به بده و بستان با همدیگر در جهت کسب بیشترین شادمانی دانست

مردم بدون ضابطه داد و ستد و بده و بستان نمی کنند

بلکه در این زمینه از یک الگوی هنجار بخش پیروی می نمایند

زیرا انسان ها پیش از قرارداد بستن و عملی کردن آن. باید در مورد معنای قرارداد توافق داشته باشند

این توافق جمعی پیش از بستن قرارداد که همان عنصر غیر قراردادی قرارداد است

چهارچوب نظارت هنجاربخش را می سازد. بدون تنظیم اجتماعی و نوعی نظام تصویب مثبت یا منفی

هیچگونه داد و ستد و مبادله ای نمی تواند رخ دهد

جملات امیل دورکیم

دانشمند اجتماعی علاوه بر کار دقیقا علمی اش وظیفه دارد که در صحنه عمومی کشور نیز نقش ایفا کند

سخنان زیبای امیل دورکیم

پدیده های اجتماعی با برقرار کردن روابط متقابل میان افراد

واقعیتی را می سازند که دیگر نمی توان آن را بر حسب خواص کنشگران اجتماعی توجیه کرد

جملات امیل دورکیم

در هر جامعه دسته معینی از پدیده ها است که اوصاف شان با اوصافی که علوم دیگر طبیعت مطالعه می کنند کاملا فرق دارد

سخنان زیبای امیل دورکیم

کلمه جبر یا قهر که ما واقعیت اجتماعی را با آن تعریف کرده ایم دارای این خطر است که

طرفداران غیرتمند و پرشور فردپرستی مطلق را به وحشت می اندازد

اینان چون تبلیغ می کنند که فرد کاملا مختار است می پندارند که وقتی به فرد می فهمانیم که تنها به خود بستگی ندارد. از شان او می کاهیم

اما چون امروزه انکارناپذیر است که بیشتر افکار و تمایلات ما ساخته و پرداخته ی خود ما نیست

و از خارج به ما می رسد پس نفوذ آنها در ما وقتی صورت می گیرد که ما را به قبول آنها وادار کرده باشند.

سخنان امیل دورکیم

راه دوم تعریف واقعیت اجتماعی از روی نشر آن در داخل گروه معینی است به شرطی که این خصیصه را نیز اضافه کنیم که واقعیت اجتماعی مستقل از صورت های فردی ای که هنگام انتشار به خود می گیرد وجود دارد. این تعریف دوم صورت دیگری از تعریف اول است زیرا وقتی شیوه رفتاری که بیرون از شعور فردی وجود دارد تعمیم می یابد این تعمیم بدون تحمیل میسر نیست.

جملات زیبای امیل دورکیم

پدیده های اجتماعی. شی است و باید با آنها همانند اشیا رفتار کرد. باید درباره پدیده های اجتماعی آنچنانکه هستند و جدا از موجودات خودآگاهی که آنها را به تصور خود در می آورند اندیشید. باید این پدیده ها را از بیرون و مانند اشیا بیرونی مطالعه کرد ؛ زیرا با این کیفیت است که پدیده های مذکور بر ما معلوم می شود. هرگز نباید از پیش عمل یا نهادی را قراردادی فرض کرد.

سخنان زیبای امیل دورکیم

وقتی گروهی جنبه هنری تمدن آتن را با چنین شتاب به قوای ذوقی و جمالی فطری مربوط می کنند

کارشان تقریبا شبیه به کار مردم قرون وسطی است

که آتش را به مدد قوه محرقه و اثر تریاک را به وسیله خاصیت منومه تبیین می کردند.

جملات سخنان و اندیشه های امیل دورکیم

سخنان و جملات زیبای امیل دورکیم

گرد آوری توسط : ابوالفضل فتحی – گپ 8

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات فلسفی قصار و زیبای آرتور شوپنهاور

جملات فلسفی قصار و زیبای آرتور شوپنهاور

جملات زیبا و فلسفی آرتور شوپنهاور سخنان و جملات زیبای آرتور شوپنهاور فیلسوف آلمانی و …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.