سخنان و جملات زیبای الیف شافاک – الیف شفق

سخنان و جملات الیف شافاک

سخنان و جملات زیبای الیف شافاک یا الیف شفق نویسنده ترک تبار زاده فرانسه

سخنان و جملات زیبای الیف شافاک

به انتهای دوستی ام با او نزدیک می شدم.

در مدت دوستیمان. زیبایی های کمیابی را با هم شریک شدیم.

چون دو آینه که مدام در حال انعکاس همدیگرند. ما در یکدیگر ابدیت را به تماشا نشستیم.

اما بالاخره روزی فرا می رسد که دایره می چرخد و دوران تمام می شود!

هر زمستانی بهاری و هر بهار. پایانی دارد! در جایی که عشق است. دیر یا زود. جدایی نیز هست..

جملات قصار الیف شافاک

وقتی از دیگران انتظار احترام و محبت داری.

بدان که همه ی این ها را ابتدا بدهکار خودت هستی!

کسی که خودش را دوست ندارد. محال است توسط دیگران دوست داشته شود.

اگر روزی در حالی که خودت را دوست داری. دنیا برایت خار فرستاد. خوشحال باش!

چون این بدان معنی ست که به زودی سبدی پر از گل به تو هدیه خواهد کرد!

سخنان و جملات زیبای الیف شافاک

براى عوض کردن زندگیمان. براى تغییر دادن خودمان هیچ گاه دیر نیست.

هر چند سال که داشته باشیم. هرگونه که زندگى کرده باشیم. هر اتفاقى که از سر گذرانده باشیم.

باز هم نو شدن ممکن است. حتى اگر یک روزمان درست مثل روز قبلش باشد. باید افسوس بخوریم.

باید در لحظه و در هر نفسى نو شد. براى رسیدن به زندگى نو باید پیش از مرگ مرد .

جملات حکیمانه و ارزشمند الیف شافاک

مهم ترین درسی که از مادربزرگم آموختم این بود:

اگر می خواهی چیزی را نابود کنی.

اگر می خواهی صدمه و آسیبی به چیزی برسانی.

کافی است آن را محدود کنی. کافی است آن را محصور کنی.

آن وقت می بینی که خود به خود خشک می شود. پژمرده می شود و می میرد.

سخنان و جملات زیبای الیف شافاک

پیمودن راه حق کار دل است . نه کار عقل .

راهنمایت همیشه دلت باشد . نه سری که بالای شانه هایت است .

از کسانی باش که به نفس خود آگاهند . نه از کسانی که نفس خود را نادیده می گیرند.

جملات قصار الیف شافاک

کلماتی که برای توصیف پروردگار به کار می بریم .

همچون آینه ای است که خود را در آن می بینیم .

هنگامی که نام خدا را می شنوی ابتدا اگر موجودی ترسناک و شرم آور به ذهنت بیاید .

به این معناست که تو نیز بیش تر مواقع در ترس و شرم به سر می بری

اما اگر هنگامی که نام خدا را می شنوی ابتدا عشق و لطف و مهربانی به یادت بیاید

به این معناست که این صفات در وجود تو نیز فراوان است

جملات کوتاه و ناب الیف شافاک

قرآن را می توان در چهار سطح خواند. سطح اول معنای ظاهری است. بعدی معنای باطنی است

سومی بطن بطن است. سطح چهارم چنان عمیق است که در وصف نمی گنجد.

جملات قصار الیف شافاک

براى عوض کردن زندگیمان. براى تغییر دادن خودمان هیچ گاه دیر نیست

هر چند سال که داشته باشیم. هرگونه که زندگى کرده باشیم

هر اتفاقى که از سر گذرانده باشیم. باز هم نو شدن ممکن است

حتى اگر یک روزمان درست مثل روز قبلش باشد. باید افسوس بخوریم

باید در لحظه و در هر نفسى نو شد. براى رسیدن به زندگى نو باید پیش از مرگ مرد

سخنان و جملات زیبای الیف شافاک

زن ساده و بی غل و غش وجود نداره.

زن ها دو قسمت می شن. اون هایی که به شکل بارزی پیچیده ان و اون هایی که با یک نگاه نمی شه متوجه پیچیده بودنشون شد

جملات زیبای الیف شافاک

رفتن در راه حق. کار دل است نه کار عقل. میزانت همیشه دل باشد نه عقل.

از کسانی باش که نفس خود را می شناسند نه از آنها که نفسشان را انکار می کنند!

جملات قصار الیف شافاک

کیمیای عقل با کیمیای عشق فرق دارد. عقل محتاط است. ترسان و لرزان گام بر می دارد. با خودش می گوید:

مراقب باش آسیبی نبینی. اما مگر عشق اینطور است ؟ تنها چیزی که عشق می گوید این است:

خودت را رها کن. بگذار برود! عقل به آسانی خراب نمی شود.

عشق اما خودش را ویران می کند.

گنج ها و خزانه ها هم در دل ویرانه ها یافت می شود. پس هرچه هست در دل خراب است!

جملات کوتاه و ناب الیف شافاک

اکثر درگیری ها. پیش داوری ها و دشمنی های این دنیا از زبان منشا می گیرد.

تو خودت باش و به کلمه ها زیاد بها نده. در دیار عشق زبان حکم نمی راند. عاشق بی زبان است.

جملات حکیمانه و ارزشمند الیف شافاک

در این زندگانی اگر تک و تنها در گوشه ی انزوا بمانی و فقط پژواک صدای خود را بشنوی.

نمی توانی حقیقت را کشف کنی.

فقط در آینه ی انسانی دیگر است که می توانی خودت را کامل ببینی

جملات زیبای الیف شافاک

هیچ گاه نومید مشو. اگر همه درها هم به رویت بسته شوند.

سرانجام او کوره راهی مخفی را که از چشم همه پنهان مانده. به رویت باز می کند.

حتی اگر هم اکنون قادر به دیدنش نباشی.

بدان که در پس گذرگاه های دشوار باغ های بهشتی قرار دارد.

شکر کن! پس از رسیدن به خواسته ات شکر کردن آسان است.

صوفی آن است که حتی وقتی خواسته اش محقق نشده. شکر گوید

الیف شافاک

صبر کردن به معنای ماندن و انتظار کشیدن نیست. به معنای آینده نگر بودن است. صبر چیست ؟

به تیغ نگریستن و گل را پیش چشم مجسم کردن است.

به شب نگریستن و روز را در خیال دیدن است.

عاشقان خدا صبر را همچون شهد شیرین به کام می کشند و هضم می کنند.

می دانند زمان لازم است تا هلال ماه به بدر کامل بدل شود.

سخنان و جملات زیبای الیف شافاک

وقتی از دیگران انتظار احترام و محبت داری. بدان که همه ی این ها را ابتدا بدهکار خودت هستی!

کسی که خودش را دوست ندارد. محال است توسط دیگران دوست داشته شود.

اگر روزی در حالی که خودت را دوست داری. دنیا برایت خار فرستاد.

خوشحال باش! چون این بدان معنی ست که به زودی سبدی پر از گل به تو هدیه خواهد کرد!

جملات کوتاه و ناب الیف شافاک

شرق و غرب آب و روغن نیستند که نتوانند آمیخته شوند.

آن ها می توانند همراه شوند و چنین چیزی در شهری مثل استانبول سخت. پیاپی و شگفت آور روی می دهد.

جملات حکیمانه و ارزشمند الیف شافاک

استانبول همچون یک ماتریوشکای رنگی غول پیکر است.

جملات زیبای الیف شافاک

استانبول سالنی از آینه هاست که در آن هیچ چیز همان طوری نیست که به نظر می رسد.

باید هشیار بود و از مقوله ها و کلیشه ها در ارجاع به استانبول استفاده نکرد

اگر یک چیز باشد که این شهر دوست نداشته باشد. آن کلیشه است.

جملات زیبای الیف شافاک

چیزی به نام خوبی مطلق وجود ندارد. این یک توهم است

در حقیقت. همه ما نقص ها و اشتباهات خودمان را داریم. غیرممکن است تمام جنبه های منفی مان را پاک کنیم

آگاهی از آن ها مسئله ای حیاتی است. خودتان را بشناسید ؛ این شعاری خوب و جهانی است.

جملات قصار الیف شافاک

ما در ترکیه نکات ظریف بسیاری را از دست داده ایم و دیگر دقیق فکر نمی کنیم

به طور مثال مردم به راحتی ایمان را با مذهب قاطی می کنند

در حالی که باور به مذهب مربوط نیست. به هیچ وجه

نوشتن یک کتاب. عاشق شدن یا نقل مکان به شهری دیگر

همگی اعمالی هستند که از روی باور و ایمان انجام می شوند

ما در زندگی به ایمان نیاز داریم و همین طور به تردید. نیاز داریم به حقایق شک کنیم

خودمان را زیر سؤال ببریم و در برابر مسائل جدید باز برخورد کنیم

ایمان و تردید را به طور برابر و توامان نیاز داریم

حرف زدن در مورد چنین چیزهایی در جامعه ای که خیلی از ظرافت ها را از دست داده. برایم سخت است.

سخنان و جملات زیبای الیف شافاک

به عنوان شهروندان جهانی ما باید یکپارچه علیه هر گونه تروریسم و تعصب در میهن پرستی بایستیم

هیچ چیز در دنیا خطرناک تر از متعصبی مذهبی نیست که فکر می کند می تواند ذهن خدا را بخواند

و فکر می کند او و فقط او. محبوب خداوند است

پاریس. بروکسل. آنکارا. اورلاندو. استانبول و . . افراط گرایان از انزواگرایی. تنفر. کلیشه های فرهنگی و شکاف های ادراکی سود می برند

ما باید انسانیت را در مقابل افراط گرایان و همدردی را علیه تنفر بارور کنیم. باید روی شکاف های ادراکی و فرهنگی پل بزنیم

افراط گرایان می خواهند ما را به هویت های تنها و ساکن تقلیل دهند

ما باید از تعلقات متعدد و انسانیت مشترکمان دفاع کنیم.

جملات زیبای الیف شافاک

ترکیه. جامعه فراموشی جمعی است. ما در هیچ حسی تداوم نداریم. حافظه خوبی نداریم

همیشه هم همین طور بوده است. ارتباط مان با گذشته همیشه پر از گسست بوده است.

جملات کوتاه و ناب الیف شافاک

یکی از بزرگترین اشتباهات نخبگان سیاسی. قاطی کردن دموکراسی با اکثریت گرایی بود

در حالی که دموکراسی خیلی بیشتر از یک صندوق رای است

دموکراسی به جدایی واقعی قدرت ها. حکمفرمایی قانون. آزادی بیان. رسانه آزاد و متنوع. حقوق زنان و . است

اگر تو هیچ یک از این ها را نداری پس اکثریت گرایی داری. نه یک دموکراسی درست.

سخنان و جملات زیبای الیف شافاک

هیچ چیز در دنیا خطرناک تر از متعصبی مذهبی نیست که فکر می کند می تواند ذهن خدا را بخواند و فکر می کند او و فقط او. محبوب خداوند است.

جملات الیف شفق

به چه دلیلی من نوعی نمی توانم هم یک بریتانیایی باشم و هم یک ترک ؟

برای چه باید فقط یک هویت داشته باشم ؟

این پوپولیست ها هستند که در حال احیای تفکرات قبیله گرایی هستند.

جملات حکیمانه و ارزشمند الیف شافاک

باید نگران سخنان و خظابه های نفرت برانگیز بود. من مخالف بحث آزاد افراد در این باره در مکان هایی مثل دانشگاه ها.

تنها به این بهانه که باید در دانشگاه بحث آزاد شکل بگیرد. هستم. به نظر من که از ترکیه می آیم.

باید در ابتدا نظرات متفاوت را شنید.

من موافق آزادی بیان هستم به شرطی که منجر به ایراد سخنان نفرت برانگیز نشود.

جملات کوتاه و ناب الیف شافاک

باید به تغییرات دمگرافیک اهمیت بدهیم

نباید بگوییم که به سیاست علاقه ای نداریم و باید فراجناحی عمل کنیم و با مردم ارتباط داشته باشیم

در زندگی چیزهایی هست که فقط در ارتباط با افرادی که متفاوت با ما هستند به دست می آیند

تنوع ارزشمند است و زمان دفاع از آن فرا رسیده است.

الیف شافاک

همچنین بخوانید : جملات زیبای جین وبستر

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای اورهان پاموک

سخنان و جملات زیبای اورهان پاموک

سخنان و جملات اورهان پاموک سخنان و جملات زیبای اورهان پاموک – فرید اورخان پاموک …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

2 دیدگاه

  1. عالی بود….خواهشا از اندیشمندان ترکیه بیشتر بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.